Chronologická příprava – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Chronologická příprava

Předmět: Cestovní ruch a průvodcovství

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

CHRONOLOGICKÁ PŘÍPRAVA

 •  Chronologická příprava je zaměřená na období a dobu pracovní činnosti průvodce.

 

Chronologická příprava souvisí s:

 • vedením pracovního deníku průvodce,
 • sestavením časového harmonogramu zájezdu.

 

K chronologické přípravě původce využívá tyto informační zdroje:

 • veřejně dostupné zdroje – kulturně-společenské kalendáře, prospekty, bulletiny, ročenky, … =) všeobecné informace (např.: program divadla),
 • převzatou pracovní agendu – program zájezdu, kalendář zájezdů, seznam účastníků, … =) konkrétní informace (např.:narozeniny nebo jmeniny účastníků).
 • Pracovní deník průvodce je kalendářem průvodce. Má obsahovat vše co, souvisí s jednotlivými dny jeho průvodcovské činnosti. Rámcově se jedná o tyto informace:
 • datum a den v týdnu (např.: 5. března – pondělí) + v zemích kde se používá jiný kalendář (např.: muslimský kalendář) se uvede i místní datum a letopočet,
 • státní nebo církevní svátek, významný den nebo den pracovního klidu,
 • významné dny, mezinárodní dny,
 • významná výročí, mezinárodní výročí,
 • narozeniny, jmeniny a jiné významné dny účastníků,
 • předpokládané počasí,
 • jevy a úkazy v přírodě nebo na obloze,
 • lidové kalendářní zvyky a slavnosti,
 • trhy, výstavní trhy, veletrhy,
 • kulturní akce – koncerty, divadelní představení, umělecké výstavy, …
 • sportovní události,
 • mimořádné události.
 • Harmonogram zájezdu je přesný časový rozvrh zájezdu, při jehož tvorbě se vychází z programu zájezdu, a to:
 • závazného programu = část programu, který je daný cestovní kanceláří a ten průvodce musí dodržet, v harmonogramu si ho zvýrazní barevně,
 • doporučeného programu = část programu, který průvodce si může sestavit sám popř. využít doporučení cestovní kanceláře či se s účastníky během zájezdu na programu domluvit (dá jim možnosti výběru),
 • volného programu tzv. rozchodu = je určen k realizaci individuálních zájmů a volné zábavě účastníků.
 • Harmonogram zájezdu si průvodce zpracuje na listech papíru (každý den na jeden arch papíru) formátu A5 nebo A4, který na šířku obsáhne 10 sloupů.

 

Každý z nich je určen pro záznam stručné informace v pořadí:

 • kilometry,
 • doba příjezdu a odjezdu,
 • název místa,
 • výpis důležitých informací z komparativního informačního minima,
 • historické pamětihodnosti a současné pozoruhodnosti,
 • zajímavosti,
 • souvislosti a vztahy se zemí návštěvníků / s ČR,
 • společenské akce,
 • volný program,
 • stravování, odpočinek, toalety, …
 • Součástí harmonogramu je itinerář trasy = druh cestovní mapy nebo cestovní deník, určující vzdálenosti mezi jednotlivými místy na trase.
 • Zpracovaný itinerář podává přehled o počtu kilometrů, označení komunikací, plánované a uskutečněné doby odjezdů a příjezdů a stručné vyznačení programu včetně technických a zdravotních zastávek.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy