Daň z nemovitých věcí – jednotky a stavby pro bydlení

 

Otázka: Daň z nemovitých věcí

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): hazercz

 

Charakteristika:

 • majetková daň
 • přímá daň (povinná)
 • zdaňováno je vlastnictví nemovité věci
 • příjemci výnosů: obce
 • správa daně: finanční úřad
 • zdaňovací období: kalendářní rok
 • poplatník je povinen podat daňové přiznání do 31.1. -> podává ho pouze poplatník, který má nově vzniklou povinnost platit daň nebo pokud dojde ke změně okolností pro vyměření daně

 

Předmět daně:

 • zdanitelná stavba nebo jednotka dokončená nebo užívaná na území ČR

 

Poplatník:

 • vlastník

 

Základ daně:

 • U staveb:
  • výměra zastavěné plochy nadzemní části stavby v m2
 • U jednotek:
  • upravená podlahová plocha, tj. výměra v m2 x koeficient
  • podíl na společném pozemku = koeficient 1,22
  • podíl na společných prostorách v domě = 1,20
 • vychází se ze stavu k 1.1. daného roku, změny základu daně se zohlední až v příštím zdaňovacím období

 

Sazby daně:

 • Pro bydlení:
  • řídí se druhem stavby
  • sazba se zvyšuje o 0,75 za každé další nadzemní podlaží, které přesahuje 2/3 zastavěné plochy
  • násobí se koeficientem podle počtu obyvatel v obci
 • Pro podnikání:
  • řídí se druhem podnikání
  • sazba se zvyšuje o 0,75 za každé další nadzemní podlaží, které přesahuje 1/3 zastavěné plochy
  • nenásobí se koeficientem podle počtu obyvatel v obci
 • daň se zvyšuje o 2 Kč/m2 u nebytových prostor v obytném domě, který je využívaný pro podnikání. např. vlastníte rodinný dům a prostor v domě vymezíte pro podnikání
 • u budov pro rodinnou rekreaci, garáží a nebytových prostor pro podnikání se uplatňuje koeficient 1,5

 

Placení daně:

 • daň, která přesáhla 5 000 Kč je splatná ve 2 splátkách:
  • Do 31.5.
  • Do 30.11.
  • -> celou výši daně lze zaplatit najednou do 31.5.
 • daň která nepřesáhla 5 000 Kč je splatná najednou – do 31.5.

 

Příslušenství budovy:

 • zahrnuje se pouze výměra zastavěné plochy přesahující 16 m2
  příslušenství – dílna, sauna, prádelna,…
 • garáž spojená s domem NENÍ příslušenstvím -> stejná sazba jako pro dům

Účtování:

 • účet 532 – daň z nemovitých věcí
  • VBÚ – daň z nemovitostí= 532/221
  • VÚD – převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih= 710/532

 

Příklad č. 1

Vlastníte rodinný domek o zastavěné ploše 240 m2, podkroví nemá podlahovou plochu větší než 2/3 zastavěné plochy (nezvýší sazbu daně o 0,75 Kč). Domek stojí v obci, která vyhlašuje koeficient 2,0. Vypočtěte daň.

=> základ daně = 240 m2
–> 240 x 2 x 2,0 = 960 m2

 

Příklad č. 2

Jak se změní výpočet daně, jestliže podkroví bude mít podlahovou plochu větší než 2/3 zastavěné plochy? Sazba daně se zvýší o 0,75 Kč.

=> 240 x (2 + 0,75) x 2,0 = 1 320 Kč

 

Příklad č. 3

K domku patří dílna o výměře 20 m2. Dílna je příslušenství, zdaňuje se výměra nad 16 m2.

=> základ daně = 20 – 16 = 4 m2
–> 4 x 2 x 2,0 = 16 Kč

 

Příklad č. 4

Vlastníte byt v Praze o podlahové ploše 80 m2 v bytovém domě, k bytu patří podíl na společném pozemku, který je ve spoluvlastnictví vlastníků bytů, koeficient v Praze je 5,0. Vypočtěte daň.

=> základ daně = 80 x 1,22 = 97, 6 m2 = 98 m2
–> 98 x 2 x 5,0 = 980 Kč

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy