Bankovnictví – maturitní otázka (4)

 

Otázka: Bankovnictví

Předmět: Ekonomie a bankovnictví

Přidal(a): mikik

 

Peníze

historie: výměna zboží za zboží→drahé kovy→ ražení mincí→ bankovky – počátek 19. století

formy: mince; bankovky; depozita (vklady na účtech); cenné papíry

ochranné prvky bankovek: vodoznak; ochranný okénkový proužek; soutisková značka; skrytý obrazec;

  opticky proměnlivá barva; iridiscentí pruh; mikrotext

 

Banky

Bankovní soustava – tj. souhrn všech bank v daném státě a zahrnuje jejich uspořádání.

U nás existuje dvoustupňová bankovní soustava:

1. Centrální banka – ČNB

2. Obchodní (komerční) banky

 

Centrální (emisní) banka – ČNB

– je ústřední bankou ČR; vznikla 1.1. 1993 a sídlí v Praze

– v čele stojí guvernér – jmenuje jej prezident

– hlavním cílem je zabezpečit stabilitu české měny

 

úkoly:

 • emise peněz – spočívá v právu emitovat peníze; regulace OB (nástroje: úr. sazby, deviz. kurz)
 • banka bank – půjčuje obchodním bankám a oni musí u ní ukládat tzv. povinné min. rezervy
 • banka státu – vede účty státnímu rozpočtu a státním institucím (ministerstva, soudy, FÚ, …)
  • nemůže poskytnout státu úvěr, může pouze vydat státní cenné papíry (dluhopisy)
 • vykonává dohled nad obchodními bankami – kontroluje činnost, aby chránila klienty
 • vykonává měnovou politiku – ČNB ovlivňuje množství peněz v oběhu s cílem zabezpečit stabilitu měny
 • reguluje měnový kurz

 

Obchodní (komerční) banky

– činnost obchodních bank je upravena zákonem o bankách

– podmínkou pro vznik banky je základní kapitál alespoň 500 000 000,- Kč

– podmínkou k činnosti je bankovní licence

 

 Druhy obchodních bank:

Univerzální banky – přináší celou řadu bankovních operací pro všechny klienty

Specializované banky – provádí jen určité bankovní operace nebo operace pro některé klienty

 

Operace OB:

aktivní operace – přináší výnosy z přijatých úroků

pasivní operace – banka úroky vyplácí, např. z přijatých vkladů

služby – vedení účtu; devizové a valutové služby; poradenství; podávání  informací; obchody  s cennými papíry, směnárenství, atd.

 

Funkce OB:

vkladová – banka přijímá peníze na různé typy účtů od klientů

úvěrová – poskytnutí peněz bankou klientovi za urč. úrokovou sazbu s tím, že klient peníze po určité době splatí a zaplatí bance úroky

zprostředkovatelská – banky zprostředkovávají platby klientům, kteří mají u OB otevřeny netermínované účty

 

Vedení účtů a platební styk

vznik: účet se zakládá písemnou smlouvou mezi bankou a FO nebo PO. Smlouva stanovuje práva a povinnosti banky i dané osoby. Banka vyžaduje od vlastníka účtu podpisový vzor a pověření disponovat s peněžními prostředky. Dále je stanoveno, jakým způsobem a jak často bude vlastník informován o stavu svého účtu.

– banky striktně rozlišují účty:

a) pro podnikatele – zde se nesráží daň z úroků

b) pro obyvatele – z úroků je banka povinná srazit daň a odvést ji za majitele účtu; odlišné poplatky a většinou i nižší

služby k účtu: platební karty ; telefonbanking; internetbanking; homebanking (spec. software); trvalé platební příkazy; čerpání úvěru, atd…

– mimo účtu korunových; nabízí také devizové účty = účty v cizí měně

 

Ukládání peněz na účet

– ukládá: majitel účtu, oprávněná osoba i osoby, které nemají právo disponovat s penězi

Typy ukládání:

hotově – u přepážky, pomocí pokl. složenky, pošt. poukázky či jen podpisem

bezhotovostně – převodem z jiného bankovního účtu

 

Platby z účtu

– před provedením: zjištění dostatku prostředku na účtu; zda je osoba k tomu oprávněná

 

Výběr hotovostipomocí výběrních lístku či šeku; u bankomatu pomocí platební karty.

