Daňová soustava – otázka z účetnictví (2)

 

Otázka: Finanční trh

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Dandis

 

Daňová soustava je provázaný sytém sestavený s cílem zabezpečit příjmy do státního rozpočtu.

 

Daň:

je povinná nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu.

 

Členění daní:

Daně přímé:

  • zdanění příjmu nebo majetku poplatníka. Jsou odváděny přímo příslušnému FÚ na základě písemného daňového přiznání poplatníka. (Platí ji poplatník přímo na úřadu)

 

Přímé daně důchodové:

daň z příjmu fyzických osob – nejvýznamnější přímá daň, platí ji osoby zdržující se na území ČR  a mají daňovou povinnost z příjmů v ČR a i ze zahraničí

daň z příjmů právnických osob – výnosy – náklady, platí ji všechny právnické osoby mimo ČNB

 

Přímé daně majetkové:

daň z nemovitosti – pozemky budovy

silniční daň – předmětem daně jsou motorová vozidla používaná k podnikání

daň z nabytí nemovitých věcí (dědická a darovací zrušena, nově spadají pod daň z příjmu)

 

Daně nepřímé:

  • zdanění prodeje zboží, (platíme je při každém nákupu zboží a služeb)přiznává a odvádí je FÚ plátce této daně( prodávající který prodal zboží) Nepřímé jsou proto, že je platí kupující (část ceny)

 

Univerzální – daň z přidané hodnoty

Selektivní – daň spotřební

Pro stát dvě nejvýznamnější daně

K ochraně životního prostředí – daň ze zemního plynu, z pevných paliv, z elektřiny

 

Základní pojmy:

Poplatník – fyzická nebo právnická osoba z jejíchž peněz je daň placena

Plátce – fyzická nebo právnická osoba, která má povinnost odvést peníze státu

Základ daně – částka ze které se vypočítává daň (v procentech)

Sazba daně – procentem vyjádřený poměr daně k základu daně (21%,15%,10%)

Daně důchodové – platí poplatníci dle svého příjmu

Daně majetkové – platí poplatníci dle druhu a velikosti svého majetku, při majetkových převodech, při využívání motorových vozidel při podnikání

Daň univerzální – DPH platí se při prodeji zboží a služeb

Daň selektivní – spotřební daň, je odváděna jen u vybraných druhů zboží (alkohol, cigarety, benzín, nafta, zemní plyn, elektřina)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!