Celní služby – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Celní služby

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

CELNÍ SLUŽBY

 •  Clo je peněžitá dávka, která se vybírá při přechodu zboží přes hranice při obchodním i neobchodním styku =) clo je daň, jejímž předmětem je dovážené či vyvážené zboží.
 • Význam cla:
 • ochrana národní ekonomiky před dovozem a vývozem zboží,
 • příjem finančních prostředků do rozpočtu EU a ČR
 • =) zvýšení nákladů na pořízení zboží a tím i ceny.

 

Zásady fungování celnictví:

 • volný pohyb zboží v EU = v rámci EU jsou zrušena cla při neobchodním i obchodním styku =) nevyplňuje se žádné celní prohlášení,
 • jednotná celní politika EU pro nečlenské státy (třetí země) = při dovozu zboží do jakékoliv členské země EU z jakékoliv nečlenské země v obchodním i neobchodním stylu se platí dovozní clo =) zboží musí projít celní kontrolou a je na něj uvaleno clo podle společného celního sazebníku EU.
 • Druhy cla:
 • vývozní = uvaluje se vyvážené zboží ze země ven,v EU se neuplatňuje
 • dovozní = podléhá mu téměř veškeré dovážené zboží
 • vyrovnávací = prozatímní opatření pro ochranu domácího výrobního odvětví
 • odvetné = z důvodu hospodářské odvety na zboží dovezené ze států, které diskriminují EU v hospodářských vztazích
 • průvozní = v EU se neuplatňuje
 • Právní úpravu celní problematiky nalezneme zejména:
 • v Celním zákoně,
 • v Velním sazebníku EU,
 • ve vyhláškách ministerstva financí.
 • Výpočet výše cla:
 • provádí se procentuelní sazbou podle celního sazebníku EU z celní hodnoty pro příslušný druh zboží:
  • celní sazba je stanovena v procentech a je uvedena v celním sazebníku EU pro příslušný druh zboží,
  • celní hodnota je cena zboží v zahraniční měně násobená kurzem ČNB.
 • Celní sazebník je úřední seznam zboží s příslušnými celními sazbami, je směrodatný i při výpočtu DPH na dovážené zboží.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!