Bankovní systém a bankovní obchody

 

Otázka: Bankovní systém v ČR a bankovní obchody

Předmět: Finance, Bankovnictví

Přidal(a): lucka

 

 

Bankovní systém

 • souhrn bankovních institucí v daném státě a vazeb mezi nimi
 • banky spojují prostřednictvím peněz všechny subjekty v ekonomice

 

Druhy:

 • jednostupňový
  • jedna banka plní úkoly centrální banky i činnosti komerčních bank
  • u nás do r. 1989
 • dvoustupňový
  • stupeň – ČNB (centrální banka) , 2. stupeň neboli obchodní banky
  • nyní v ČR a většině vyspělých zemí

 

Zákon o bankách

 • Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
 • Banky, družstevní záložny, ale i jiné finanční instituce se musí pohybovat v rámci legislativně vymezených pravidel.

 

Centrální banka (ČNB)

 • je ústřední bankou ČR a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem
 • je to nezávislá instituce
 • v čele ČNB stojí bankovní rada, která je sedmičlenná; jmenuje je prezident republiky
 • členové: guvernér, dva viceguvernéři, čtyři vedoucí pracovníci ČNB
 • guvernér Jiří Rusnok (od r. 2016)

 

Cíle

 • udržení cenové hladiny (inflace 2%)
 • stabilita měny

 

Funkce

 • pečuje o cenovou stabilitu
 • dohlíží na finanční systém, podporuje jeho vyvážený rozvoj
 • zajišťuje hladký oběh peněz
 • emituje mince a bankovky
 • vede účty státního rozpočtu
 • obchoduje s cennými papíry

 

Nástroje

 • Diskont
  • je to základní úroková sazba v ekonomice
  • je to nejnižší úroková sazba
 • Repo sazba
  • je úroková sazba ČNB pro eskont směnek
 • Lombardní sazba
  • je úroková sazba na úvěry obchodním bankám se zástavou cenných papírů
 • Povinné minimální rezervy
  • ČNB předepisuje obchodním bankám
  • určité procento vkladů, které si musí u ní bezúročně uložit ve formě PMR
 • Pravidla likvidity
  • ČNB určuje bankám, jaký mají mít vztah mezi aktivy a pasivy
 • Operace na volném trhu
  • ČNB přijímá od komerčních bank přebytečnou likviditu a za ni předává dohodnuté cenné papíry s dohodnutou dobou splatnosti

 

Komerční (obchodní) banky

 • PO, kterým byla udělena bankovní licence ČNB
 • na rozdíl od ČNB cílem je zisk
 • liší se velikostí i rozsahem nabízených služeb
 • druhy:
  • univerzální (široká škála služeb – ČS, ČSOB, KB, GE Money Bank)
  • specializované (specializace na určitou klientelu, území nebo produkt – stavební spořitelny)
 • bankovní obchody:
  • aktivní (banka je v pozici věřitele)
  • pasivní (banka je v pozici dlužníka)
  • neutrální (banka vystupuje jako 3. osoba – obvykle jako zprostředkovatel nebo ručitel)

 

Aktivní bankovní obchody

 • úvěry = půjčené peníze nejčastěji od banky na základě úvěrové smlouvy, přičemž vypůjčená částka se musí splatit v určité době i s úrokem
 • dle splatnosti:
  • krátkodobé (splatné do 1 roku)
  • střednědobé (splatné do 5 let)
  • dlouhodobé (splatné nad 5 let)
 • dle zajištění:
  • nezajištěné (poskytovány pouze bonitním klientům, nevyžaduje se zástava)
  • zajištěné (obvyklejší, zástava nemovitosti, zástava movitosti, ručitel, bankovní záruka)
 • dle účelu:
  • účelové (předmět financování je v úvěrové smlouvě stanoven)
  • neúčelové (předmět financování není v úvěrové smlouvě určen)
 • druhy:
  • kontokorentní – krátkodobý, poskytován k bankovnímu účtu, je možno čerpat do mínusu, vyšší úrok
  • eskontní – krátkodobý, banka odkupuje směnku před lhůtou splatnosti za cenu nižší než je uvedena na směnce, banka předkládá směnku dlužníkovi, který když nezaplatí, obrací se banka na klienta, od něhož směnku odkoupila
  • hypoteční – dlouhodobý, poskytuje se na nákup nemovitostí na základě jejich zástavy, nižší úrok
  • lombardní – krátkodobý, poskytuje se na základě zástavy movité věci (auto, stroj, zboží)

 

Pasivní bankovní obchody

Vkladové služby

 • banky shromažďují vklady od domácností a podniků
 • vklady jsou ze zákona pojištěny
 • do Fondu pojištění banky přispívají podle výše vkladů za předchozí rok
 • náhrada do výše 90 % vkladu, max. 25 tis. EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky

Bankovní (běžný) účet (BÚ)

 • zřizuje se smlouvou a vložením minimálního vkladu
 • nízký úrok
 • peníze lze vkládat v hotovosti i bezhotovostně
 • s penězi lze manipulovat prostřednictvím výběru hotovosti na přepážce, prostřednictvím platební karty či na základě příkazů k úhradě, souhlasu k inkasu, šeku atd.
  • platební karta (slouží k platbám u obchodníků či k výběru hotovosti z bankomatu, chráněna PIN kódem, při ztrátě je vhodná blokace karty, debetní X kreditní)
  • šek (bonitnímu  klientovi  může  být k BÚ  vydána  šeková  knížka,  šeky  slouží  k výběru hotovosti u banky či k bezhotovostnímu placení, krytý X nekrytý)
  • souhlas k inkasu (souhlas majitele BÚ, aby z jeho účtu byla stržena určitá platba, vhodný pro platbu částek, jejichž výše se mění)
  • příkaz k úhradě (příkaz majitele BÚ, aby z jeho účtu bylo zaplaceno jiné osobě)
   • jednorázový (pro jednu neopakující se platbu)
   • trvalý (pro opakující se platby)
   • hromadný (pro více plateb)

 

Devizový účet

 • účet vedený v cizí měně
 • může být veden pouze v jedné měně
 • lze mít založeno více účtů, ale každý na jinou měnu

 

Termínovaný vklad

 • klient nemůže s penězi po určitou dobu disponovat
 • vyšší úrok

 

Stavební spoření

 • pravidelné vkládání určité částky po dobu minimálně 6 let
 • klient má nárok na úrok a 15% státní podporu z roční uspořené částky (max. 2000 Kč/rok)

 

Neutrální bankovní obchody

Hotovostní platební styk

 • uložení hotovosti prostřednictvím pokladní složenky
 • výběr šekem, platební kartou, výběrním lístkem

 

Bezhotovostní platební styk

 • klienti mohou využívat příkaz k úhradě, příkaz a souhlas k inkasu

 

Směnárenská činnost

 • občané i podniky mohou nakupovat a prodávat cizí měnu volně směnitelnou měnu dle kurzovního lístku platného po určitý den
 • když klient nakupuje – nakupuje za kurz prodej (z pohledu banky)
 • když klient prodává – prodává za kurz nákupu (opět z pohledu banky)
 • valuty – cizí peníze (bankovky a mince) v hotovosti
 • devizy – cizí měna na účtech, šekách, směnkách

 

Poradenská činnost

 • poradenství v oblasti daní, zpracování podnikatelského záměru kvůli úvěru

 

Poskytování záruk

 • banka se zaručuje za klienta, že uspokojí věřitele, jestliže klient nesplní svůj závazek

 

Další služby

 • zprostředkování leasingu, investic, pojištění, investic, pronájem bezpečnostních schránek
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy