Bankovní soustava – maturitní otázka z ekonomie (2)

 

Otázka: Bankovní soustava

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Rennyy

 

Ústředí bank a jejich úkoly

DVOUSTUPŇOVÁ BANKOVNÍ SOUSTAVA

1. STUPEŇ – ČNB – Působí jako ústřední banka

2. STUPEŇ – Všechny komerční banky – Vykonávají obchodní činnosti

 

Centrální banka –ČNB

– má sídlo v Praze, jejím nejvyšším řídicím orgánem je bankovní rada ČNB v čele s guvernérem (Zdeněk Tůma)

– základní úkoly:

 •  určuje měnovou politiku
 •  sleduje množství peněz v oběhu, emituje (vydává) nové peníze a opotřebované nebo neplatné peníze stahuje z oběhu
 •  dohlíží nad činnosti obchodních bank, poskytuje bankám úvěry a ukládá jejich depozita (banka bank)
 •  vede účty státního rozpočtu
 •  spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizách
 •  obchoduje s cennými papíry (především státními)
 •  je vrcholnou institucí bankovního dozoru

 

Obchodní banky (komerční)

– jsou to podnikatelské subjekty, vyvíjejí činnost za účelem dosažení zisku, zisk banky je dán úrokovým rozpětím (úroky přijaté z úvěru mínus úroky vydané vkladatelům), dalším příjmem bank jsou různé poplatky za služby (vedení účtů, zprostředkování plateb, platební karty, ukládání cenností v trezorové schránce…)

 

 • Základní činnosti:

Aktivní bankovní operace – úvěrové služby (klienti splácejí úvěr i s úroky, tím banky vydělávají.)

Pasivní bankovní operace – vkladové služby (klient si uloží peníze a banka vyplácí)

Neutrální bankovní operace

–          otevření a vedení účtu

–          zprostředkování platebního styku

–          poradenské služby (bankéři)

–          směnárny, devizové služby, obchodování se cennými papíry

 

Devizové a směnárenské obchody

V ČR každý den vyhlašuje ČNB kurzy devizového trhu. ČNB stanoví kurzy vybraných měn jako deviza střed. Kurzy si stanoví každý den jednotlivé komerční banky samy.

 

Devizy – Peníze v cizí měně, které jsou na účtech bank nebo dokumenty (šeky, platební karty, cenné papíry, zlato apod.)

Valuty – Cizí peněžní prostředky ve formě bankovek, státovek a oběžných mincí.

Kurzovní lístek – je tam uvedený devizový a valutový střed, ale také ceny při nákupu a prodeji

Nákup: cizí → Kč, cena je nižší než při prodeji

Prodej: Kč → cizí, cena je vyšší než při nákupu

Př. kód – nákup – prodej – střed // EUR – 27,846 – 28,694 – 28,310

  

Platební styk 

 • Forma bezhotovostního platebního styku:

Banka provádí platební styk na základě příkazů klienta, který je předkládá písemným příkazem na tiskopisech nebo pomocí technickým nosičů dat. (Homebanking)

 

Výhody bezhotovostního placení: rychlost, bezpečnost, menší nebezpečí chyb, přesnost…

Forma bezhotovostního placení:

a)      úhradová: placení z příkazu plátce (já zadávám, aby banka zaplatila někomu)

b)      inkasní: placení z příkazu příjemce plátce    (příjemce zadává naší bance ať zaplatíme, sami si to srážejí – stravenky, voda, elektřina)

 

Doklady bezhotovostního placení:

Příkaz k úhradě – Příkaz k inkasu – Šeky

-Směnky

-Dokumentární inkaso

-Dokumentární akreditiv

-Poštovní poukázky (složenky)Příkaz k úhradě či inkasu může mít formu:jednotlivý příkaz pro jednu platbuhromadný příkaz pro více plateb v jednom dni

trvalý příkaz pro opakující se platby

 

Povinné náležitosti příkazů:

-bankovní spojení plátce a příjemce-částka-kód banky

 

Nepovinné náležitosti příkazů:

-označení měn

-konstantní symbol (v případech zvláštních předpisů)

-podpis (musím být shodný se vzorem)

-datum splatnosti (pokud není datum uvedené, banka provede příkaz nejpozději druhý den)-variabilní symbol (většinou číslo faktury)-specifický symbol

-konstantní symbol

-textová zpráva

-datum vystavení

 

Poštovní poukázky:

Jsou dokladem bezhotovostního, ale i hotovostního platebního styku, které jsou přijímány poštami i bankami.

 

Poštovní poukázka typu A: se používá v případě, že mají být peníze připsány na účet. Většinou je dostávají občané, když mají něco zaplatit organizaci.

Poštovní poukázka typu B: slouží k placení organizací občanům. Organizace odesílá peníze z účtu, občan je přijímá na hotovosti.

Poštovní poukázka typu C: slouží k hotovostnímu platebnímu styku. Používá se především  při platbách mezi občany.

Poštovní poukázka typu D: určena pro občany, vyplacení peněžní částky a její výplata probíhá v hotovosti ve lhůtě jednoho pracovního dne

Daňová složenka: je speciální „poštovní poukázka“, kterou platíme různé daně na účet finančního úřadu

 

 • Doklady hotovostního placení:

Pokladní doklad příjmový

Podkladní doklad výdajový

Pokladní šek (na výběr hotovosti)

Pokladní složenka (na složení peněz)

Výběrní lístek (na výběr hotovosti)

Poštovní poukázky

Šeky

Paragony

 

 • Platební karty:

Druhy platebních karet:

a)      z hlediska majitele

osobní: jsou používány soukromými osobami

služební: jsou používány podnikatelskými subjekty

 

b)      z hlediska použit

Debetní karta: slouží k čerpání peněz vlastního účtu. Vyčerpat lze tolik, kolik máte na účtu

Kreditní karty: slouží k čerpání prostředků z úvěru až do výše sjednaného limitu s bankou

 

c)      z hlediska provedení

Embosované karty: jsou s vytlačeným reliéfem a zadávat PIN je nutné pouze u bankomatu

Elektronické karty: jsou hladké s magnetickým proužkem a u těchto karet je třeba vždy zadávat PIN

 

Použití platebních karet:

– Bezhotovostní úhrady za zboží a služby

– Výběr hotovosti v bankomatech, v bankách a směnárnách

– Dobíjení kreditu mobilních telefonů  

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!