Česká národní banka – ekonomie

ekonomie

 

   Otázka: Česká národní banka

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): DennyN

 

 

Česká národní banka, historie vzniku, systém a nástroje řízení měnové politiky, hlavní úkoly, zapojení do mezinárodní spolupráce

 

Bankovní soustava v ČR– v tržní ekonomice dvoustupňová:

 • Centrální (emisní) banka – ČNB (jako jediná v ČR smí emitovat (vydávat) peníze)
 • Ostatní (obchodní, komerční) banky i spořitelny

–  Univerzální – pokud mají prostředky můžou poskytovat různé služby

–  Specializované– zaměřeno na 1 typ bankovní služby

 

Důvody vzniku nové podoby bankovního systému

 • Politická změna (1989)
 • Opětovné členství v mezinárodním měnovém fondu (MMF)

 

Právní úprava bankovnictví

 • Ústava ČR – najdeme zde informace o ČNB jako o centrální bance
 • Zákon o ČNB – cíle, práva a povinnosti ČNB
 • Zákon o bankách

 

ČNB – Česká národní banka

„Předchůdcem ČNB byla státní banka Československá“ 

 • ČNB je bankou bank,Všehny obchodní banky na území ČR podlehají ČNB
 • Banka státu
 • Řídí penžní oběh a zajištuje plynulý platební styk

 

Historie vzniku

1926 – narození banky = Národní banka československá

1939-  Národní banka pro Čechy a Moravu

1945- Národní banka Československá

1950 –  Změněný jméno a budovu – Státní banka Československá

1.1.1993 – Česká Národní Banka

 

Hlavní ÚKOLY

a)      Zabezpečení stabilitu měny

b)      Měnová (monetární) politika – zabezpečuje:

 • Vyhlašuje diskontní sazbu – sazba, za kterou banka půjčuje peníze
 • Povinné minimální rezervy – musí zůstávat v bance
 • Operace na volném trhu – nákup a prodej CP centrální bankou
 • – > Cíl měnové politiky – ovlivňování peněz v oběhu (inflace)

c)      Emisní činnost – Vydává, neboli emituje nové peníze do oběhu

d)      Spravuje státní dluh a vede účet státního rozpočetu – (banka státu) a účty státních fondů

e)      Poskytuje státu úvěr

f)       Reprezentuje stát v zahraničí– plní při zasedání mezinárodního měnového fondu (MMF)

g)      Uděluje a odebírá bankovní licence

h)      Vystavuje kurzovní lístek a vydává pamětní mince

 

Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada

Je tam:

 • 1)      Guvernér banky – Je v čele a zastupuje ji ( Miroslav Singer )
 • 2)      Dva viceguvernéři– zastupují guvernéra  ( Mojmír Hampl, Vladimír Tomšík )
 • 3)      Čtyři členové bankovní rady – Kamil Janáček, Lubomír Lízal, Pavel Řežábek, Eva Zamrazilová )

 

 • Všechny členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na šestileté období

  

Zapojení do mezinárodní finančních institucí, kde jsme členem

Mezinárodní měnový fond – sídlo v USA, byli jsme zakládající členem

–          Členství bylo narušeno měnovou reformou v roce 1956

Jsme povinni: Poskytovat informace o ekonomice ČR

–          Od roku 1990 jsme opět členy

Hlavní cíle:

–  Stabilní měnové kurzy a růst světové ekonomiky

–  Nízká inflace a vyrovnaná platební bilance

Světová banka – členství je podmíněno členstvím v MMF

–          Poskytuje dlouhodobé úvěry:

„vyžaduje se: vládní záruka = musí se na 100% splatit“

 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj – zahrnuje evropské země a některé jiné

–          Podporuje soukromý sektor, privatizaci, atd…

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!