Bankovní soustava ČR – maturitní otázka

 

   Otázka: Bankovní soustava ČR

   Předmět: Ekonomie/Bankovnictví a pojišťovnictví

   Přidal(a): odbojar

 

Bankovní soustava ČR je 2 stupňová

 1. Česká národní banka
 2. Obchodní a komerční banky

 

1) Česká národní banka

Je to centrální banka (banka bank), řídí ostatní banky v ČR.

 • Řídí jí bankovní rada, tvořená 7 členy(guvernér, 2viceguvernéři a 4 další), jsou jmenování prezidentem

 

Úlohy ČNB:

a) Úkoly vůči penězům

b) Úkoly vůči bankám

c) Úkoly vůči státu

 

a) Úkoly vůči penězům (emisní funkce)

 • Vydává peníze nové peníze do oběhu.
 • Stahuje peníze z oběhu (50tníky, poškozené bankovky).
 • Bojuje proti padělatelům (ochranné prvky).
 • Určuje množství peněz v oběhu.

 

b) Úkoly vůči bankám

 • Uděluje bankám licenci a určuje jejich činnost.
 • Kontroluje KB.
 • Slouží jako clearingové centrum. (platby KB chodí přes ČNB a ta kontroluje a čistí od špatných komerčních bank)
 • Odebírá bankám licenci s ministerstvem financí.
 • Určuje pro KB cenu zlata.

 

c) Úkoly vůči státu

 • Jsou v ní uloženy peníze státního rozpočtu.
 • Jsou v ní uloženy devizové rezervy (Eura, Dolary, zlato…).
 • Určuje oficiální měnový kurz.
 • Zastupuje stát v některých organizacích (mezinárodní měnový fond).
 • Ovlivňuje vývoj ekonomiky.

 

Nástroje ovlivňování:

Stanovení diskontní sazby (úrok mezi ČNB a KB)

-ČNB sníží disk.sazb.=KB si půjčují peníze od ČNB=sníží úroky pro klienty= klienti si budou půjčovat a utrácet=eko zrychluje

 

 Stanovení povinných minimálních rezerv (% z vkladů klientů, které KB musí mít v ČNB)

-ČNB sníží rezervy=KB zvýší úroky=klienti si budou ukládat=méně peněz=eko zpomaluje.

 

Operuje na volném trhu (obchod s CP mezi ČNB a KB)

– ČNB prodává CP=KB nemají peníze=zvýší úroky=klienti ukládají své peníze=v eko méně peněz=eko zpomaluje.

 

2) Komerční a obchodní banky

Je to podnik, který nakupuje vklady, poskytuje úvěry a další činnosti na základě licence.

– podnik (právní formy: akciová společnost, peněžní družstvo)

-zákl. kap.=500mil Kč           -zákl. kap.=32mil Kč

-klient je zákazník                  -klient je družstevníkem (sleduje chod banky)

-vydělává: druhy výnosů:

Úrokové rozpětí: rozdíl mezi úroky přijatými a vydanými úroky

Poplatky za služby

Výnosy z investic

Činnosti bank: Nakupování vkladů

Druhy vkladů: Běžný účet: kdykoli a kdekoli vkládat i vybrat, nízké úroky.

Spořící a termínované vklady: pouze se ukládají peníze, lze vyzvednout kdykoli, u termínovaných až po uplynutí domluveného termínu.(ter.-vyšší úrok než běžný a spř.)

Devizové účty: ukládání cizích měn, na jeden účet jedna měna.

Vkladové listy: CP koupíme od banky za nějakou dobu po uplynutí dostaneme úrok.

Vkladní knížky: Nejstarší, jen ukládání peněz.druhy: výherní, cestovní, s výpovědní lhůtou(lepší úrok)

 

Úročení vkladů: (běžný,spořící a termínovaný vklad, vkladní knížky, devizové učty.)

Jednoduché-úrok z vložené částky

Složené-počítá úrok vložené částky i předchozích úroků

(Vkladové listy) úročení NAD PARI – koupíme za nominální c. a prodáme s úrokem.

POD PARI – koupí levněji a prodá za nominální c.

Nominální úroková míra-úrok slíbený a vyplacený

Reálná úroková míra-skutečné zhodnocení peněz (nominální – inflace)

 

Poskytování úvěrů

Zásady:

Termínovosti (V termínu vyplácet)

Výnosnosti (Banka chce úrok navíc)

Přímosti (Banka jedná přímo s vámi)

Účelovosti(Banka chce vědět na co to chceme)

Ručení (Banka chce, aby někdo něčím ručil)

 

Členění: dle doby splatnosti:

a) krátkodobý (do 1 roku)

b) střednědobý (2-5 roků)

c) dlouhodobý (5+ roků)

d) překlenovací (banky mezi sebou)splatnost v hodinách

(kvůli minimálním rezervám)

 

Dle způsobu plnění:

a) peněžní (banka poskytne peníze na účet)

b) zbožový (banka zaplatí za nás faktury za zboží)

 

Druhy:

Účelový úvěr pro podnik (na pořízení zásob, zaplacení mezd či dluhů…)

Kontokorentní úvěr (spojení účtu a úvěru dohromady, účet v bance v bance, v kterém můžeme jít do – stanovené částky

Hypotéční úvěr: (ručí se nemovitostí, dlouhodobý úvěr)

a) klasická: půjčené peníze jdou na nemovitost

b) americká : půjčené peníze jdou na cokoli

Lombardní úvěr: ručíme movitým majetkem (veterán, sbírka známek, umělecké dílo…

Revolvingový úvěr:úver, který můžeme čerpat pořád, opakované půjčování (kreditka)

Eskontní úvěr:úvěr, kdy se do zástavy dává směnka

 

Směnečná suma: fakturovaná částka za zboží + někdy úrok.

Eskontní úvěr: směnečná suma, úroky, poplatky…

 

Formy úvěrů:

a) bankovní úvěry (banka podnikům)

b) spotřebitelské úvěry (banka občanům)

c) obchodní úvěr (firma mezi sebou)

RPSN – roční procentní sazba nákladů (kolik celkem musíme za rok bance zaplatit (úroky+poplatky)

 

Další činnosti KB na základě licence:

 • Zprostředkovává platební styk (příkaz k úhradě, inkasu, trvalý příkaz…)
 • Nabízí depozitní služby (pronájem trezorů)
 • Nabízí makléřské služby (banka obchoduje ze své klienty na burze)
 • Směnárenské služby (obchod s cizí měnou)

Valuty(hotovost), Devizy (bezhotovost). Počítej z pohledu banky.

 • Poradenské služby (financování, investice)
 • Provozování penzijních fondů či pojišťoven
 • Zakládání a provozování podílových fondů
 • Nabízí přímé bankovnictví (kontakt s bankou 24/7 odkudkoli) telefon, homebanking, přes internet… Nižší poplatky než normálně

 

Přímé bankovnictví: nižší poplatky, dostupnost kdekoli. Bezpečnost (PIN).

Části: platební karty a bankomaty. Platební karty: vybírání peněz a úhrada. Bankomaty: výběr peněz, uložení peněz.

 

Telefonní bankovnictví: pevná linka, mobil: zadávání příkazů, zůstatek, změna kódu…

Internet banking: přes internet: bezhotovost, vytištění dokladů, stejné služby jako tele.služby.

Homebanking: pro firmy, na 1 PC nainstalován program banky, propoené s účetnictví banky.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!