Bankovní soustava – maturitní otázka z ekonomie

 

   Otázka: Bankovní soustava

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): msjuklen

 

BANKOVNICTVÍ

1) Úvodní věta (např.: odvětví služeb, význam bank…)

 

2) Charakteristika bankovního sektoru

– dvoustupňová bankovní soustava

 

3) Centrální banka

– jiné názvy (banka bank…) u nás ČNB

– guvernér

– úkoly (ovlivňuje měnovou politiku, udržuje přiměřené množství peněz v oběhu, nástroje, povinné minimální rezervy, operace na volném trhu, regulace činnosti ostatních bank…)

– osvobozena od daně z příjmů

 

4) Obchodní (komerční banky)

– dělení na:

a) universální (většina bank)

b) specializované (hypotéční)

– právní forma (a. s.)

– základní kapitál (500 000 000,-)

– rozvaha OB

a) aktiva (+ úrok)

b) pasiva (- úrok)

c) neutrální (poplatky – vyjmenovat)

 

ROZVAHA OB 

Aktiva (použití zdrojů)                                                                

* peníze v pokladně

* majetek

* úvěry lidí u banky (kontokorentní)

* hypoteční úvěr

* peníze uložené u jiných bank

* cenné papíry

* vydané obligace

 

Pasiva (zdroje)

* základní kapitál

* běžné účty

* termínované vklady

* vkladní knížky – výpovědní doby

* depozitní certifikáty

* vklady od jiných bank

 

– úroková marže – vysvětlit

 

5) Pasivní bankovní obchody + – pojištění vkladů

bankovní účet (vklady na požádání)

a) úročení

* jednoduché – vysvětlit, vzorec a výpočet: úrok = (jistina/100) x úroková sazba x (počet dní/360)

* složené – vysvětlit

b) založení (náležitosti)

c) disponování (ukládání peněz, bezhotovostní placení, úhradová forma placení, vkladové služby, bankomaty, platební karty – stačí vyjmenovat a rozdělit)

d) přímé bankovnictví (význam, vysvětlit pojem)

e) zrušení účtu

 

2. úsporné vklady (vkladní knížky bez a s výpovědní lhůtou)

3. termínované vklady (peníze uložené na předem stanovenou dobu – s výpovědí, bez výpovědi)

4. depozitní certifikáty

5. vydané obligace

6. úvěry od ostatních bank

 

6) Aktivní bankovní obchody

Poskytování úvěrů

a) druhy

-kontokorentní (spojeno s běžným účtem)

-eskontní úvěr (+ výpočet při eskontu směnek)

-hypotéční (+ americká hypotéka)

b) účel

Postup při poskytování úvěru

a) úvodní schůzka se zákazníkem

b) úvěrová analýza

c) uzavření úvěrové smlouvy

d) kontrola dodržování podmínek úvěrové smlouvy

 

7) Neutrální bankovní obchody

– poplatky za služby

– jaké služby banky poskytují ( provádění platebního styku, směna peněz, výběr, držení karty…)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!