Bankovnictví ČR – maturitní otázka

 

   Otázka: Bankovnictví ČR

   Předmět: Ekonomie/Bankovnictví a pojišťovnictví

   Přidal(a): Michaela Hanelová

 

 • Bankovní systém v ČR byl do roku 1990 jednoúrovňový s významným monopolem národní banky
 • Nyní se bankovnictví u nás rozděluje do dvou úrovní:
  • ČNB – Česká národní banka
  • Komerční banky – podnikatelské subjekty (a. s.)

 

Česká národní banka:

 • Funkce:
  • Vydává bankovky a mince
  • Určuje a provádí vnitřní a vnější měnovou politiku
  • Sleduje koloběh peněz
  • Kontroluje a dohlíží na komerční banky
  • Vede účty státního rozpočtu a fondů
  • Ovlivňuje devizové hospodářství
  • Spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizách
  • Obchoduje se státními cennými papíry

 

Měnová politika ČNB:

 • Měnová politika kontroluje množství peněz v oběhu
 • Cílem MP je udržet sílu měny a zamezení inflace

 

– Nižší množství peněz v oběhu:

o   Snížení poptávky

o   Snížení nabídky

o   Růst nezaměstnanosti

o   Nižší inflace

 

– Vyšší množství peněz v oběhu:

 • Zvýšení poptávky
 • Zvýšení nabídky
 • Nižší nezaměstnanost
 • Větší inflace

 

Nástroje pro řízení MP:

 • Povinné minimální rezervy:
  • Komerční banky musí určité procento vkladů držet jako rezervu v ČNB.
  • Tyto peníze se úročí a jsou dočasně mimo oběh.
 • Diskontní sazba:
  • ČNB určuje úrok, za který půjčují KB
  • Tato diskontní sazba ovlivňuje i nejnižší možný úrok.
  • KB vždy půjčují za vyšší než diskontní úrok (výdělek)
 • Repo sazba:
  • Úrok ČNB pro terminované operace s KB.
 • Lombardní sazba:
  • Úroková sazba na úvěry KB
  • Ovlivňuje výši úroků u půjček pro FO, nebo PO.
 • Pravidla likvidity:
  • Likvidita: Jak rychle můžeme získat hotovost z finančních instrumentů (akcie, cenné papíry,…)
  • ČNB určuje KB jaká mají mít vztah aktiv a pasiv.

 

Řízení peněžního oběhu:

 • Hotovostní:
  • Pečuje o množství peněz v oběhu
  • Sleduje a doplňuje množství peněz
 • Bezhotovostní:
  • Stanoví zásady vedení účtu u bank a provádění platebního styku.

 

Dohled nad KB:

 • ČNB dohlíží na veškeré soukromé obchodní banky.
 • Cílem je omezit rizika, chránit zájmy vkladatelů a funkčnost bankovního systému.
 • Udělování bankovních licencí, odnětí licence, nucená správa,…

 

 1. Kdo má účty u ČNB :
 • organizační složky státu
 • státní fondy a Národnímu fondu
 • státní organizace Správa železniční dopravní cesty
 • územní samosprávám (obce, kraje)
 • veřejné výzkumné instituce
 • veřejné vysoké školy
 • zdravotní pojišťovna a svaz zdravotních pojišťoven.

 

 1. Počet členů bankovní rady a jméno gouvernéra ČNB :
 • guvernér ČNB: Jiří Rusnok
 • viceguvernér ČNB: Mojmír Hampl
 • Sedm členů bankovní rady

 

 1. Základní kapitál komerčních bank :
 • Minimální výše základního kapitálu pro založení banky je stanovena na 500 mil. Kč a tato částka musí být složena v peněžní formě na předem dohodnutý účet.
 • Podmínkami : Licence, předložení strategického návrhu

 

 1. Co dělají komerční banky :
 • Shromažďuje vklady
 • Poskytuje úvěry
 • Poskytuje bankovní služby ( provádět platební styk, směnárenská činnost, poskytování záruky)
 • Cílem je dosažení zisku
 • Přijímají vklady od veřejnosti
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!