Česká měna (Kč, CZK)

 

Téma: Česká měna

Předmět: Finanční gramotnost, Bankovnictví

Přidal(a): Nečasová

 

 

Mince a bankovky

 • Autorem podoby všech bankovek České republiky je Oldřich Kulhánek.
 • Koruna česká je měnová jednotka České republiky (se zkratkou ), dělí se na sto haléřů (zkratka h), ty se však pro nízkou hodnotu už používají jen v bezhotovostním styku.

 

Zákonnými penězi v ČR jsou:

 • a) bankovky – 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč.
 • b) mince – v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč
 • c) pamětní mince – na poštách se nepřijímají

Součet hodnot všech českých platných mincí a bankovek činí 8888 Kč (1+2+5+10+20+50+100+200+500+1000+2000+5000)

 

Mince

 • Soustavu nových mincí tvoří devět mincí v nominálních hodnotách 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč.
 • Průměr (velikost) a hmotnost mincí se zvyšuje od nejnižších nominální hodnoty k nejvyšší. Vždy tři mince (1, 2 a 5 Kč, 10, 20 a 50 Kč) mají stejnou sílu. Základním materiálem je ocel.
 • Kromě průměru, hmotnosti a síly mincí jsou důležitými rozlišovacími prvky jednotlivých nominálních hodnot také vyobrazení na mincích, jejich barva, provedení hrany a v nové soustavě i jejich tvar.

 

Vydávání jednotlivých druhů peněz a jejich popis, jakož i jejich stažení z oběhu vyhlašuje ČNB ve sbírce zákonů. Odtud se vyhlášení objeví v denním tisku, televizi, rozhlasu, Internetu apod.

 

Peníze opotřebované, poškozené

 • Výrobní cena bankovek se pohybuje od 1,30 Kč (za 50 Kč) do 2,30 Kč (za 5000 Kč). Bankovky váží cca 1 g.

 

Běžně poškozená bankovka

 • Například bankovky s proděravělým obrazcem, lehce propálené bankovky, mírně zahnědlé působením tepla (nedošlo ke zmenšení plochy bankovky)
 • Roztržená bankovka – bankovka skládající se ze dvou částí, které nepochybně patří k sobě (lze ověřit kontrolou shodnosti sériových čísel bankovky na jejím rubu), spadá vždy do skupiny běžně poškozených bankovek.

 

Nestandardně poškozená bankovka

 • Například ohořelé bankovky

 

Ukázky běžně poškozených bankovek, nestandardně poškozených bankovek a bankovek opotřebených oběhem:

 

Zásady při příjmu, výplatě a úschově peněz

 • Převzetím peněz přechází odpovědnost za jejich správný počet a pravost na příjemce.
 • Příjemce však musí mít možnost si správnost počtu a pravost peněz přezkoušet.
 • Pro možnost přezkoušení pravosti jsou bankovky vybaveny vizuálními ochrannými prvky
 • Hlavním smyslem ochrany bankovek je, aby padělky a napodobeniny byli schopni rozlišit zejména ti, kteří s nimi pracují.
 • bankovkový papír – je vyroben ze 100% bavlny a zvláštního pojiva
 • ochranný okénkový proužek -je zapracován do hmoty papíru při jeho výrobě. Jde o proužek z umělé metalizované hmoty. Na lícní straně vystupuje po 5 mm na povrch a na nich je vytištěn mikrotext označující hodnotu bankovky, proti světlu vypadá jako tmavý nepřerušovaný proužek
 • vodoznak – je součástí ochrany papíru, vzniká při jeho výrobě, je viditelný proti světlu. U našich bankovek je použit tzv. lokální stupňovitý vodoznak ( lokální – v jednom místě na nepotištěném okraji, stupňovitý je tvořen různými stupni odstínů ) – portrét osobnosti
 • ochranná vlákna – zapouštějí se již při výrobě papíru, jsou oranžová a dlouhá 6 mm
 • soutisková značka – (průhledka) vzniká tak, že obě strany bankovky jsou tištěny současně, z jedné strany je vidět část značky a z druhé strany druhá část – CS, ČR
 • skrytý obrazec – je založen na sklopném efektu, je umístěn na lícní straně zpravidla na rameni portrétu, tvoří ho číslo označující nominální hodnotu bankovky
 • opticky proměnlivá barva tento prvek je na bankovkách nejvyšších hodnot, je také založen na optickém sklopném efektu
 • iridiscentní pruh – vzniká již při výrobě papíru, je na bankovkách vysokých nominálních hodnot, slabý barevný nádech při sklopení
 • mikrotext – je vždy na lícní straně v pruhu základní barvy u pravého okraje v podobě hodnotových čísel, slovně ( na rubu ) i číselně označuje hodnotu bankovky
 • další ochranné prvky – nevýrazné pastelové barvy, nestejná velikost sériového čísla, použité tiskové techniky – tisk z hloubky, z výšky, z plochy

 

Vertifikátory

 • pomůcky, které odhalí padělky – lupy, UV lampy, tužky, chemická činidla,….

 

Typy:

 

Otázky k ochranným prvkům:

 • Jaké ochranné prvky jsou na základě optického efektu?
 • Jaký vodoznak je na našich bankovkách?
 • Kolik je na našich bankovkách soutiskových značek a co znázorňují?
 • Které ochranné prvky jsou vytvořeny, již při výrobě bankovního papíru?
 • Uveď v jakých barvách jsou naše bankovky?
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy