Cestovní ruch jako světový fenomén

marketing

 

Otázka: Marketingové strategické plánování

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

 

VÝZNAM CESTOVNÍHO RUCHU

 • 1) oblast spotřeby – odpočinek, poznání, sport, příroda,….
  • funkce:
   • a) reprodukce pracovních sil
   • b) rozvoj osobnosti, životní styl
   • c) upevňování zdraví
   • d) vědecko-informační funkce
 • 2) oblast ekonomiky
  • odvětví s přímým vztahem k CR
  • odvětví s nepřímým vztahem
 • 3) oblast podnikatelských příležitostí a faktor zaměstnanosti
  • přímá zaměstnanost
  • sekundární zaměstnanost
 • 4) vliv na rozvoj územních celků

=) CR je odvětvím spojujícím oblast uspokojení potřeb a realizace podnikatelských příležitostí

 

EKONOMICKÉ UKAZATELE

 • v poválečném období nejdynamičtější odvětví světové ekonomiky
 • místo mezi odvětvími (před automobilovým a ropným průmyslem)
 • podíl na trhu služeb: 1/3 celkového objemu
 • jeden z největších tvůrců světového HDP (až 10%, v EU až 13%)
 • každý 9. pracující zaměstnán v oblasti CR (10% ekonomicky aktivního obyvatelstva)
 • pojme 10-11% výdajů obyvatelstva
 • zabírá 1/4 volného času
 • 8% světových investic směřuje do CR
 • CR tvoří 8% podíl na příjmech v mezinárodním obchodě
 • údaje platné nejen pro CR, ale také pro všechny přidružená odvětví (stavební průmysl., výroba nábytku, stravovací zařízení ,…)

 

DEFINICE CR

 • 1991, Mezinárodní konference o CR, Ottawa
 • =) Činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí, a to na dobu kratší než je stanovená. Hlavní účel cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě.

 

POJMY CR

Druh CR Cíl cesty Doba Účel cesty
NÁVŠTĚVNÍK
  mezinárodní mimo zemi trvalého    bydliště do 1 roku  

jiný než vykonávání výdělečné činnosti

  domácí mimo místo trvalého      bydliště do 6 měsíců
TURISTA
  mezinárodní mimo zemi trvalého bydliště min. 1 noc

max. 1 rok

 

jiný než vykonávání výdělečné činnosti

  domácí mimo místo trvalého bydliště min. 1 noc

max. 6 měsíců

VÝLETNÍK
  mezinárodní mimo zemi trvalého bydliště  do 24 hod.  

jiný než vykonávání výdělečné činnosti

  domácí mimo místo trvalého bydliště  do 24 hod.

=)  návštěvník = turista nebo výletník

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy