Bankovní soustava a úvěrové služby bank – maturitní otázka

 

   Otázka: Bankovní soustava a úvěrové služby bank

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Penny

 

 

 

 

 • ve většině států je dvoustupňový bankovní systém
 • v ČR od r. 1990
 1. stupeň = CENTRÁLNÍ BANKA (jinak také ústřední, emisní, cedulová
 2. stupeň = KOMERČNÍ (OBCHODNÍ) BANKY

 

Centrální banka

 • Česká národní banka (ČNB)
 • nepodnikatelský subjekt, státní instituce
 • sídlo: Praha, Na Příkopě
 • v čele je bankovní ráda
 • na venek banku zastupuje guvernér
 • (od roku 2010 Ing. Miroslav Singer PhD.)

 

Funkce ČNB

 • emituje nové peníze
 • neplatné a opotřebované stahuje
 • je bankou vlády – vede účty státního rozpočtu
 • je bankou bank – poskytuje jim úvěry, ukládá jejich depozita
 • řídí množství peněz v oběhu – hlídá inflaci
 • povoluje zakládání bank
 • dohlíží na jejich činnost
 • obchoduje s CP (státními)
 • spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizách

 

Všechny aktivity CB směřují k jednomu cíli = udržení měnové stability země

 

 

 • Komerční (obchodní) banky
 • jejich cílem je dosažení zisku (např. ČSOB, KB, Fio …)

 

Činnosti

 • vkladové služby = pasivní operace bank

– úroky, které z nich banky vyplácejí, jsou nákladem

 • úvěrové služby = aktivní operace bank

–  přinášejí výnosy z přijatých úroků

 • směnárenské činnosti
 • vedení účtů
 • obchod s CP
 • poradenství
 • stavební spoření
 • pojišťovnictví
 • penzijní fondy

 

Náklady

 • úroky z pasivních bankovních operací
 • náklady na provoz

= zisk banky

 

            Výnosy

 • úroky z aktivních bankovních operací
 • poplatky

 

Úvěrové služby bank – aktivní operace bank

–           pro banku nejdůležitější činnosti

–           z přijatých úroků z úvěrů – největší příjmy

 

Druhy úvěrů  

–           různá hlediska členění:

a) podle doby splatnosti

–      krátkodobé – do 1 roku

–      střednědobé – do 4 let

–      dlouhodobé – nad 4 roky

 

b) podle účelu – banky rozlišují:

–      účelové úvěry

 1. pro občany
 2. pro podnikatele

–      neúčelové úvěry

 1. pro občany
 2. pro podnikatele

 

účelové úvěry = na konkrétní potřebu

neúčelové úvěry = není stanoveno na  co

 

Účelové úvěry

 • Pro podnikatele  

       na zásoby

       na investice

      na pohledávky za odběrateli (krátkodobý nedostatek prostředků, úvěr bude uhrazen – zaplacenými pohledávkami)

–        úvěr na sezónní předzásobení – typický v zemědělství (např. výkup ovoce či zeleniny konzervárny)

 –         úvěrové výpomoci – při nedostatků prostředků na mzdy, dodavatelům…

 

 • Pro občany

        na pořízení nebo modernizaci nemovitosti

–         na nákup zboží dlouhodobé spotřeby (např. vybavení bytu – elektronika, nábytek, auto)

 

Neúčelové úvěry

 • Pro podnikatele

      kontokorentní úvěr

      revolvingový úvěr

 

 • Pro občany

–      osobní půjčka

–      kreditní karta

 

Způsoby poskytnutí úvěru

 • Jednorázové = peníze jsou uvolněny až v okamžiku potřeby

                      –        úvěr se vyčerpává jednorázově nebo postupně v dohodnutých lhůtách

 

 • Úvěrovou linkou – opakované výpůjčky do limitu

–      nemusí se pokaždé uzavírat smlouvou

–      je splácen v pravidelných intervalech, např. kreditní karta, kontokorentní úvěry

 

Konkrétní formy bankovních úvěrů

 • Kontokorentní úvěr

=      čerpání úvěru z běžného účtu tzv. „do mínusu

=      čerpání z BÚ v případě, že na něm není dostatečný zůstatek

 • BÚ se sjednaným kontokorentem – služba banky (povolení)

->    kontokorentní účet – jsou vyšší úroky

 • je stanoven úvěrový limit = max. částka do mínusu
 • není stanovena pevná splátka, pokud klient alespoň 1x do roka vykáže kladný zůstatek, může kontokorent využívat dále (příští rok)
 • je splácen automaticky příchozími úhradami na BÚ

 

 • Eskontní úvěr
  • jeho podstatou je odkup směnky bankou před lhůtou splatnosti
  • předmětem jsou obchodní směnky-tj. proti dodávce zboží
  • banka si při odkupu srazí ze směnečné částky úrok

= DISKONT + další poplatky

 • v okamžiku splacení směnky se banka obrací na směnečného dlužníka s výzvou k úhradě (zaplacení)
 • pokud dlužník nezaplatí, obrací se banka na původního držitele směnky

 

Výhody eskontního úvěru

+      rychlé získávání peněžních prostředků

+      nízká úroková sazba

 

 • Osobní půjčka
  • rychlá, někdy i telefonicky či přes internet
  • do určité výše v hotovosti nebo na BÚ
  • stačí doklad totožnosti a potvrzení o příjmech
  • některé nebankovní instituce nevyžadují ani potvrzení o příjmech – POZOR!! Podezřelé.

