Činitelé ovlivňující poptávku na trhu CR

 

Otázka: Činitelé ovlivňující poptávku na trhu CR

Předmět: Cestovní ruch

Přidal(a): nobody + Isabella

 

 

Poptávka je ovlivněna:

 • biologicky (potřeby)
 • ekonomicky (příjmy, ceny)
 • demograficky
 • psychologicky (motivy účasti na CR)
 • sociální

 

Biologické činitelé

 • Potřeby, které jsou spojené s existencí člověka. Jsou poměrně stálé, ale mění se způsob jejich uspokojování. Potřeby uspokojované prostřednictvím CR motivují účast na CR – odpočinek, klid, pohyb.
 • Poptávku v CR je možné chápat jako projev potřeb člověka podložený koupěschopností

 

Ekonomické činitelé

 • Příjmy obyvatelstva
  • patří mezi ekonomické činitele
  • nejdůležitější v tomto případě je disponibilní příjem (= příjem po odečtení nutných výdajů)
  • obvyklé je, že s růstem příjmů obyvatelstva rostou i výdaje
  • výdaje mají různou strukturu – v moderní době rostou výdaje za služby (poptávka po službách CR)
  • v CR souvisí spotřeba se sociálními skupinami (velký vliv rodiny, blízkého okolí)
  • důležitým ukazatelem je také vlastnictví objektu k rekreaci, úspory obyvatelstva
 • Ceny služeb
  • se změnou ceny dochází ke změně poptávaného množství produktu
  • cenová elasticita poptávky = citlivost změny poptávky na změnu ceny
  • poptávku ovlivňují jak konkrétní ceny služeb, tak i úroveň cen jiných životních potřeb
  • ceny služeb v CR jsou různě diferencované – lze nakupovat „laciné“ služby, ale budí dojem nízké kvality
  • nejvýznamnější položkou v komplexu služeb CR (zájezdu) jsou služby = dopravy, ubytování a stravování
  • subjekty nabízející služby CR mohou různým způsobem snižovat nabídku a tím snižovat ceny

 

Demografické činitelé

 • mají zprostředkovávat vliv poptávky v CR
 • Vliv věkové skupiny obyvatelstva na účast na CR
  • volí se jako základní činitel
  • děti do 15 let = obvykle jejich cestování zcela souvisí s rodinnými poměry
  • cestování mladších lidí (do 30 let) = vysoká účast
  • nově objevená klientela (40 – 50 let) = jde u nich často o rozmanité cíle, obvykle v hlavní sezóně
  • starší generace = méně náročné aktivity, mimosezóna, tradiční cíle
  • rodiny s menším počtem dětí
   • – svobodní cestují více
 • Fond volného času
  • jedna z hlavních podmínek existence a rozvoje CR
  • od počátku rozvoje moderního CR je podmíněn rozvojem výrobních sil (= rostoucí úrovní techniky, která umožňuje výrobu v kratším čase – tak narůstá fond volného času)
  • ve volném čase je možné se věnovat různým činnostem, př. vzdělávání se, společné zájmy, hobby, rekreace
  • fond volného času vzniká v mimopracovním čase = tj. nezahrnuje – pracovní čas, čas pro dojíždění za prací, příprava na školní práci, čas na domácí práce a fyziologické potřeby
  • časový fond se sleduje v rámci dne, týdne, měsíce, roku (= význam pro CR)
 • Úroveň vzdělanosti a kulturní úroveň
  • vzdělání má bezprostřední vliv na formování potřeb a kulturnost jejich uspokojování, vliv na kulturnost využívání volného času
  • růst vzdělanosti = růst účasti na CR
 • Životní úroveň
  • jedná se o obytné, pracovní a přírodní podmínky
  • má vliv na práci, bydlení, kulturu a regeneraci
  • Obytné prostředí
   • městské nebo venkovské sídlo (dostupnost rekreačních ploch, kulturních zařízení apod.)
   • pokud je toto obvyklé prostředí znečištěné, motivuje k častější účasti na CR (-> změna obvyklého prostředí, nadýchání se čerstvého vzduchu)
  • Pracoviště
   • lidé tam tráví až 1/4 časového fondu
   • má vliv na fyzické a duševní zdraví = to vyvolává nutnost fyzické a duševní relaxace

 

Činitelé rozvoje cestovního ruchu

Dělí se:

 • Selektivní
 • Lokalizační
 • Realizační

a) Selektivní

 • Způsobilost dané země podílet se na CR aktivně i pasivně.

Objektivní faktory 

 • vnitropolitická situace  
 • ekonomická vyspělost státu

 Subjektivní faktory  

 • kulturní úroveň obyvatele
 • reklama
 • propagace

 

b)Lokalizační

 • Mají rozhodující postavení při umístění realizace cestovního ruchu. Rozhodují také o funkčním využití konkrétní oblasti, nebo jen střediska cestovního ruchu.

Přírodní podmínky

 • Povrch – nížiny, hory, … 
 • Podnebí 
 • Vodstvo – řeky, rybníky, moře,…
 • Rostliny a živočichové

Kulturní podmínky

 • Historické památky – hrady, kostely, …
 • Kulturní zařízení – muzeum, divadla, …
 • Sportovní zařízení – olympiáda, plavání

 

c) Realizační

 • Doprava 
 • Letecká, železniční, silniční a lodní
 • Ubytování
 • Hotel, motel, penzion
 • Stravovaní
 • Restaurace, bar, kavárna, …

 

Trendy v Čr

 • Airbnb, cestování „na vlastní pěst“
 • Booking, all inclusive, last minute

 

Další činitele ovlivňující poptávku

 • A) spotřebitelské preference (módnost)
 • B) životní cyklus rodiny

 

Poptávka po zahraničním CR

je ovlivněna dalšími faktory, jako:

 • mírové podmínky
 • ekonomická a politická situace v zemi
 • administrativní podmínky pro vycestování (pasové, vízové, bezpečnost, veřejný pořádek).
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy