Banky a úvěry – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Banky a úvěry – maturitní otázka

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Terezka

 

BANKY

Peněžní ústav, který přijímá vklady nebo poskytuje úvěry občanům a firmám, převážně se jedná o akciové korporace (tzn. Zapisují se do OR a respektují občanský zákoník + zvláštní předpisy).

Bankovní soustava je založená na tzv. Dvojúrovňovému systému:

– ČNB → ČSOB, Unicredit….

Obchodní banky

→ provádí podnikatelskou činnost

 1. Univerzální (sem řadíme banky, které poskytují na našem trhu veškeré bankovní služby
  občanům a firmám – mají udělenou licenci od ČNB),
 2. Specializované (licence od ČNB – ale 1 služba u nich vždy převládá → Hypoteční banka,
  Komunální banka, Stavební spořitelny, Kampeličky= družstevní záložny), (Komun. Banka – spravuje účty velkým obcím a nebo městům).

dodržují tyto zásady:
– zásada likvidity – na každý den musí mít banka připraveno tolik likvidních prostředků, aby uspokojila všechny zákazníky,
– zásada rentability – každá banka poskytne takové bank. operace, aby pro ní byly výnosné,
– zásada jistoty – banka je zde ve 3 rizicích:
→ 1. úrokové (úrok=odměna za poskytnutí úvěru),
→ 2. úvěrové (banka je poskytuje tak, aby byly pro ni výnosné),
→ 3. inflační.

Každá banka provádí aktivní, pasivní a neutrální operace.

Pasivní operace banky – banka zde vystupuje jako dlužník.
– u netermínovaných vkladů klientů – běžné účty – vklady naviděnou,
– termínované vklady – např. stavební spoření,
– banka emituje cenné papíry – depozitní certifikáty, obligace, hypoteční zástavní listy,
– banka si může půjčit od ČNB,
– banka si může půjčit od obchodní banky.

Aktivní operace banky – banka je v pozici věřitele a zákazník v pozici dlužníka
→ banka zde sleduje 2 cíle:
1. Výnosnost úvěru
– banka musí stanovit takové úroky z úvěrů, aby byly výhodné jak pro ni, tak pro klienta,
2. Návratnost úvěru
– banka si musí zajistit proti případnému nesplácení –sleduje tzv. bonitu klienta (platební schopnost).
FO – zaměstnanec
→ sleduje pracovní poměr – doba neurčitá,
– požaduje 2-3 výpisu z účtů.
PO – firma
→ banka kontroluje hospodářský výsledek,
– podnikatelský záměr,
– likviditu,
– zástavy nemovitosti (hypoteční úvěr),
– zástava movité věci (lombardní úvěr),
– vinkulace vkladu (blokování účtu),
– u občanských půjček chce banka ručitele.

Neutrální operace – zde banka nevydělává, ale ani neprodělává,
→ poradenství,
→ platební a zúčtovací operace,
→ úschova majetku (pronájem se platí, ale služba jako taková ne).

Centrální banka

cedulová = ČNB
– neprovádí podnikatelskou činnost a plní ve státě tyto důležité funkce:
→ udržuje stabilitu měny,
→ emituje peníze a stahuje peníze z oběhu a vydává pamětní mince,
→ provádí dohled nad obchodními bankami a uděluje jim licenci,
→ spravuje státní rozpočet,
→ emituje (=vydává) cenné papíry,
→ poskytuje úvěry obchodním bankám.

Současné vedení:
Bankovní rada v čele:
– Guvernér Jiří Rusnok,
– 2 více guvernéři,
– 4 členové bankovní rady.

Guvernér:
→ volen na 6-ti leté období,
→ může být volen pouze 2x po sobě,
→ volí a odvolává pouze prezident republiky,
→ je nezávislý subjekt,
– 7 poboček ČNB,
– základna v Praze Na Příkopech,
– Plzeň Husovo náměstí, České Budějovice, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Ústí nad Labem.

Historie ČNB

červen 1816 – vznik první CB na území Rakouska-Uherska se sídlem ve Vídni,
1915 – po vzniku ČSR – některé funkce CB vykonávalo Ministerstvo financí (obdoba guvernéra – A. Rašín),
1926 – začala fungovat Národní banka Československá,
1953 – KSČM znehodnotila měnu,
1.1.1993 – po revoluci a rozdělení republik vzniká Česká národní banka se sídlem v Praze.

Nástroje ČNB
Vyhlašuje tyto sazby:
1. diskontní sazba
– nejnižší možná sazba za kterou si může obchodní banka uložit svoji volnou likviditu u ČNB,
2. lombardní sazba
– nejvyšší možná sazba za kterou si může obchodní banka vzít úvěr u ČNB,
3. Repo sazba
– tato sazba  je rozhodující a má vliv na hypoteční úvěry samotných občanů.

PMR – povinná minimální rezerva

– každá OB má u ČNB rezervní fond, který jí vymezí ČNB dle velikosti → pojistka kdyby šla banka do úpadku.

PENÍZE

 • zvláštní forma zboží,
 • platidlo,
 • oběžidlo,
 • míra hodnoty,
 • uchovatel hodnoty,
 • akumulace kapitálu/peněz.

Formy peněz:

 • pokladna – hotovost, mince,
 • peníze na účtu – depozitní peníze,
 • cenné papíry,
 • devizy a valuty,
 • plastikové peníze (kreditní a debetní karty).

Inflace:

→ znehodnocení peněz – ztrácejí kupní sílu,
→ ve výhodě je dlužník – v nevýhodě je majitel peněz,
1.stupeň – mírná inflace – do 10 % (peněžní ústavy normálně fungují, lidé si ukládají peníze do banky),
2.stupeň – pádivá inflace – od 10 % do 100 % (lidé nedůvěřují penězům, nakupují komodity, nemovitosti, pozemky nebo je ukládají do cizích bank),
3.stupeň – hyperinflace – padají bankovní systémy, peníze ztratily úplně hodnotu, výměna zboží za zboží.

KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY

Kontokorentní úvěr
– je složen ze dvou účtů: z běžného a úvěrového,
– výhoda pro klienta – může jít do debetu (do mínusu) za určitých podmínek,
– výhoda pro banku – jakmile je klient v mínusu a neplní podmínku, zvyšuje úrokovou sazbu,
Lombardní úvěr
– slouží pro podnikatele,
– musí být krytý movitou zástavou (směnkou nebo zbožím ve firmě),
Revolvingový úvěr
– stále opakující se úvěr,
– je určen pouze pro bonitní klienty,
– po úplném splacení úvěru – dle dohody klientovy na účet naskakuje úvěr ve stejné výši,
– většinou podnikatelský úvěr,
Eskontní úvěr (směneční)
– týká se směnky cizí (vystupují 3 subjekty),
– banka odkupuje směnku od věřitele před dobou splatnosti → sráží z ní diskont a sama ji vymáhá po dlužníkovi v plné výši,
Akceptační úvěr (směneční)
– týká se cizí směnky,
– je pro bonitní klienty, kteří mají u banky účty,
– banka akceptuje/přidržuje směnku než dojde k jejímu proplacení → inkasuje peníze,
Over-night
– banka bance přes noc.

DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY

Hypoteční úvěr
– krytý nemovitou zástavou,
– je převážně určen FO,
Spotřební úvěr
– určen většinou pro podnikatele,
– banka zde má právo prověřit podnikatelský záměr,
Emisní úvěr
– pojí se s vydávání s emisí → vydávání obligací (dlužních úpisů),
– tento úvěr si může brát pouze velký korporátor, město nebo obec, stát.

ZVLÁŠTNÍ BANKOVNÍ ÚVĚRY

Factoring (faktoring)
– krátkodobý bankovní úvěr,
– odkup krátkodobých pohledávek do 1 roku (např. Faktur),
Forfating
– odkup dlouhodobých pohledávek nad 1 rok (-rizikové).

BANKOVNÍ SLUŽBY

– řadíme do aktivních operací, protože některé služby jsou zpoplatněné,
→ založení a vedení účtů (běžné, termínované a devizové účty),
→ bezhotovostní platební styk v tuzemsku, ale i v zahraničí,
→ za ztrátu platební karty,
→ směnárenská činnost,
→ obchody s Vašimi cennými papíry,
→ home-banking – internetové bankovnictví (bezplatná služba).

 

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!