Bankovní systém v ČR

 

Otázka: Bankovní systém v ČR

Předmět: Ekonomie, Finance

Přidal(a): Kačí

 

 

ČNB (funkce, nástroje monetární politiky) a ostatní banky (aktivní, pasivní bankovní služby).

Pojmy: Úrok, umořování, směnka, úvěr).

Činnost bank zařadíme do finančního trhu

 

Bankovní systém ČR:

 • Do roku 1990 – jednoúrovňový s výrazným monopolem Státní banky Československé
 • Rok 1990 – vzniká dvouúrovňový bankovní systém
  • 1. Centrální banka ČNB
  • 2. Obchodní banky
  • Počet bank je regulován licenční politikou ČNB a bankovním dohledem.
  • Vstupem do EU došlo ke změnám, zavedl se princip jednotné licence.

 

CENTRÁLNÍ BANKA (ČNB)

 • Říká se jí emisní, ústřední, banka bank, ČNB
 • Sídlí v Praze, má pobočky po celé ČR
 • Státní instituce, nepodnikatelský subjekt
 • Statutární orgán = bankovní rada ČNB, které předsedá guvernér, dva viceguvernéři a 4 vedoucí pracovníci

 

Základní úkoly ČNB

 • Určuje a prokazuje vnitřní a vnější měnovou politiku
 • Sleduje množství peněz v oběhu, vydává nové peníze a opotřebované nebo neplatné stahuje z oběhu
 • Dohlíží na činnost obchodních bank (bankovní dohled), poskytuje bankám úvěry a ukládá jejich peníze (banka bank)
 • Vede účty státního rozpočtu
 • Spravuje měnové rozpočty ve zlatě a devizách

 

Nástroje ČNB

 • Diskontní sazba – úroková sazba ČNB
  • Ostatní banky mohou přes noc uložit dočasně volný kapitál a banka jim vyplatí úrokovou sazbu
 • Repo sazba
  • Základní úroková sazba, termínované operace s cennými papíry
  • Je-li v ekonomice vysoká inflace, udržuje ČNB vysokou repo sazbu
  • Chce-li ČNB podpořit rozvoj podnikání, repo sazbu sníží
 • Lombardní sazba
  • Doplňková úroková sazba na úvěry se zástavou CP
  • Lombardní sazba je vždy vyšší jak repo sazba
 • Povinné minimální rezervy
  • ČNB předepisuje obchodním bankám určité procento z vkladů, které musí u ní uložit ve formě PMR
  • Tyto peníze jsou dočasně mimo oběh a působí protiinflačně
  • Byly do určité doby neúročeny, ale nyní jsou úročeny
  • V roce 2016 – PMR 2%
 • Pravidla likvidity
  • ČNB určuje bankám, jaký mají mít stav struktury aktiv a pasiv – tzn. Krátkodobé úvěry z krátkodobých zdrojů
 • Operace na volném trhu
  • ČNB obchoduje s CP a tím ovlivňuje množství peněz v oběhu
 • Likvidace – peníze
  • Obchoduje s CP (především se státními)
  • Vrcholná instituce bankovního dozoru

 

Ostatní nástroje ČNB

 • Určuje ostatním bankám maximální rozsah jimi poskytovaných úvěrů (úvěrový limit)
 • Stanoví minimální úrokové sazby z vkladů přijímaných bankami
 • Stanoví maximální úrokové sazby z úvěrů poskytovaných bankami

 

Centrální banka EU – od května 1998 má EU jednu společnou centrální banku

 • Tato banka má vlastní měnové nástroje, které platí pro celou EU

 

OBCHODNÍ BANKY

 • Podnikatelské subjekty, vyvíjející činnost za účelem dosažení zisku
 • Zisk bank je dán úrokovým rozpětím (úroky přijaté z úvěrů – úroky vydané vkladem)
 • Dalším příjmem jsou poplatky za služby

 

Banky mohou být:

 • Univerzální – mají plnou bankovní licenci a poskytují služby všem zákaznickým skupinám
 • Specializované:
  • Teritoriálně – při plné bankovní licenci operují v určitém regionu
  • Zákaznicky – při plné bankovní licenci poskytují služby pouze určitým skupinám zákazníků
  • Produktově – mají omezenou bankovní licenci pouze na prodej určitých bankovních produktů

