Bankovnictví a cenné papíry – ekonomie

 

   Otázka: Bankovnictví a cenné papíry

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): DuckieChan

 

Banka – podnik obchodující na peněžním trhu – peněžní ústavy (banky, spořitelny, směnárny)

– zvláštní podniky, které se zabývají

  1. Obchodováním na peněžním trhu – přijímají a opatrují vklady, půjčují peníze, nakupují a prodávají peníze cizích států
  2. Uskutečňují peněžní operace – zprostředkovávají placení mezi podniky, převádějí peníze

 

Bankovní soustava:

1) Centrální banka

2) Komerční banka (obchodní)

3) speciální finanční instituce

 

Centrální banka – „banka bank“

– banka zřízená vládou, ale na vládě je do jisté míry nezávislá

– u nás ČNB

 

– funkce v tržní ekonomice:

1) Makroekonomická regulace množství peněz v oběhu – udržují rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po penězích = MONETÁRNÍ POLITIKA

2) Emisní banka – vydává z pověření státu peníze (jako jediná)

3) Určuje základní ekonomické podmínky poskytování úvěrů (výše úrokové sazby)

4) Dozor nad celým finančním systémem

 

– nástroje centrálních bank

1) Diskontní politika – určuje diskontní sazbu (sazba, za kterou si mohou banky půjčovat od centrální banky peníze)

2) Operace na volném (otevřeném) trhu – zvýšení nebo snížení množství peněz v oběhu, nakupuje vládní obligace = zvyšuje nabídku peněz

3) Určování povinných minimálních rezerv – stanoví komerčním bankám povinnost dodržovat určitou stanovenou relaci rezerv (peněz v bance)

 

Komerční banka

– obchodní, je hlavní složkou bankovní soustavy

– povaha soukromých podniků (akciové společnosti)

– usilují o dosažení zisku

 

– 3 oblasti činnosti:

1) Aktivní operace – poskytování úvěru – půjčování peněz bankou (podnikatelům, jednotlivým občanům)

– úvěry:

a) krátkodobé (do jednoho roku)

b) střednědobé (2-4 roky)

c) dlouhodobé (podle domluvy)

– za úvěr à úrok – výnos pro banku a náklad pro dlužníka

– při poskytování úvěru vyžaduje banka záruky – ručení majetku,…

2) Pasivní operace – přijímání peněžních vkladů – nabízí svým klientům úroky – výše úroku ovlivněna druhem vkladu

– vklady:

a) na požádání

b) termínované (s výpovědní lhůtou)

3) Zprostředkované operace – vedení běžných účtů klienta, bezhotovostní platební styk (pravidelné platební příkazy), směnárenské služby, depozitivní služby (za určitý poplatek si můžu uschovat šperky, cenné listy)

 

Cenné papíry

– listina, která představuje určitý nárok osoby v cenném papíru uvedený vůči tomu, kdo cenný papír vystavil

– závazek EMITENTA (ten, kdo papír vystavuje) vůči KOMITENT (požadoval cenný papír)

 

Dluhopis

– obligace, bond

– vlastníkovi zakládá právo na splacení dlužní částky k určitému datu

– právo na vyplacení pevně dohodnutého výnosu, jímž je nejčastěji úrok

– vydávají je: banky, obce, stát – aby získali v určité době více kapitálu od klientů (přestavba města,…)

 

Akcie

– vydává je akciová společnost a zakládá jeho vlastníkovi (akcionář = kupující) práva společníka akciové společnosti – podílí se na řízení společnosti

– právo účastnit se valné hromady a hlasovat za ni

majetková práva – dividendy (právo na podíl ze zisku)

– podíl na likvidačním zůstatku při zániku společnosti

 

Druhy akcií   – kmenové akcie – bez zvláštních práv a omezení

prioritní akcie – zaručuje vyšší dividendy, omezení práva hlasovat při rozhodování, většinou vedocí podniku (akcie manažerské)

zaměstnanecké akcie – pouze pro zaměstnance (případně pro důchodce)

 

Směnka

– písemný závazek vystavitele zaplatit v určité době, na určitém místě určitou peněžní částku určité osobě

– vlastní – vystavitel se zavazuje, že sám zaplatí směnečnou sumu

– cizí – vystavitel přikazuje třetí osobě, aby zaplatila věřiteli směnečnou sumu místo něho

– směnečný zákon – stanoví náležitosti směnky a vše co musí obsahovat (suma, jméno, doba, místo, datum, podpis)

 

Šek

– majitel účtu v peněžním ústavu přikazuje peněžnímu ústavu zaplatit doručiteli šeku určitou peněžní částku

– šeky se vyhotovují prostřednictvím formuláře daného p. ústavu, jejich soubor tvoří šekovou knížku

– přesně vymezené náležitosti – slovo šek, suma, jméno šekovníka, místo, datum, podpis

 

Obchodování s cennými papíry

 

Burzy

– prodej nebo nákup cenných papírů

– obchodování s cennými papíry probíhá na trhu organizovaném přesně podle stanovených pravidel a zákonů – BURZOVNÍ PRAVIDLA

– je místo pravidelné, kde se lidé shromažďují

– zboží není fyzicky přítomno, je dodáno dodatečně

 

Burzy:

1) peněžní – obchod s cennými papíry, s divizemi (platné pohledávky, znějí na cizí měnu a jsou splatné v cizině – faktura na výrobky, které jsme dodali do USA)

– obchod s valutami (platné peníze cizích států)

– ceny diviz a valut – kurzovní lístek ČNB

2) zbožové – komoditní

– obchod se zbožím, které má standardní a srovnatelnou jakost (drahé kovy, ropa)

3) lodního prostoru – obchod s lodním prostorem (volný prostor nebo pronájem celých lodí)

– vlastník jako vystavitel dává pokyn k obchodování s cennými papíry

 

– obchoduje se  pomocí makléřů (zprostředkovatelé)

1) banky – obchodují na svůj účet nebo na účet klientů

2) brokeři – obchodují svým jménem, ale na účet klienta

3) dealeři – obchodují svým jménem na svůj účet (burzovní obchodníci)

 

Mimoburzovní trh

-ČR – RM systém – akciová společnost, která organizuje trh s cennými papíry

– sama s nimi neobchoduje, nabízí kupujícím a prodávajícím služby

– přijímá od svých klientů pokyny ke koupi/prodeji

 

Konvertibilita měny

– směnitelnost měny určitého státu za měnu jiných zemí

– měna, kterou je možno volno směnovat (nakupovat/prodávat za měny jiných zemí)

– plně konvertibilní jsou USD, švýcarský frank, euro, anglická libra

– v ČR – vnitřní konvertibilita koruny – nelze ve světě volně směnovat, ale občan ČR si může téměř neomezeně nekoupit peníze cizích států za koruny

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!