Burza cenných papírů v ČR – otázka z ekonomie

 

Otázka: Burza cenných papírů v ČR

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Majda

 

 

Burza CP v ČR

 • Podnik se specifickou licencí, který organizuje trh
 • V ČR: Burza CP
 • Zákon o burzách (zákon o Burze CP)
 • Podoba a.s.
 • Na burzu dohlíží ČNB a MF
 • Minimálně 10 lidí na založení
 • Burza je trh se zbožím, které má svá specifika:
  • K burzovním obchodům musí být zvláštní povolení
  • Jednotlivé druhy burz.obchodů jsou přesně stanoveny
  • Zboží musí být připuštěno a schváleno vedením burzy
  • Obchoduje se s určitým množstvím
  • Čas a místo jsou přesně stanoveny
  • Cena je dána v danou sekundu na daném místě
  • Obchoduje se se zastupitelským zbožím
  • Zboží není na burze fyzicky přítomno
  • Specifickou burzovní činností je spekulace

 

Vznik burz

 • První burza na světě vznikla v Amsterdamu (dnes květinová burza)
 • Konec 19. století vznikla burza v Praze, pak byla zrušená
 • poté komoditní burza Bratislava
 • 1992 – vznikla Burza cenných papírů Praha
  • má 3 orgány
 • v ČR jsou burzy: Cenných papírů a Komoditní burzy
 • orgány burzy CP:
  • Burzovní komora
  • Burzovní rozhodčí soud
  • Dozorčí rada
 • Burzovní komora – je statutární orgán, který řídí činnost burzy a jedná jejím jménem, členové jsou voleni na 5 let, schvaluje burzovní pravidla

 

Burzy podle toho s čím se obchoduje

 • Všeobecná – obchoduje s více druhy zboží i na jednou
  (Chicago – obchoduje se: zemědělské plodiny, drahé kovy)

 

 • Specializované – obchoduje se s určitým druhem zboží
 • a) Zbožové – komoditní
  • New York – káva, cukr
  • Londýn – neželezné kovy
  • Liverpool – pšenice, bavlna
 • b) Devizové – obchod s cizí měnou (Frankfurt)
 • c) Cenné papíry – Praha, Tokio
 • d) Burzy služeb – nájem lodního prostoru – obchod s loděmi (New York, Londýn)

 

Členění burzy z hlediska právní normy:

 • 1) Veřejně právní instituce – na organizaci se podílí stát
 • 2) Soukromě právní instituce – fungují bez zásahu státu

 

Členění z hlediska rozsahu a významu činností

 1. Na nově vznikajících trzích (Praha, Varšava)
 2. Regionální
 3. Národní
 4. Mezinárodní
 5. Nadnárodní

 

TYPY BURZ

 1. Francouzský – dohodce
  – burza je všeobecně přístupná, obchoduje se zde pouze prostřednictvím dozorců (kontrolují burzu)

 

 1. Středoevropský
 • přístup na burzu mají pouze členové
 • dohled má státní komisař

 

 1. Anglo-americký – stát do této burzy nezasahuje
 • přístup mají pouze vlastníci křesel
 • mohou obchodovat i nečlenové

 

Burzovní systém

 • Základní prvky burzy a jejich vazby:
 1. Burzovní publikum
 2. Burzovní příkazy
 3. Předmět burzovních obchodů
 4. Standardizace obchodovatelného množství
 5. Obchodní systém
 6. Druhy burzovních obchodů
 7. Vypořádání burzovních obchodů
 8. Burzovní informace

 

1) Burzovní publikum

– představují účastnící burzy (přímí a nepřímí)- ti co mají přístup na burzu

– musí mít povolení účastnit se

 1. Zprostředkovatelé – zástupci burz. obchodníků
 2. Makléři, brokeři – obchodují cizím jménem na cizí účet
 3. Dealeři – obchodují vlastním jménem na vlastní účet
 4. Burzovní obchodníci – členové burzy, kteří obchodují prostřednictvím zástupců
 5. Úředníci – zaměstnanci burzy
 6. Hosté – neúčastní se obchodů

 

