Bankovní služby – maturitní otázka

 

Otázka: Bankovní služby

Předmět: Bankovnictví, Finance

Přidal(a): Kateřina

 

 

Úvěr

 • je  nízkoúroková zápůjčka peněz, poskytnutý minimálně na několik měsíců v hodnotě
 • 10 tisíc Kč a výše. Úrok je u něj vždy sjednaný.

 

Úrok

 • peněžitá odměna za půjčení peněz

Úroková sazba

 • je procentní vyjádření zvýšení půjčené částky za určité časové období

Jistina

 • je základní peněžní částka, která byla půjčena nebo která tvořila vklad

Úrokové období

 • období, během kterého jsou připisovány úroky

RPSN

 • které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru
 • procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku

 

Likvidita

 • je ukazatel, který vypovídá o tom, jak rychle lze investici proměnit na hotové peníze.
 • čím vyšší je likvidita určitého produktu, tím rychleji se dá investice zpeněžit.

 

Zadlužení

 • přesáhnou-li naše dluhy hodnotu našeho majetku, jsme předlužení
 • naše dluhy nemůžeme splatit ani prodejem veškerého našeho majetku.

 

Předlužení

 • je takový dlužník (pouze PO nebo FP -podnikatel), který současně: má více věřitelů (tedy nejméně 2)

 

Dluhová past

 • neboli dluhová spirála, nastává tehdy když:
 • dlužník není schopen splácet své dluhy
 • neustále mu narůstá penále u starých dluhů
 • bere si nové půjčky za horších a horších podmínek, aby splatil dluhy staré,

 

Konsolidace úvěrů

 • označuje sloučení více půjček do jedné

Bonita

 • vyjadřuje důvěryhodnost ekonomického subjektu – firmy, jednotlivce, státu

Registr dlužníků

 • je databáze evidující zejména osoby a organizace, které jsou pozadu ve splácení

Oddlužení

 • je pojem užívaný pro odpouštění či snižování dluhů

Exekuce

 • spočívá ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele)

 

Druhy úvěrů:

 • Krátkodobé se splatností do 1 roku:
  • kontokorentní úvěr
  • eskontní úvěr
  • akceptační úvěr
  • revolvingový úvěr
  • lombardní úvěr
 • Střednědobé a dlouhodobé – se splatností od 1 do 10 let
  • hypoteční úvěr
  • emisní úvěr
  • spotřební půjčky občanům

 

Za speciální formu úvěru můžeme považovat odkup pohledávek před dobou jejich splatnosti:

 • Faktoring – odkup krátkodobých pohledávek (do 1 roku)
 • Forfainting – odkup dlouhodobých pohledávek (nad 1 rok)

 

Druhy úvěrů podle poskytované měny:

 • Korunové
 • Cizoměnové

 

Druhy úvěrů podle zajištěnosti:

 • zajištěné úvěry – banka vyžaduje jištění věcí movitou (např. automobilem) či nemovitostí
 • nezajištěné úvěry – společnosti je poskytují pouze svým nejlepším klientům

 

Druhy úvěrů podle způsobu čerpání:

 • krátkodobé
 • dlouhodobé

 

Druhy úvěrů podle účelu a subjektů:

 • účelové úvěry – jsou poskytnuty přímo na konkrétní předem stanovený účel (např. nákup spotřebního zboží, automobilu, atd.)
 • bezúčelové (neúčelové) úvěry – záleží na klientovi, na co poskytnutý úvěr použije
  • za nesdělení účelu je vyšší úroková sazba

 

Podle subjektů:

 • Bankovní (konsorciální úvěr-poskytuje skupina bank)
 • Nebankovní
 • Veřejné-poskytuje státní instituce

 

Cíle banky při poskytnutí úvěru:

 • hlavním cílem banky je výnosnost z úvěru a návratnost

 

Postup při poskytnutí úvěru:

 • Úvodní schůzka se zákazníkem, získání potřebných informací
 • Úvěrová analýza
 • Uzavření úvěrové smlouvy
 • Kontrola dodržování podmínek úvěrové smlouvy

 

Úvěrová smlouva

 • jedná se o dokument, který podepisují dvě strany.
 • na jedné stojí žadatel o poskytnutí úvěrových služeb, a na straně druhé je věřitel
 • od úvěrové smlouvy můžeme odstoupit do 14 dnů od uzavření, musíme ale vrátit celou částku

 

Musí obsahovat:

 • jasná identifikace obou smluvních stran
 • celková částka úvěru
 • aktuální úroková sazba
 • případná marže nebo poplatky spjaté se smlouvou

 

Dále ve smlouvě může být:

 • typ úvěru
 • účel úvěru
 • sankce

 

Další služby které banky poskytují:

 • vedení účtu
 • bezhotovostní platební styk v tuzemsku i zahraničí
 • směnárenská činnosti
 • zajišťovací devizové operace
 • obchody s cennými papíry
 • poradenská služba

 

Založení a vedení účtu

 • běžné účty, termínované vklady, devizové účty
 • při založení klient prokáže identitu občanským průkazem
 • nedílnou součástí je podpisový vzor
 • účet slouží k bezhotovostnímu přijímaní plateb a k úhradě závazků klienta (příkaz k úhradě nebo trvalý příkaz k úhradě)

 

Bezhotovostní platební styk v tuzemsku

 • příkaz k úhradě – vystavuje dlužník a přikazuje tak své bance, aby z jeho účtu převedla peníze na účet věřitele
 • trvalý příkaz k úhradě – dlouhodobý příkaz, aby platila pravidelně určité částky věřitele

 

Bezhotovostní platební styk v zahraničí

 • jsou vždy rizikovější
 • k omezení rizik je možnost využít bankovních služeb
 • platba formou dokumentárního inkasa nebo dokumentárního akreditivu
 • při dokumentárním inkasu se zavazuje inkasní banka vydat dlužníkovi dokumenty opravňující nakládat se zbožím, budeli při jejich vydání zaplacena sjednaná částka
 • za to dokumentární akreditiv je bezpečnější, tedy písemný závazek banky odběratele, že poskytne dodavateli plnění (peníze, směnku), budou-li do určité doby splněné podmínky
  • splnění podmínek doloží dodavatel dokumenty o zaslání zboží

 

Platební karty

 • jsou vydávány k běžným účtům nebo žirovým účtům a umožňují vybírat hotovost nebo bezhotovostní platbu
 • karty můžeme členit na:
  • debetní karty – na těchto kartách není povoleno čerpat do záporu
  • kreditní karty – je to úvěrová karta, která umožňuje poskytnutí revolvingového úvěru
   • úroky na této kartě bývají hodně vysoké

 

Šeky

 • je to klasický a oblíbený instrument platebního styku
 • můžeme je členit na:
  • soukromé (vystavené nebankovními subjekty)
  • bankovní (přímo z banky)

 

Homebanking – (internetbanking)

 • klient si může sám kontrolovat stav účtu a zadávat příkazy

Směnárenská činnosti

 • výměna valut a deviz v aktuálním kurzu

Devizové operace

 • bezhotovostní platební styky v cizích měnách

Obchodování s cennými papíry

 • za úplatu bance zajišťují klientům zprostředkování nákupu nebo prodeje cenných papírů

Poradenská a informační činnost

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!