Ces. kancelář a ces. agentura – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Cestovní kancelář a cestovní agentura

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

CESTOVNÍ KANCELÁŘ A CESTOVNÍ AGENTURA

CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

 • Cestovní kancelář je základní provozní jednotkou CR, předmětem její činnosti je vytváření, zabezpečování a zprostředkování služeb spojených s cestovním ruchem.
 • Cestovní kancelář se v České republice provozuje jako koncesovaná živnost, dle zákona je provozovatel cestovní kanceláře podnikatel, který je na základě koncese oprávněn nabízet a prodávat zájezdy =) cestovní kancelář je firma, která sestavuje a nabízí zájezdy jiným subjektům CR (zákazník, cestovní agentura, jiná CK).
 • Cestovní kancelář nese plnou zodpovědnost za realizaci zájezdů, jež nabízí =) cestovní kancelář musí mít pojištění proti úpadku.

 

PROVOZNÍ NÁPLŇ CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

 • Cestovní kancelář může:
 • nabízet a prodávat jednotlivé služby CR, případně podle individuální objednávky prodávat jejich kombinaci (zájezd),
 • zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb CR nebo zájezdu pro jinou cestovní kancelář nebo cestovní agenturu a také prodávat věci spojené s cestovním ruchem, jako jsou vstupenky, plány, mapy, jízdní řády, tištěné průvodce, upomínkové předměty, …

 

CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM CESTOVNÍCH AGENTUR

 • Cestovní agentura je pouze zprostředkovatelem služeb CR.
 • Cestovní agentura je volnou živností =) cestovní agentura je firma, která prodává jednotlivé zájezdy cestovních kanceláří či jiné služby.
 • Cestovní agentura přímo neodpovídá za průběh zájezdů =) není garance pojištění.
 • Rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou spočívá v tom, že cestovní agentura nesmí prodávat svou službu složenou z více složek (např.: cestování a ubytování, které by sama zorganizovala).

 

PROVOZNÍ NÁPLŇ CESTOVNÍCH AGENTUR

 • Cestovní agentura může:
 • odkupovat a následně prodávat zájezdy nebo balíčky služeb od CK,
 • nabízet a prodávat jednotlivé služby CR, které sama přímo sjednává s dodavateli (letenky, hotelové ubytování, pronájem aut, …).

 

FUNKCE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

 • Funkce cestovních kanceláří a agentur lze rozdělit na:
 • zkoumání spotřebitelské poptávky,
 • časoprostorové uspořádání nabídky,
 • informační,
 • kontaktní,
 • realizační,
 • tematická, výchovná.

 

KLASIFIKACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ (ČLENĚNÍ)

 • podle postavení v distribučním systému:
  • touroperátoři = organizátoři zájezdů (CK),
  • zprostředkovatelé = prodejci (CA),
 • podle zaměření nabízených zájezdů:
  • všeobecné CK = služby v plném rozsahu,
  • specializované CK = specializují se na určitý druh a rozsah služeb nebo klientelu, popř. i destinace =) vyšší kvalita služeb,
 • podle klientely:
  • příjezdové (incomingové) CK = zajišťují služby zahraničním návštěvníkům,
  • výjezdové (outgoingové) CK = poskytují služby našim občanům,
  • cestovní kanceláře zaměřené na domácí CR,
 • podle územní působnosti:
  • mezinárodní,
  • celostátní,
  • regionální,
  • místní,
 • podle velikosti:
  • velké,
  • střední,
  • malé.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy