Animační programy – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Animační programy

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

ANIMAČNÍ PROGRAMY

VÝZNAM A FUNKCE ANIMAČNÍCH SLUŽEB

 • Animace = oživení, rozveselení a zábava.
 • Animační služby jsou považovány za samostatný druh služeb cestovního ruchu – zaměřené na využití volného času a rozšiřují komplexcitu nabízených služeb, ale jejich prvky nalezneme i ve službách, které tvoří samostatné produkty cestovního ruchu.
 • Jsou novodobým fenoménem CR. Připravují se pro hosty v hotelech, lázních, na lodích, nebo v různých turistických střediscích.
 • Je to stimul, podnět, šance, výzva, příležitost na příjemné strávení mimopracovní části času člověka. =) Rozveselování, zábava hostů, o kterou se stará animátor nebo tým animátorů během dovolené účastníků cestovního ruchu.
 • Zvláštní pozornost je věnována animačním aktivitám pro děti a mládež = atraktivnější alternativa služby ´´hlídání dětí´´.
 • ANIMÁTOR = specialista na práci s lidmi ve volném čase =) pro hosty organizuje a zajišťuje bohatý animační program a stimuluje klienty k účasti na těchto programech.

 

ČLENĚNÍ ANIMAČNÍCH PROGRAMU

 • Obsahem animačních programů jsou nejrůznější volnočasové aktivity kulturního, vzdělávacího, společenského, zdravotně orientovaného nebo rekreačního a sportovního charakteru =)

 

Dle charakteru animačních programů je rozdělujeme:

 • kulturní, vzdělávací a poznávací animační programy – jsou zaměřeny na sociální kontakt a komunikaci, mají neformální vzdělávací charakter, orientují se na poznávání kulturních hodnot, tradic a historie destinace, např.: přednáška,
 • tvořivé a kreativní animační programy – naplňují potřeby seberealizace a uspokojení z vlastní tvůrčí činnosti a touhu vyzkoušet si něco nového a netradičního, např.: ruční výroba mýdla,
 • relaxační a meditační animační programy – jejich smyslem je zvýšení psychického odpočinku během dovolené, např.: jóga,
 • rekondiční a rehabilitační animační programy – úspěšně doplňují tradiční lázeňskou péči v lázeňských resortech, mimo ně se zaměřují na starší a hendikepované účastníky cestovního ruchu, např.: ničení ve vodě,
 • společenské a zábavní animační programy – aktivují duševní procesy hostů (navázání nových sociálních vztahů, obohacení citového prožitku a regulují vnitřní napětí), např.: welcome party,
 • sportovní a pohybové animační programy – zajišťují pohybové a sportovní vyžití účastníků cestovního ruchu, nejrozšířenější druh animačních programů, např.: sportovní hry,
 • dobrodružné a adrenalinové animační programy – určené pro užší okruh účastníků CR, kteří touží po nevšedních zážitcích, např.: nocování v jeskyni.

* Jednoznačná klasifikace programů není možná – mnohé se navzájem překrývají.

 • Např. noční putování účastníků CR můžeme považovat za pohybovou a sportovní činnost, souvisí však i s dobrodružstvím, společenskými
 • činnostmi nebo objevováním něčeho nového, zajímavého.

* Samostatná náplň a vlastní realizace animačních programů závisí na animátorovi a jeho spolupracovnících.

 

Dle prostředí, kde se animační programy odehrávají, je dělíme:

 • indoorové animační programy = v prostředí umělých staveb (tělocvična, společenská místnost, …),
 • outdoorové animační programy = v prostředí umělých staveb, ale ´´pod otevřeným nebem´´ (venkovní hřiště, venkovní bazén, …) nebo v přírodním prostředí (pláž, skála, …).

 

Z pohledu účastníků cestovního ruchu animační programy dělíme:

 • animační programy s pasivní účastí = aktivita účastníků je omezena na sledování prezentace, živého představení či audiovizuálního díla,
 • animační programy s aktivní účastí = přímé zapojení všech účastníků do programu, např.: sportovní utkání, taneční večer.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!