Bankovní operace – ekonomie

 

   Otázka: Bankovní operace

   Předmět: Bankovnictví, Ekonomie

   Přidal(a): Black devil

 

 

Bankovní služby:

1) Zakládání a vedení účtů – písemná smlouva, podpisový vzor

2) Poskytování úvěrů

3) Platební styk

a)příkaz k inkasu

b)příkaz k úhradě – jednorázový, trvalý, hromadný

c)platební karty – debetní, kreditní

4)Směnárenská činnost

5)Obchodování s CP

6)Vydávání platebních karet

7)Vedení bezpečnostních schránek – úschova cenností

8)Poradenství – investice

9)Přímé bankovnictví – phonebanking, homebanking, internetbanking

 

AKTIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE

úvěry: Krátkodobé, Střednědobé a Dlouhodobé

Způsob poskytování úvěru

1) Jednorázově

2) Úvěrová linka – poskytování opakovaných úvěrů

 

Účelové úvěry:

–          pro konkrétní potřebu klienta

–          nižší úroková sazba a delší doba splatnosti, musíme udat použití peněz

1) Pro podnikatele – na zásoby, pohledávky za odběrateli, pokrytí sezónního výkyvu, v nákladech, investice, úvěrové výpomoci

2) Občanům – hypoteční úvěr, úvěrová sazba je nižší, zástava je v podobě nemovitosti

 

Neúčelové úvěry:

– vyšší úroková sazba, můžeme peníze použít na libovolnou věc

1) Kontokorentní úvěr – krátkodobý, čerpání z běžného účtu do mínusu – úvěrový limit (překročení => vyšší úroková sazba), kreditní karty

2) Eskontní úvěr – prodej směnky bance (dlužník vystavil směnku bance a částku neuhradí, banka bude částku vymáhat po posledním vlastníkovi)

3) Osobní půjčka – do určitě výše, rychle, doklady totožnosti, potvrzení o příjmu

4) Lombardní úvěr – krátkodobý (střednědobý), zástava movité věci

5) Americká hypotéka – zástava nemovitosti (hypotéky), vyšší úroková sazba

6) Spořitelský úvěr – střednědobý, zástava

7) Ručitelský úvěr – krátkodobý, bývá poskytován lidem, kteří mají vysoký příjem na účtu, pokud nemají na zaplacení, banka za ně zaplatí a pak si odebere peníze z účtu

8) Kreditní karta – vysoká úroková sazba

9) Debetní karta – výběr, placení

 

Žádost o úvěr:

1) Úvodní schůzka – zjištění podmínek a podkladů pro získání úvěru

2) Žádost o úvěr – dokumentace = zástava, záruka, pojištění, finanční situace

3) Analýza žádosti o úvěr

4) Poskytnutí úvěru, úvěrová smlouva

 

Pasivní bankovní operace:

–          při zakládání účtu podepisuje klient s bankou smlouvu podle Obchoz

–          součástí smlouvy je podpisový vzor osob oprávněných s penězi na účtu manipulovat

–          při zakládání účtu pro obyvatele se občan identifikuje OP

–          při zakládání účtu pro podnikatele je potřeba předložit živnostenský list, koncesní listinu nebo výpis z OR

–          o pohybu peněz na účtu zasílá banka informace na bankovním výpisu

 

Druhy vkladů:

1) Na požádání – běžný účet – hlavním cílem je platební styk – nízké úroky

2) Úsporné – spořicí účty, vkladní knížky bez výpovědní lhůty – cílem je ukládání peněz

3) Termínované – s výpovědní lhůtou / na dobu určitou

 

Pojištění vkladů:

–          fond je tvořen povinnými příspěvky bank

–          jestliže banka zkrachuje, vyplatí fond 90% jejich vkladu s tím, že výše náhrady je omezena maximální částkou

 

Úročení vkladů:

–          pevná / pohyblivá úroková sazba è RPSN – roční procentuelní sazba (poplatky)

  • roční p.a.
  • pololetní p.s.
  • čtvrtletní p.g.
  • měsíční p.m.
  • denní p.d.

 

Dělení úročení:

–          jednoduché – do 1 roka, úročí se pouze původní kapitál a Nedochází k úročení připsaných úroků

–          složené – více než 1 rok, úročí se původní kapitál i připsané úroky

–          anuitní – pravidelné ukládání nebo splácení dluhů po určitou dobu

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!