Bankovní systém ČR a finanční trh

 

   Otázka: Bankovní systém ČR a finanční trh

   Předmět: Ekonomie, Bankovnictví, Finance

   Přidal(a): student 12

 

 

Bankovní systém ČR

Banka:

 • právnická osoba, která má povolení provádět bankovní operace (zpracovává platební a zúčtovací styk, poskytuje úvěry, zajišťuje vkladovou činnost, směňuje peníze, vydává cenné papíry, slouží jako úschova cenností)
 • existuje dvoustupňová bank. soustava:
  • 1. stupeň = ČNB
  • 2. stupeň = komerční banky
 • rozdělení podle vlastnictví:
  • a) státní
  • b) družstevní
  • c) soukromé
 • Pro udělení povolení musí bank. splňovat: 
  • a) základní kapitál min. 500 mil. Kč
  • b) způsobilost a bezúhonnost  manag.
  • c) technické a organizační prostředky pro činnost

 

Systém certis:

 • Systém mezinárodního platebního styku (pokud dochází k převodu peněžních prostředků z banky plátce do banky příjemce)
 • Banky provádějí platby na základě příkazů k úhradě, příkazy k inkasu (lze prodávat na tiskopisu nebo elektronicky)
 • pozn. pokud dochází k převodu prostředků v rámci jedné banky, provádí banka převod ve vlastním systému (převodce i příjemce mají účet u jedné banky)

 

ČNB:

 • Je centrální bankou ČR = bankou státu
 • Sídlo má v Praze, má 7 poboček
 • Není podnikatelským subjektem
 • Je zřízena Ústavou ČR
 • V čele stojí guvernér
 • Nejvyšším orgánem je bankovní rada (má 7 členů, členy jmenuje prezident republiky na 6 let)
 • cíle ČNB:
  • udržet nízkou úroveň inflace
  • zabezpečit stabilitu měny
 • základní úkoly ČNB:
  • určuje a provozuje vnitřní a vnější měnovou politiku
  • vydává hotové peníze (emituje)
  • stahuje z oběhu opotřebené bankovky
  • plní kontrolní funkci
  • spravuje měnové rezervy ve zlatě
  • řídí peněžní oběh a platební styk
  • určuje výši povinných rezerv

 

Finanční trh

 • Je trh, kde je možné nakupovat a prodávat krátkodobý a dlouhodobý kapitál za volné peněžní prostředky.
 • V každé ekonomice existují 2 skupiny ekom. subjektů:
  • a) Věřitelé: – majitelé úspor, mají přebytek finančních prostředků, chtějí minimální riziko, maximální likviditu a výnosy
  • b) Dlužníci: – mají nedostatek finančních prostředků, chtějí minimální náklady s půjčkami (úroky) a dlouhou splatnost půjčky

 

Platební styk:

 • Hlavním cílem platebního styku je bezpečné a rychlé provádění plateb a zabezpečení a rychlé provádění plateb a zabezpečení hotovostního i bezhotovostního styku, který provádí banky pro své klienty
 • Můžeme mít:
  • a) hotovostní
  • b) bezhotovostní platební styk
 • Řídí se zákonem o platebním styku
 • Funguje prostřednictvím systému CERTIS

 

Základní příkazy v bank. styku:

 • 1) příkaz k úhradě:
  • příkaz, který majitel účtu požaduje po bance provedení určité platby ze svého účtu ve prospěch účtu jiného
  • můžeme mít: trvalý příkaz, hromadný příkaz k úhradě, expresní příkaz
 • 2) povolení k inkasu:
  • dáváme bance souhlas k tomu, aby si z našeho účtu odebrala  prostředky odpovídající zadaným parametrům (limit inkasa, termín                                                                                    splatnosti), používá se u úhrady plateb za elektřinu, stravování,…

 

Pojišťovnictví:

 • Patří do oblasti služeb (finanční služba) tzn. terciární sektor
 • Pojišťovna nese důsledky z případných ztrát
 • Je to služba pro fyzické i právnické subjekty

 

Pojišťovny:

 •  Jsou to akciové společnosti
 • Jejich činnost dozoruje ČNB (vykonává dohled nad dodržování pravidel, v případě jejich porušení pak vyvozujeme důsledky = pokuty)
 • Jsou podobně jako banky vysoce ziskové

 

Druhy pojištění:

 • 1) pojištění osob (úrazové, poj. ušlého zisku,…)
 • 2) penzijní připojištění
 • 3) pojištění aut (havarijní, povinné,..)
 • 4) pojištění majetku (pojištění domácnosti, nemovitosti)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!