České ekonomické myšlení – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: České ekonomické myšlení

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Lenka

 

 

a. Zakladatelská generace (1882 vznik české univerzity) 

Josef Kaizl 

 • je považován za prvního českého národohospodáře 
 • poslanec českého sněmu, člen říšské rady, 1898 ministr financí

 

Albín Bráf

 • 1909 se stal ministrem orby 
 • podílel se na zrodu českého bankovnictví (1888 byl u zrodu Zemské banky království českého)
 • od r. 1907 člen Mezinárodního statistického úřadu 
 • v r. 1888 podal návrh na zřízení zemského pojišťovacího fondu

 

b. Meziválečné období

Čtyři základní problémy: 

 • poválečná bída, nedostatek potravin, vázne zásobování
 • nedostatek surovin
 • znehodnocení měny
 • úbytek přirozených odbytišť

 

 Alois Rašín 

 • měnová reforma (kolkování bankovek)
 • stoupenec deflační politiky (silné měny)

 

Karel Engliš se podílel na založení MU

 • vytvořil teleologickou teorii (hledá účel chování ekonomických subjektů)
 • ekonomie věda o řádu, který uspokojuje potřeby
 • rozlišoval 2 ekonomické systémy: individualismus (soutěž) x solidarismus (donucení)

 

Josef Macek byl levicově orientován

 • odmítal třídní boj i státní monopol
 • jeho představa byla socialismus založený na družstevním vlastnictví (soutěž)
 • ceny určovány konkurencí, trhem

 

c. Cesta k centrálnímu plánování

 • Mezinárodní ekonomické myšlení po 2. světové válce bylo levicově orientováno 

Důvody: 

 • a) hospodářská krize r.1929 zpochybnila klasický liberalismus
 • b) úspěch zaznamenalo nové učení keynesianství (v Americe v podobě Rooseveeltova programu New Deal)
 • c) celkově zaznamenalo řízené válečné hospodaření konjunkturu
 • český ekonomický vývoj měl po válce navázat na prvorepublikové snahy (budování smíšeného ekonomického systému, soutěž, konkurence, trh)
 • v r. 1946 byl přijat dvouletý ekonomický plán NS
 • po komunistickém převratu r. 1948 nastoupil etatismus, přímé řízení podniků ze strany státu

 

d. Marxismus (50. – 80. léta)

a) dogmatismus (50. léta)

 • procesy (odsouzení významných ekonomů)
 • zákaz přednášet na VŠ, emigrace
 • změna po odhalení kultu osobnosti Stalina r. 1956, 

Kurt Rozsypal

 • chystá reformu, neprosadila se

 

b) reformní doba (60. léta)

 • kritika ekonomického centralismu, myšlenka řízeného socialistického trhu

Ota Šik

 • ředitel ekonomického ústavu ČSAV
 • snaha prosadit tržní socialismus do praxe
 • Intervence vojsk varšavské smlouvy, potlačení Pražského jara, konec reforem

 

c) normalizační úsilí (70. léta)

 •  temné období, dogmatický marxismus – leninismus

 

d) předreformní úsilí (80. léta)

 •  v zemích socialistického bloku se objevují snahy o reformu
 •  M. Gorbačov odstartoval v Sovětském svazu tzv. Perestrojku
 •  u nás se centrem reformního myšlení stává Kabinet prognóz (1986) a Prognostický ústav ČSAV (1987) 

Valtr Komárek

 •  druhé centrum tvořil Ekonomický ústav ČSAV

Josef Zieleniec

 

e. Ekonomické reformy (90. léta)

 • po revoluci r. 1989 se otevřela cesta k tržnímu hospodářství
 • bylo potřeba odstátnit majetek, provést cenovou liberalizaci
 •  vznikly 2 scénáře, jak potřebné ekonomické reformy provést:
 • a) radikální a rychlé kroky i v otázce privatizace prosazoval Václav Klaus jako ministr financi
 • b) na vládní úrovni převažovala snaha provádět privatizaci postupně, pomalými plány

 

Výsledek?

 • zvítězila okamžitá (šoková) cenová liberalizace a rychlá privatizace v podobě kupónové privatizace

 

Přechod české CPE k ekonomice tržní

 • Klíčovým opatřením transformace ekonomiky je privatizace, tj. přeměna státního majetku na majetek soukromý

 

Privatizace může probíhat v několika formách:

 • a) restituce – návrat majetku dřívějším vlastníkům
 • b) přímý prodej podniků formou veřejných aukcí
 • c) přeměna státních podniků na akciové společnosti a prodej akcií těchto společností
 • d) kupónová privatizace – rozdělení části státního majetku mezi obyvatelstvo prostřednictvím zvláštních investičních kupónů.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!