Platba zprostředkovaná poštou – pomocí pošt. poukázky:

a) poukázka A – k odeslání hotovosti na účet; bez poplatku (např. nájemné, obědy ve škole)

b) poukázky B – k proplacení hotovosti z účtů u bank (např. přeplatky za elektřinu)

c) poukázka C – k proplacení peněz zaslaných hotově od jiného plátce

 

– SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) – umožňuje provádět všechny prav. platby (voda, plyn, pojistné) na základě spojovacího čísla.

 

Bezhotovostní placení – dle zákona platby nad 350 000,- se musí provádět převodem

– forma

příkaz k úhradě

jednotlivý příkaz – pro jednu platbu

hromadný příkaz – pro více plateb, pro různé příjemce

trvalý příkaz – pro pravidelné platby

– musíme při tom zadávat některé údaje: číslo našeho účtu (vrub)kód bankyve prospěch účtu

kód banky příjemcedatum splatnostivariabilní symbolkonstantní symbolspecifický symbolzpráva pro příjemceuložit k autorizacipodpis a odeslání

Číslo účtu: 19–7428105609/100 (předčíslí, číslo účtu, kód banky).

 

Inkasní forma: příkaz zadává příjemce peněz (věřitel); majitel musí předem inkaso povolit → majitel dává bance písemný souhlas, určí max. výši. Příjemce peněz pak zadává příkaz k inkasu (jedn., hromadný či trvalý.

 

Platební karty

Debetní karta – dostáváme ji k účtu; částka kterou můžeme čerpat je limitována akt. stavem na účtu; kontokorent – čerpání i do mínusu.

Kreditní karta – touto kartou čerpáme prostředky půjčené od banky; toto čerpání je automatické s libovolným opakováním.

bezkontaktní platby – v ČR obvykle do 500 Kč, v EU  25 EUR

elektronická peněženka – nabijeme ji urč. částkou a pak s ní platíme (př. aut. doprava)

 

Phishing – podvodná praktika: krádež přístup. hesel, čísel karet, atd.. – pomocí e-mailů od naší „banky“, které obvyklé vyzývají k aktualizaci informací, neprovedené platby, atd.

Zrušení účtu – musíme vrátit karty, šekové knížky; zrušit trvalé příkazy; vyuč. úroků, poplatků; účet se uzavře a zbylá část se vrátí majiteli.

 

Pasivní operace – vklady

-> VKLADY -> SHROMÁŽDĚNÉ VKLADY  ÚVĚRY ->

<- VÝBĚRY  <- SPLACENÉ ÚVĚRY <- SPLACENÍ ÚVĚRŮ

Vklady jsou cestou, jak banky získávají prostředky, které pak půjčují.

 

Druhy vkladů:

vklady na BÚ – pro provádění platebního styku; nízké úrok. sazby; pro banku nepředstavují  stabilní zdroj financí

spořící účet – lib. ukládání prostředků; lépe úročeny; disponování s nimi je omezeno; výběr po výpovědní lhůtě nebo po zaplacení sankcí

vkladní knížky – vklady peněz →výběry; mohou mít také výpovědní lhůtu

termínované vklady – stanovená pevná částka vkladu a určitá doba; poté doba skončí a my máme peníze vybrat; předčas. ukončení se sankčním poplatkem

 

výhody vkladů: bezpeč. uložení (vklady jsou pojištěny); snadné založení; rychlá dostupnost

nevýhody vkladů: nízké úrok. sazby; postihy za dřívější výběr

 

Úročení vkladů a úvěrů

úrok – částka, kterou platíme nebo dostáváme

úroková míra (sazba) – vyj. v % , jakou část z uložené či půjčené částky bude činit úrok

 

úrokové míry:

 • roční – p. a.
 • pololetní – p. s.
 • čtvrtletní – p. q.
 • měsíční – p. m.

