Burzy – maturitní otázka z ekonomie

 

Otázka: Burzy

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): domenico

 

 

 

Burza je právnická osoba oprávněná organizovat na určitém místě a ve stanovenou dobu poptávku a nabídku registrovaných cenných papírů a investičních instrumentů. Burza je zvláštní forma trhu.

 

Znaky burzy

 • Burza slouží k uzavírání obchodů zastupitelnými předměty.
 • Jsou stanoveny přesné podmínky obchodování.
 • Burzovní obchody se konají pravidelně v určenou dobu a na stejném místě.
 • Obchodů na burze se může účastnit pouze přesně vymezený okruh osob.

 

Tyto instituce vznikly původně ve středověku v 15. Století v Benátkách, Miláně, Florencii z pravidelných schůzek obchodníků na určitých předem dohodnutých místech.

Druhé období rozvoje burz začalo založením Amsterdamské burzy v 17. století. Obchodovalo se s koloniálním zbožím a směnkami.

V roce 1871 byla založena burza v Praze.

Činnost pražské burzy byla pozastavena v roce 1938 a její činnost byla obnovena až v roce 1993. Burza cenných papírů a.s. začala obchodovat s velkým množstvím cenných papírů.

 

Druhy burz

Hledisko předmětu burzovního obchodu:

 • Všeobecné: obchoduje se s nejrůznějšími typy zboží
 • Specializované:

Zbožové: burzy s kávou, kakaem, obilím, bavlnou

Devizové: obchody s devizami založené na pohybech kurzů národních měn

Cenných papírů: obchody s cennými papíry kapitálového trhu

 

Hledisko právní normy:

 1. Veřejnoprávní instituce – na organizaci burzy se podílí stát
 2. Soukromoprávní instituce – bez zásahu státu

 

Hledisko rozsahu a významu činnosti:

Burzy lokální, regionální, národní, mezinárodní

 

Zvláštní kategorie

Speciální termínové burzy. Opční burzy.

 

Typy burz

Francouzský typ: Burza se všeobecně přístupná, obchoduje se prostřednictvím dohodců.

Středoevropský typ: Přístup mají pouze členové

Americký typ: Přístup mají pouze vlastníci (křesel)

 

Organizace burz

Většinou neziskové organizace založené jako obchodní společnosti, nejčastěji jako akciové společnosti. Mají své orgány jako: Valná hromada, Burzovní komora, Dozorčí rada, Výbory.

Přístup je omezený, něžný občan na ni přístup má, ale jen jako pozorovatel.

Na burze se obchoduje v těchto segmentech

 1. Fixing – porovnáním nabídky a poptávky v určitém okamžiku dojde k fixování kurzu, ten platí až do druhého dne
 2. Dodatečné objednávky – obchodování při pevné ceně, navazuje na fixing
 3. Kobos – obchoduje se zde při proměnlivé ceně
 4. Spad – obchoduje se zde s vybranými, nejžádanějšími akciemi, cenu tvoří tvůrci trhu, kteří cenu průběžně kotují (kotování- zapisování na burze)
 5. Přímé obchody s bloky CP– obchody mezi členy burzy

 

Druhy burzovních obchodů

1) promptní – okamžité, uskutečňuje se ihned převod CP a peněz mezi prodávajícím a kupujícím v den uzavření obchodu
2) terminované – v předem stanoveném termínu za předem dohodnutou cenu, cílem je předejít výkyvům v kurzu CP
3) spekulativní (rizikové) – v den nákupu CP je tržní cena nižší s předpokladem pozdějšího prodeje za vyšší tržní cenu
4) opční – forma spekulativních obchodů, obchoduje se tu s právy CP (jde o právo prodat CP v předem stanovené době za právo volby ceny – to je u prodeje
– u koupi CP – právo koupit CP v předem stanovené době, s právem volby ceny

 

Burzy v ČR

Prague stock exchange (PSE) – Burza cenných papírů Praha

-největší český organizátor trhu s cennými papíry

 

RM-SYSTÉM (RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.)

burza pro malé a střední investory

 

na funkci burzy dohlíží Česká národní banka, která spolu s ministerstvem financí vytváří právní předpisy pro její fungování.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!