Bankrot – maturitní otázka

 

Téma: Bankrot

Předmět: Finanční gramotnost, Finance

Přidal(a): Andrea

 

 

Předluženost

 • po odečtení výdajů od příjmů nezůstávají prostředky a měsíční splátky
 • Dochází k ekonomické a psychosociální destabilizaci dlužníka
 • Cesta od zadlužení k předlužení je snadná

 

Uzavření úvěru

 • rizikové a nezodpovědné zadlužení, nesprávné plánování příjmů a výdajů, neznalost částky, kterou je domácnost schopna splácet

 

Napjatý rozpočet

 • naprosto vyrovnaný rozpočet, nezbývá rezerva na mimořádné náklady, výdaj navíc vede k neschopnosti splácet závazky

 

Nečekané životní události

 • přináší změny na příjmové straně rozpočtu a vedou k budoucí neschopnosti splácet

 

Typy předlužených domácností

 • „Kličkuje“
  • nerovnoměrné hrazení splátek, na střídačku, dlouhodobě neudržitelné
 • Krátkodobě nesplácí
  • cca 3-6 měsíců, pohledávky jsou již vymáhány, psychický tlak, negativní sociální dopady
 • Před exekucí
  • soudní a mimosoudní řešení, chystaná exekuce je poslední silný stimul situaci řešit
 • Dlouhodobě nesplácí
  • ztráta motivace, neřešení,
  • ztráta přehledu, život pod hranicí živ. minima,
  • hrozí sociální vyloučení.

 

Obecná pravidla

 • Silná motivace řešit situaci
 • Poptávka po službách bezplatného poradenství
 • Pomoc není nabídnutí finančních prostředků
 • Domácnost nesmí uzavírat další závazky
 • Informace o možnostech, právech a povinnostech
 • Otevřenost domácnosti (odhalení závazků a rozpočtu)
 • Na řešení se podílí všichni členové domácnosti

 

Kroky ven z předlužení

 • Zpracování plánu hospodaření domácnosti
 • Navýšení příjmu
 • Zvážení výdajů
 • Vypracování plánu věřitelů
 • Zjištění stavu pohledávky
 • Rozhodnutí, co je důležité

 

Příjmové skupiny domácností

Nemajetná domácnost

 • Důraz na navýšení příjmů, využití dávek soc. podpory
 • Ochrana před dopady exekuce – zastavení
 • Zastavení vymáhání

 

Domácnost s nízkým příjmem

 • Odklad splátek
 • Snížení splátek
 • Přednostní splácení jistiny
 • Dobrá vůle věřitele

 

Domácnost splňující podmínky oddlužení

 • Zákon č. 182/2006 (insolvenční zákon) přinesl novou možnost řešit předlužení cestou tzv. oddlužení
 • osobní bankrot

 

Pravidla a fáze oddlužení

Podmínky splnění

 • Osoba musí být v úpadku
 • Více věřitelů
 • Závazky 30 dní po splatnosti
 • Není schopen plnit
  • Zastavil splátky
  • Neplní více než 3 měsíce
  • Exekucí je nelze uspokojit
 • Nesmí být podnikatel

 

Způsoby oddlužení

 • Zpeněžení majetkové podstaty
  • Prodán veškerý movitý a nemovitý majetek dlužníka
  • Zahrnuty i pohledávky
  • za 2/3 odhadní ceny
  • Nedotkne se příjmů dlužníka
 • Jsou zabaveny veškeré úspory dlužníka
 • Musí být pokryto min. 30 % všech nezajištěných věřitelů
 • Dlužník musí uhradit co nejvyšší možnou částku
 • Kompletní suma se vypočítá ke dni návrhu
 • a dále se neúročí
 • Lze dohodnout s věřitelem nižší plnění
 • Výživné a náhrada škody v plné výši
 • Rozhoduje soud, věřitelé volí způsob
 • Návrh se podává ke krajskému soudu
 • Pokud soud návrh odmítne, řeší se úpadek konkurzem

 

Zamítnutí oddlužení

 • Neoprávněná osoba
 • Nepoctivý záměr
 • Insolvence v posledních 5 letech
 • Trestná činnost v posledních 5 letech
 • Plnění nižší než 30 % a není souhlas věřitele
 • Nedbalý nebo lehkomyslný přístup

 

Povolení oddlužení

 • Závazky sloučeny pod ochranou soudu
 • Dohled insolvenčního správce
 • Záznam v insolvenčním rejstříku
 • Plnění povinností dlužníka

 

Povinnosti dlužníka

 • Vykonávat výdělečnou činnost
 • Mimořádné příjmy použít k mimořádným splátkám
 • Oznamovací povinnost
 • 2 ročně předložit přehled příjmů
 • Neodmítat žádnou práci
 • Nezatajit žádné příjmy
 • Neposkytovat žádnému věřiteli žádné výhody
 • Nepřijímat nové závazky

 

Splnění oddlužení

 • Osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení
 • Splnění 30 % se na konci přezkoumá
 • Může být splněno i méně než 30 % za nezaviněných okolností
 • Domácnost může začít s „čistým štítem“

 

Doporučení pro dlužníky

 • Buďte realističtí
 • Kontaktujte věřitele
 • Řešte především klíčové dluhy
 • Věřitelé preferují menší pravidelné splátky
 • Nezvýhodňujte věřitele
 • Plaťte věřitelům, i když nesouhlasí
  • Nepůjčujte si na splácení dluhů
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!