 

stanovení ÚS – podle nabídky, poptávky, konkurence, sazby ČNB a náklady banky

– důležitý faktor je i inflace (při růstu inflace se zvyšují úroky, aby se hodnota nesniž. a nedocházelo tak k jejich vybírání)

– sazby

pevné – sazba je stejná po celou dobu

pohyblivé – banka si ponechává právo je měnit; např. podle inflaci

 

Výpočet úroků z vkladů

– univerzální vzoreček:

úrok = ( poč. jistina / 100 )  * úrok. sazba  * ( počet dní / 360 )

– výpočet dnů:

počet dnů = (měsíc uk. vkladu – měsíc uložení peněz) * 30 +

(den v měsíci uk. vkladu – den v měsíci ul. peněz)

– vyp. úrok je třeba snížit o srážkovou daň z příjmů

 

Složené úročení

– při uložení prostředků na delší dobu, déle než rok

Konečná jistina = počáteční jistina * úročitel

Úročitel = [1 + (úrok. sazba / 100) ] počet období

 

Úročení při anuitních platbách

= postupné ukládání = anuita  – výpočet pomocí finanční kalkulačky na internetu

 

Aktivní operace – úvěry

– dělení podle doby:

 • krátkodobé – do 1 roku
 • střednědobé – do 4 let
 • dlouhodobé – nad 4 roky

 

úvěry:

účelové – na konkrétní potřebu; lepé se odhadne schopnost splácet úvěr

neúčelové – např. hotovostní půjčky

 

úvěry pro podnikatele:

na zásoby – pro nedostatek financí

na pohledávky – pro nedostatek financí, který pak bude vyrovnán pohledávkou

na pokrytí sezónního výkyvu – typ. v zemědělství

na investice – na pořízení staveb, strojů, …

na výpomoc – podnik nemá přechodně dostatek financí

 

úvěry pro občany: nejčastěji – účelové úvěry (př. na byt, automobil)

hypoteční úvěr – na koupi nemovitosti, opravu, rekonstrukci, aj. Je zajištěna zástavním právem.

 

neúčelové úvěry pro podnikatele a občany:

 1. kontokorentní úvěr – na BÚ, čerpáme více než máme uloženo; bývá stanoven úvěrový limit; mívá většinou vyšší úrok. sazbu než ost. úvěry
 1. eskontní úvěr – banky odkupují směnky před datem splatnosti; pokud dlužník odkoup. směnku nezaplatí bude požadovat zaplacení od majitele, který směnku předložil k eskontu; pro podnikatele
 1. osobní půjčka – rychlé získání, postačí předložit doklady
 2. kreditní karty – čerpáme prostředky z úvěr. účtu
 3. americká hypotéka – ručí se nemovitostí; úrok bývá vyšší než u norm. hypotéky; poměrně vysoká částka; na dobu 3-20 let

 

Jiné možnosti půjček:splátkový prodej – měsíční splátky; zprostř. ho prodávající

půjčka od nebank. společnosti – často riskantní cesta, vyšší ÚS, RPSN až 100%

zastavárny – půjčení v hodnotě donesené věci

 

Splátkový úvěr: splácen měsíční anuitou i s úrokem.

RPSN (roční procentní sazba nákladů) – zahrnuje: úrok z úvěru,poplatky za vedení úvěrového účtu,

 pojištění ,znalecké posudky,poplatek za uzavření úvěru a dále. Uvádí se v %.

 

Podání žádosti o úvěr:

1. Úvodní schůzka – zjištění podmínek

2. Žádost o úvěr

a) zajištění proti nesplácení – zástava majetku; záruka (osoba ručí svými příjmy za úvěr = ručitel); pojištění pro neplacení

b) fin. situace žadatele – úč. výkazy

c) účel úvěru

3. Analýza žádosti o úvěrového

4. Poskytnutí úvěru – úvěrová smlouva

 

Pojmy:

Směnárenství: výměna českých korun za cizí měnu a naopak dle kurzového lístku.

valuty – cizí měna v hotovosti

devize – cizí měna v bezhotovostní formě

kurzovní lístek – udává kurzy valut a deviz vůči české koruně

kurz nákup – kurz za který banka nakoupí od klienta cizí měnu

kurz prodej – kurz, za který banka prodá klientovi cizí měnu

kurz střed – účetní kurz, viz valutová pokladna, ČNB

factoring – odkoupení krátkodobých pohledávek

forfaiting – odkoupení dlouhodobých, zahraničních pohledávek

leasing – pronajímatel poskytuje nájemci právo užívat věc po stanovenou dobu za úplatu

Prolongace směnky – prodloužení lhůty splatnosti

Indosament – převod směnky do vlastnictví někoho jiného

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy