Dálniční systém ČR

 

   Otázka: Dálniční systém ČR

   Předmět: Doprava a logistika

   Přidal(a): informatika2222

 

 

Definice dálnice:

 • Dálnice je pozemní komunikace pro spojení mezi nejdůležitějšími centry velkého státního významu, směrově rozdělena, má omezená připojení i přístupy, slouží pouze pro provoz SMV s konstrukční rychlostí stanovenou pro její provoz a její křížení s ostatními komunikacemi je mimoúrovňové.

 

Historie:

 • Dle dostupných zdrojů jsem zjistil, že myšlenka dálnice vznikla při 2. světové válce, kdy bylo nutno přesouvat, velké množství vojsk a jejich vozidel, proto má dnes Německá spolková republika, nejširší dálniční síť na světě tzv. „Autobahn“, kde ještě jako poslední na světě zůstává neomezená rychlost, ale kvůli emisím si myslím, že tato situace nebude příliš dlouho trvat.

 

Historie dálnic v ČR: 

D1

 • 1939- Výstavba dálnice D1 Praha-Jihlava-Brno-Slovesko
 • Navrhovaná rychlost 120 km.h-1
 • Šířka jednoho pruhu 3,5m
 • Šířka dělícího pásu 3m
 • Po okupaci ČSR práce pozastaveny
 • 1946- obnova prací
 • 1948- Nástup komunistů do čela státu- ukončení prací
 • 1963- Schváleno pokračování úseku PRAHA-JIHLAVA
 • 1967- zahájená stavba D1
 • 1980- spojení PRAHA-BRATISLAVA D1+D2

D5

 • 1977- zahájena stavba D5 PRAHA-PLZEŇ-ROZVADOV směr Norimberk

D8

 • 1984- zahájená stavba
 • Pouze po úsek TRMICE-ŘEHLOICE/PRAHA, ÚSTÍ NAD LABEM, DRESDEN (A17)
 • 2017- dokončena

D11

 • 1978- stavba zahájena PRAHA- PODĚBRADY, HRADEC KRÁLOVÉ dále směr Náchod

D3

 • V současné době se staví PRAHA-TÁBOR-ČB-DOLNÍ DVOŘIŠTĚ-LINZ

D47

 • Bývalá dálnice – v roce 2009 přejmenovaná na D1 – spojení mezi PRAHA-OSTRAVA přes BRNO

 

Současný stav dle slepé MAPY

 

Spousta dálnic je rozestavěných a konec výstavby v nekonečnu, za mě bych určitě propojil D35 a D11 kde by se ulevilo prokleté D1

A určitě by bylo potřeba dokončit D3, protože Rakušané, už mají skoro hotovo

D4, D6, D7 určitě nejsou priorita, ale určitě by bylo lepší mít hustší dálniční síť kvůli vzrůstající dopravní intenzitě díky nákladní dopravě.

 

Křižovatky

 • Křižovatka, je místo v němž se pozemní komunikace v půdorysném průmětu protínají nebo stýkají a alespoň dvě z nich jsou vzájemně propojeny

 

Rozdělení křižovatek:

 • Podle způsobu protnutí:
  • Úrovňové
  • Mimoúrovňové
 • Podle počtu ramen
  • 3 ramenné
  • 4 ramenné
  • Víceramenné
 • Podle půdorysného tvaru úrovňové křižovatky
  • Průsečné
  • Stykové
  • Vidlicové
  • Odsazené
  • Okružní
 • podle půdorysného tvaru MÚK
  • Jednovětvé *
  • Deltovité *
  • Kosodelné *
  • Srdcovité **
  • Čtyřlístkové **
  • Trojlístkové**
  • Trubkovité***
  • Sdružené trubkovité ***
  • Rozštěpové ***
  • Spirálovité****
  • Turbínové ****
  • Hvězdicové ****

Legenda:

*-MÚK s křižnými body

**- MÚK- s průplety a křižnými rampami

***- MÚK- s vratnými rampami

****- MÚK útvar bez všech předchozích

 

Křižný bod

 • Místo na MÚK fungující jako úrovňová křižovatka pruhy se zde přetínají.

 

Průplet

 • Je úsek na MÚK v němž dochází k proplétání vozidel stejného směru tedy část odbočuje a část se připojuje.

 

 

Vratná rampa

 • Úseky na MÚK, které slouží pro průjezd SIV z jedné PK na druhou odbočení po zakřivené dráze  a zároveň zajištují  překonání převýšení PK.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!