 

Banky svým klientům nabízejí:

 • Pasivní úvěrové operace
  • Hledisko termínové
   • Netermínové vklady – Vklady na viděnou, klient vklad může kdykoliv vybrat, nízké procento úročení, BÚ firem a občanů a vkladové knížky
   • Termínované vklady – Pevný termín nebo účty s výpovědní dobou a vkladní knížky s výpovědní lhůtou. Stabilní zdroj pro banku, vyšší procento úročení.
  • Hledisko měny
   • Korunové
   • Devizové
 • Aktivní úvěrové operace
  • Banka je v roli věřitele, poskytuje klientům úvěry za určitých podmínek, má dva cíle:
  • Výkonnost úvěrů – výše úroku je taková, aby banka vydělala, ale byla konkurence schopná a aby byl zájem ze strany klientů
  • Návratnost úvěru – banka zjišťuje bonitu klienta

 

DRUHY ÚVĚRŮ

 • Krátkodobé – splatnost 1 rok
  • Kontokorektní – z BÚ lze čerpat krátkodobý úvěr do úvěrového limitu, který je uveden ve smlouvě
  • Eskorentní – souvisí s eskortem (odkoupením) směnky před dobou splatnosti, nezaplatí-li dlužník bance směnku v termínu, požaduje úhradu banka od posledního majitele směnky
  • Akceptační – banka neposkytuje klientovi přímo peníze, ale akceptuje cizí směnku vystavenou klientem
  • Revolvinfový – banka umožňuje opakované čerpání úvěru – při sepsání jedné smlouvy a úvěru, podmínkou je splacení předešlé půjčky
  • Lombardní – jistěný zástavou movité věci (zboží, auta,…)
 • Střednědobé a dlouhodobé – splatnost rok a déle
  • Hypoteční – zajištěný hypotékou
  • Emisní – spojen s emisí dlouhodobých CP
  • Spotřební půjčky občanů
 • Speciální formy úvěrů
  • Odkup pohledávek před dobou splatnosti
  • a) Faktoring – odkup krátkodobých pohledávek
  • b) For fighting – odkup dlouhodobých pohledávek

 

ZAJIŠTĚNÍ NÁVRATNOSTI ÚVĚRŮ

Banka poskytuje klientovi úvěr, ale nejdříve si ověří:

 • a) Bonitu klienta
 • b) Podnikatelský záměr
 • c) Likvidita
 • d) Požaduje určité závazky
  • Zástava nemovitosti (hypoteční úvěr)
  • Zástavy movitostí (lombardní úvěr)
  • Ručitelé
  • Vinkulace vkladu – zablokování vkladu dlužníka na účtu nebo vkladní knížce v případě nesplácení
  • Postoupení pohledávek
  • Uzavření pojištění
 • Po poskytnutí úvěru banka provádí kontrolu, tzn. Průběžně kontroluje splátky úroků a úvěrů, hospodaření firmy

 

Neutrální operace – bankovní služby

Z marketingového hlediska nabývají na významu služby, které banka poskytuje neustále v širším rozsahu

 • Zakládání a vedení účtu
 • Bezhotovostní platební styk domácí i zahraniční
 • Platební karty
 • Šeky
 • Homebanking
 • Směnárenská činnost
 • Devizové operace
 • Zprostředkování obchodů s CP pro klienty
 • Bezpečnostní schránky a ukládání cenností
 • Poradenské služby

 

Založení a vedení účtu

 • Banky nabízejí klientům běžné termínované, devizové účty
 • Při založení požadují OP a doklad o založení firmy
 • Sepíše s klientem smlouvu, součástí je podpisový vzor oprávněných osob, které mohou s účtem disponovat
 • Bezhotovostní platební styk v tuzemsku
 • V domácím bezhotovostním styku se používá:
  • Příkaz k úhradě
  • Trvalý příkaz k úhradě
  • Příkaz k inkasu
  • Trvalý příkaz k inkasu

 

Bezhotovostní platební styk se zahraničím

 • Mezinárodní obchody jsou vždy rizikovější a jsou rozdílné zákony
 • K omezení rizik se využívá:
  • Dokumentární inkaso
  • Dokumentární akredity
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!