2) Burzovní příkazy

– burzovní příkaz (nákup nebo prodej) představuje písemný nebo elektronický pokyn obchodníkovi s CP

– náležitosti:

 • název CP
 • ISIN ( mezin.identif.kód CP)
 • informace zda se jedná o nákup či prodej
 • popř. limitní ceny
 • určení množství
 • platnost a druh burz. obchodu
 • lot (balík akcií po 100ks)

 

3) Předmět burzovních obchodů

– každá burza má orgán, který rozhoduje o přijetí nebo zamítnutí

 

4) Obchodní systémy

 1. Prezenční typ burzy – klasické – probíhající na burzovním parketu
 2. Elektronický typ burzy – obchodování pomocí PC

 

5) Druhy burzovních obchodů

– lze dělit podle několika hledisek:

 • Podle způsobu vypořádání obchodů
  1. Obchody k uspořádání
  2. Přímé obchody – vyrovnávání pohledávek a závazků probíhá mezi kupujícím a prodávajícím
 • Podle časového okamžiku
  1. Promptní – během několika dní
  2. Termínované – po dohodnuté lhůtě

 

6) Vypořádání obchodů

– dochází ke změně majitele

– musí se to hlásit na Centrum Depozitáře CP

– na burze CP Praha dochází k vypořádání do 3 dnů

 

7) Burzovní informace

– index PX – oficiální index Burzy CP Praha a.s.

– burza uveřejňuje informace v průběhu burz. dne na internetu z obchodování se zpožděním do 15 minut a každá burzovní den zpřístupňuje závěrečné výsledky obchodování

 

Mimoburzovní trh

– Mimoburzovní trh vznikl jako konkurenční trh vůči burzám

– Neplatí zde burzovní pravidla a předpisy, ale existuje zde tzv. tržní řád, který obsahuje méně přísná pravidla pro obchodování.

Mimoburzovní trh se označuje jako:

„over the counter market „ – „ OTC“

Trh OTC v USA je upraven zákonem z roku 1938 – firmy obchodující s cennými papíry na OTC jsou členy Národního sdružení obchodníků s cennými papíry

 

Hlavní důvody vzniku a existence mimoburzovních trhů

 • rychle se měnící a rozvíjející světovou ekonomiku s velkým počtem malých a středních firem
 • zájem investorů obchodovat nepřetržitě, ale na burze lze obchodovat pouze několik hodin denně
 • snahu o nižší transakční náklady
 • snahu o vytvoření lepšího konkurenčního prostředí
 • nevyhovující burzovní obchody pro některé kapitálové operace.

 

Mimoburzovní trh v ČR

RM-Systém

 

důvody vzniku

Třetí vlna kuponové privatizace měla za následek velké množství majitelů CP, kteří nemohou obchodovat na Burze CP Praha,  omezení  převodů zákaz burzy svým členům provádět převody na přepážkách ve Středisku cenných papírů.

Z důvodů kontroly mimoburzovního trhu vznikl v roce 1993 na základě povolení Ministerstva financí České republiky organizovaný mimoburzovní trh  -RM-Systém

Tento plně elektronický obchodní systém vznikl na registračních místech kuponových knížek v rámci kuponové privatizace (RM = registrační místo)

Tento systém nebyl založen na členském principu, jako to musí být u burzy cenných papírů, ale na principu zákaznickém, co znamená přímý vstup všem registrovaným zákazníkům na trh. Registrovaný zákazník RM-Systému musel splnit jednodušší podmínky

Společnost RM-SYSTÉM vznikla v roce 1993 a 1. 12. 2008 se stala standardním burzovním trhem zaměřeným na drobné a střední investory

Majitelem burzy RM-SYSTÉM je Fio banka.

 

Cenové pásmo

U mimoburzovního trhu používá přípustné cenové pásmo (PCP), které je v dnešní burzovní podobě širší a mění se i v průběhu aukce, když je potřeba. Je to interval, který se vypočítá z aukční ceny předchozího dne

(u akcií +/- 20%, u certifikátů +/- 25%). Tím se stanoví minimální a maximální kupní cena určitého cenného papíru pro daný obchodní den

V ČR

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!