Clo a celní politika – maturitní otázka

 

Otázka: Clo a celní politika

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Melánie

 

 

Clo

 • Dávka, kterou stát vybírá při přechodu zboží a služeb přes jeho hranice
 • V rámci EU se clo nevybírá.

 

Klasifikace cel:

 • Dle směru zboží
  • Dovozní
  • Vývozní
  • Tranzitní
 • Obchodně – politické hledisko
  • Smluvní
  • Autonomní (země si stanoví vlastní clo, které musí ostatní země respektovat)
 • Dle metody výpočtu
  • Valoické (procentní sazba z celní hodnoty)
  • Specifické (vychází z obchodní částky množstevní jednotky)
  • Kombinovaná (vychází z obou předchozích metod např. 5% z celní hodnoty a min. 50 Kč/ks)

 

Funkce cla

 • Fiskální (příjmová položka státního rozpočtu)
 • Cenotvorná
 • Clo je součástí prodejní ceny v tuzemsku

 

Celní správa

 • Ministerstvo financí
  • Generální ředitelství (Praha)
   • Celní úřady (15), celní úřad má kromě práv a povinností má na starosti správu daní (daně spotřební, ekologické, DPH)

 

Právní předpisy

 • Celní zákon
 • Zákon o celní správě

 

Celní režimy:

 • Volný oběh (ze zahraničí do tuzemska)
  • Clo se zde vybírá
 • Tranzit (přepracováno pod celním dohledem od jednoho celního úřadu ke druhému)
  • Clo se neplatí
 • Vývoz
 • Aktivní zušlechťovací styk
 • Pasivní zušlechťovací styk (tuzemské zboží je vyvezeno do zahraničí, kde je zušlechtěno a následně dovezeno zpět do tuzemska, clo se platí z hodnoty zušlechtění)
 • Uskladňování v celním skladu (clo se neplatí, přechodné období)
 • Dočasné použití (veletrhy, výstavy, operativní leasing)
  • Zboží dovezené ze zahraničí je v tuzemsku na určitou dobu použito a ve stejném stavu se vyváží zpět
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy