Bankovní soustava a platební styk – otázka z ekonomie

 

Otázka: Bankovní soustava a platební styk

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): verunecka21

 

 

 

Bankovní soustava a platební styk

  1. bankovní soustava čr.
  2. úloha ČNB
  3. platení styk
  4. výhody a nevýhody forem plat.styku
  5. funkce a význam peněz
  6. obrané prvky peněz

 

1)Bankovní soustava ČR

– dvoustupňová

  1. stupeň – Česká národní banka
  2. stupeň – Komerční banky

banka = je právnická osoba, založená jako a.s. nebo jako státní peněžní ústava

– podle obchodního zákoníku je základní kapitál 500.000.000 Kč

 

2.úloha ČNB

– nejvyšší orgán = Bankovní rada, kterou jmenuje prezident na 6 let

– v čele – guvernér, + 2 více guvernéři + 4 vedoucí pracovníci ČNB

-hl.cíl je zabezpečit stabilitu měny

1)určuje a provádí měnovou politiku→množství peněz v ekonomice má vliv na hospodářský růst:zaměstnanost,inflace a stav platební bilance dané zemi se zahraničí

 

Zvýšení nabídky práce→Vyšší poptávka po zboží→vyšší hospodářský růst→vyšší zaměstna.

Snížení nabídky práce→Nižší poptávka po zboží→nižší hospodářský růst→vyšší míra nezam.

 

-ČNB využívá těchto nástrojů:

a)povinné minimální reservy-každá banka musí držet určité % deposita(vkladů)jako reservu na účet reservní banky

b)Trh peněz podléhá zákonu poptávky a nabídky práce jako trh s každým jiným zbožím

diskontní sazba→úroková míra, za kterou ČNB poskytuje úvěry ostat.bankám

c)nákup a prodej cenných papírů(státní dluhopisy=obligace)

d)ČNB může např.určit ostat.bankám rozsah poskytovaných úvěrů

 

2)Vydávání bankovek a mincí

-ČNB je oprávněna stanovit právním předpisem: (např.nominální hodnota,rozměr,hodnota,materiál,vzhled)

-bankovky tiskne státní tiskárna cenin Praha

 Státní mincovna v Jablonci nad Nisou

*Zúčtování bank-Clearingové centrum ČNB-ukolem je zjišťovat realizace mezi bankovními platebními styky

*Vykonávání bankovního dohledu-všechny banky se sídlem na území ČR podléhají dohledu ČNB

*Provádění dalších činností

-ČNB slouží jako banka bank,slouží jako banka státu

 

3) Platební styk

a)Hotovostní forma-VPD,PPD,poštovní poukázka,šek=cenný papír na kterém je uvedena částka a osoba,které má byt šek vyplacen, paragon=stvrzenka z obchodu

b)Bezhotovostní forma. = příkazy k úhradě-k příkazu platu platbyII.příkaz k inkasu-z příkazu příjemce platby; poštovní poukázka (A-občan organizaci; B- organizace občanovi; c-občan občanovi; D-telegrafické)

příkazy můžou být:-jednotlivé(pro jednu platbu)

-hromadné(pro dvě a více plateb)

-trvalé(stejná částka,stejný den,stejné číslo účtu)

Na příkazu musí být uvedeno: číslo účtu plátce a příjemce,částka,symbol variab.(10míst),konstan.(4.místa),specifický symbol(10.míst)

 

4.Výhody a nevýhoda forem plat.styku

  1. bezhotovostní PS:

Výhody: rychlejší a bezpečnější; nehrozí padělky; použití výpočetní techniky a mobilů; přesnost

Nevýhody: riziko že odběratel nezaplatí včas; platba prijde pozdě; možnost vyčerpat účet

  1. hotovostní PS:

Výhody: rychlé přijetí peněz; neplatí se bankovní poplatky za převod; jistota zaplacení

Nevýhody: možnost krádeže peněz a padělání peněz; možnost záměny bankovky

 

5.Fuknce a význam peněz

první obchody se uskutečňovaly na základě naturální směny (zboží se měnilo na zboží), později byla jako platidlo vybráno určité zboží např. plátno, koření, sůl,…

– toto bylo nahrazeno mincemi z drahých kovů = plnohodnotné peníze

– postupně byli nahrazeny neplnohodnotnými penězi = mince ze slitin, které určitou hodnotu pouze představovali

– od 17. st. bankovky

formy peněz:

– mince; bankovky; depozitní – peníze na účtech

funkce peněz:

-jako prostředek směny

-peníze zprostředkovávají směnu(prodej a nákup)

-jako uchovatel hodnot-peníze se uchovávají kupní sílu do budoucna, ale je možné jejich znehodnocení vlivem inflace

inflace

= nerovnovážný stav ekonomiky, který se vyznačuje růstem cenové hladiny a znehodnocováním peněz (snižuje se jejich kupní síla)

deflace

= zvyšuje se kupní síla peněz

příčiny inflace:

* nadměrné poskytování úvěrů

* nadměrné výdaje státního rozpočtu, které nejsou kryty příjmy

* zvyšování příjmů obyvatel,které přesahuje nabídka zboží

druhy inflace:

c) podle tempa růstu

mírná-plíživá; pádivá; hyper inflace

 

6)Ochrané prvky peněz

– speciální papír- na bankovky, který obsahuje ochranná vlákna, které jsou viditelná pouze pod UV lampou

– vodoznak – prohlíží se protu světlu, hlavní motiv bankovky, který se objeví v bílem pruhu.

– okénkový proužek – zapracován do papírové hmoty.

– soutisková značka – z každé strany bankovky je vidět pouze část značky, proti světlu vidíme celá písmena ČR

– skrytý obrazec – optický efekt-sklopíme-li bankovku ve výši očí proti světlu vidíme nominální hodnotu bankovky

– opticky proměnlivá barva – pouze u bankovek 2.000,- a 5.000,- v určitém úhlu světla

– iridiscentní pruh – u bankovek 1000, 2000, 5000 – perleťově lesklý pruh

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!