 

 • Kreditní karty
  • nabízeny bankami, i když u ní není běžný účet

–    čerpání prostředků z úvěrového účtu

 1. opakovaně
 2. jednorázově
 • stanoveno tzv. bezúročné období – cca 45 dní
 • během něj lze úvěr splatit bezúročně (platí pouze pro platby obchodníků)
 • v případě překročení bezúročného období – vysoké úroky (až 36 %)

 

 • Hypoteční úvěr
  • na pořízení nemovitosti (rekonstrukce, modernizace)
  • je zajištěn zástavním právem nemovitosti
  • jeho splatnost může být až 40 let
  • úroková sazba není stanovena až do okamžiku splacení, ale na tzv. dobu fixace (např. 5 let)
 1. po této době banka může sazbu změnit
 2. klient úvěr splatit (jednorázově)

 

 • Revolvingový úvěr = „obnovující se
 • na financování pohledávek nebo financování nákupu zásob
 • stejný princip jako kontokorentní, ale na rozdíl od něho bývá účelový a není vázán na BÚ

+    jeho hlavní výhodou je    –  možnost opakovaného čerpání a to i v době splácení úvěru

 

 • Americká hypotéka

–    obdoba hypotečního

 • úvěr poskytují na zástavu nemovitosti (ručí se nemovitostí)
 • prostředky lze použít na cokoliv
 • úrokové sazby vyšší než u běžné hypotéky, nižší než u běžných úvěrů
 • poskytuje se na delší dobu (až na 20 let) a na vysoké částky

 

 • Australská hypotéka
  • jako klasická hypotéka (na nemovitost se ručí nemovitostí)
  • podstata: čím vyšší úvěr, tím menší úrok
  • s každým vypůjčeným milionem ® sleva z úrokové sazby

 

Nebankovní půjčky

 • Splátkový prodej

= úvěr na nákup spotřebního zboží zprostředkovaný prodávajícím

 • buď u nebankovních společností ( CETELEM, Homekredit…)
 • u bank je to zajištěný přes prodávajícího

 

 • Půjčky od nebankovních finančních společností
 • existuje jich mnoho
 • mají vyšší úrokové sazby
 • tvrdé podmínky při nesplácení
 • RPSN (může dosáhnout až 100 %)

 

 • Zastavárny
  • půjčují peníze v hodnotě věci dané do zástavy
  • po uplynutí sjednané doby lze věc odkoupit zpět + přirážka

 

Splátka úvěru

 • většinou anuitně

ANUITA = splátka jistiny(úmor) +  úrok

 • banky si za poskytnutí a vedení úvěru vybírají poplatky (za uzavření smlouvy, za vedení úvěrového účtu, za převody…)
 • ze zákona proto banky musí u úvěrů uvádět tzv. RPSN = roční procentní sazba nákladů

 

RPSN

= udává kolik procent z dlužné částky zaplatíme za rok v souvislosti s úvěrem

= udává kolik ročně zaplatí bance dlužník navíc

 • zahrnuje všechny náklady na půjčku v %
 • zahrnuje jak úroky, tak všechny poplatky
 • slouží k porovnání úvěru u různých bank (stejné dlouhé splatnosti na stejnou částku)

 

Postup při žádosti o úvěr

 • několik fází:
 1. Porovnání nabídek
  • RPSN, jak vysoký úvěr můžeme získat, na co lze použít, jaké zajištění, splatnost

 

 1. Úvodní schůzka
 • vymezování podmínek, výše úvěru, požadované doklady, ověření spolehlivosti klienta

 

 1. Podání žádosti o úvěrů

Přílohy:

a)        zajištění úvěru (proti nezaplacení)

 • zástavou majetku movitého / nemovitého
 • zárukou – splátce se zavazuje za dlužníka

–  může ji poskytnout:

 • ručitel (občan, firma)
 • banka (prvotřídním klientům)
 • stát (v případě celostátního významu)
 • pojištěním – proti neschopnosti splácet úvěr

– např. v důsledku nemoci

b)  posouzení finanční situace žadatele (doložení)

–       podnikatelé přikládají daňové přiznání, UCE výkazy

(rozvahu, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow)

–       občané přikládají potvrzení o přijmech od zam-tele

–       dále se uvádí, zda žadatel již nesplácí jiný úvěr či leasing

c)  účel úvěru

–       podnikatelský záměr, doklady o uvažované koupi

(lze žádat i o neúčelový úvěr – omezen max. částkou)

 

 1. Analýza žádosti o úvěr = posouzení:
 • reálnosti záměru
 • schopnosti splácet (po odečtení splátek misí žadateli zůstat dostatek na financování životních potřeb)
 • a ověření zajištění úvěru

 

 1. Podepsání úvěrové smlouvy a poskytnutí úvěru

 

Obchody s cizími měnami

 • jedna z činností bank
 • základem = přepočítací kurz
 • výchozí = kurz ČNB – je zveřejňovaný v kurzovním lístku
 • Slouží pro:
 • obchody ČNB s jinými bankami
 • přepočet v účetnictví
 • přepočet v celnictví
 • státní statistiku…
 • komerční banky mají vlastní kurzovní lístky

 

 • banka si za výměnu peněz ještě zaúčtuje poplatky x směnárny ne (různé banky – různé poplatky)
 • při výměnách od 1 000 EUR nutné prokázání totožnosti

 

POJMY z KURZOVNÍHO LÍSTKU

KURZ VALUT = pro nákup a prodej cizí měny v hotovosti

KURZ DEVIZ = pro bezhotovostní platby

KURZ STŘED = pro mezibankovní obchody

(ČNB má pouze tento kurz)

KURZ NÁKUP = za něj banka měnu nakupuje

KURZ PRODEJ = za něj banka měnu prodává

 

Kurz nákup < Kurz prodej

Rozdíl mezi nimi slouží k pokrytí nákladů banky k tvorba zisku

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!