Daňová soustava – otázka z účetnictví (3)

 

Otázka: Daňová soustava

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Tynuss

 

DAŇOVÁ SOUSTAVA = soustava daní určitého státu

 

Funkce DS

 1. Fiskální funkce
  = daně jsou příjmem státního rozpočtu
 2. Regulační funkce
  = spotřební daň
 3. Motivační funkce
  = má podnítit k tomu, aby se využíval majetek na něž se daň vztahuje
  – daň z nemovitého majetku
 4. Sociální funkce
  = stát umožňuje daňové úlevy (sleva na poplatníka, …), které snižují daňovou povinnost fyzických/právnických osob

 

Základní pojmy DS

 • daň = částka, která se platí z majetku / z příjmu do státního rozpočtu
 • poplatník daně = FO/PO, na jejíž majetek nebo příjem se daň vztahuje
 • plátce daně = FO/PO, která odvádí daň do státního rozpočtu
 • sazba daně = procentuálně daná částka, daná určitými podmínkami zákona
 • daňové přiznání = dokument, který přiznává daňovou povinnost FO/PO, nebo povinnost státu vrátit daň
  – podává se: řádné = v řádném termínu stanoveným zákonem příslušné daně
  : opravné = opravuje původní daňové přiznání, jestliže to stihnem do řádného
  přiznání
                       : dodatečné = po řádném termínu, zachycují se jen zjištěné změny
 • zdaňovací období = období za které se daň vypočítává
 • souhrnné hlášení = dodatek k daňovému přiznání; specifikuje ho
 • správce daně = finanční úřad, na které se daň uvádí;
  – FO – úřad v místě bydliště
  – PO – úřad v místě sídla

 

Struktura DS

Daně přímé (přímo do státního rozpočtu)

 • daně z příjmu 

DPFO

DPPO

 • daně z majetku

daň silniční

daň z nabití majetku

daň z nemovitého majetku

 

Daně nepřímé (do státního rozpočtu prostřednictvím výrobků a služeb)

DPH

spotřební daň

ekologická daň

 

 • DANĚ PŘÍMÉ

DPPO

– poplatník je PO, která je zároveň plátce

– předmětem daně je hospodářský výsledek (N-V)

– sazba daně 19%

 

– výpočet:

V – N = účetní HV (zisk)(zaokrouhluje se na tisíce dolů)

x 0,19

————–
daň z příjmu práv. osob
účetní HV – daň = čistý HV (disponibilní)

 

DPFO

– poplatník je FO

– plátcem může být – jestli je:

 • zaměstnanec tak zaměstnavatel
 • podnikatel tak on – sama FO

– zdaňovací období je kalendářní rok

– daňové přiznání se podává vždy do 31.3. následujícího roku po zdaňovacím období

– předmětem daně jsou:

 • příjmy ze závislé činnosti
 • příjmy z podnikání (rozdíl mezi příjmy a výdaji z podnikání)
 • příjmy z pronájmu
 • ostatní příjmy

– sazba daně je 15%

 

Daň silniční

– poplatník i plátce je FO/PO, která má zařazeno auto v majetku firmy a využívá ho k podnikání

– osvobozena jednostopá a třístopá vozidla, záchranka, hasiči, policie

– platí se zálohově (4., 7., 10. a zbytek ve 12. měsíci)

– zdaňovací období je kalendářní rok

– daňové přiznání se podává do 31.1. následujícího roku po zdaňovacím období

– dá se platit i 25Kč/den, kdy zaměstnanec používá své auto k pomoci zaměstnavatele
– výše daně závisí na objemu motoru u OA a u NA na počtu náprav

 

Daň z nemovitých věcí

– vztahuje se na pozemky a stavby

– předmětem je rozměr stavby a pozemku

– poplatník i plátce je vlastník pozemku či stavby

– velikost daně je závislá na poloze, velikosti, druhu

– pro výpočet jsou koeficienty, které jsou v daňovém přiznání

– daňové přiznání se podává pouze jednou, pokud se nezmění rozloha nebo vlastník

– platí se ročně a jednou v květnu

 

Daň z nabitého majetku

– bývalá daň z převodu nemovitosti

– předmětem je nemovitost a hodnota nemovitosti – určena 2x

 • odhadní cena
 • kupní cena (prodejní)

– 5% z ceny, která je větší

– poplatník i plátce je ten, který dostane peníze, kupující je automaticky ručitel

 

 • DANĚ NEPŘÍMÉ

DPH

– do st. rozpočtu pomocí služeb a výrobků

– poplatník – všichni, kdo si výrobky a služby kupují

– plátce je PO/FO, která daň vykazuje a jejichž obrat přesáhl za předchozích 12 měs. 1 mil. Kč -> povinný plátce

– nepovinný plátce – nesplnili milionový obrat, přesto se dobrovolně stanou plátci -> vede je k tomu to, že obchodní partneři jsou taky plátci, a kdyby neplatili tak by prodělali

– zdaňovací období je měsíc nebo čtvrtletí

– daň. přiznání do 25. dne následujícího měsíce po zdaňovací období

– sazba daně – základní 21%; snížená 15%

 

– výpočet DPH: ze základu

100% základ (cena bez DPH)

+ DPH (21%, 15%)

cena s DPH

 

– osvobození od DPH:

základní poštovní služby, výchova a vzdělávání

rozhlas a TV vysílání, zdravotnické služby, sociální pomoc

finanční činnosti, penzijní a pojišťovací činnosti

dodání nevybraných nemovitých věcí

nájem –II- , loterie apod.

 

– výpočet DPH:

 • Základ 100%…… 1000,-

DPH 21% ……….-210,-

cena celkem…….1210

 

 • cena celkem 800,- 21% DPH (800:121)x100=661

základ……….661,-

DPH………….139,- (800-661)

pomocí koeficientů

 

21/121 = 0, 1736
15/115 = 0, 1304

 • koeficienty

 

zaokrouhluje se na celé Kč nahoru

– cena celkem x koeficient = DPH

– cena celkem – DPH = základ daně
Daňové doklady

= doklady, které zakládají právo na vrácení DPH nebo povinnost DPH zaplatit

 • běžné – faktura přijatá

            – faktura vydaná

(musí být uveden základ daně, DPH a cena celkem, také datum zdanitelného plnění
= datum, ke kterému máme nárok na vrácení daně nebo povinnost zaplatit)

 • zjednodušené doklady

– všechny paragony (z obchodu), stačí napsat cena celkem a sazba DPH

– opravné = takové, které opravují původně fakturovanou částku

– splátkové kalendáře = při placení leasingu

– platební kalendáře = při placení záloh

 

Daň na vstupu a na výstupu 

= daň, která vzniká při našich nákupech

FaP = 100.000,-

DPH = 21.000,-

-> po zapsání do daň. přiznání se daň vrátí

= vzniká při našich prodejích

FaV = 100.000,-
DPH = 21.000,-

-> musí se po zapsání do daň. přiznání zaplatit

 

Spotřební daň

– vztahuje se na výrobky, které poškozují zdraví nebo ŽP (pivo, víno, lihoviny, tabákové výrobky, minerální oleje a pohonné hmoty ) -> předmět daně

– sazba daně stanovena měrnou jednotkou – cigarety na kus

– plátce daně – výrobci a prodejci výrobků

– poplatník – všichni, kdo ty výrobky kupují

– daň. povinnost vzniká monumentem výroby nebo dovozu zboží, ale dokud se nevydá do oběhu, daň se nemusí platit

-> povinnost vzniká až dáním do volného oběhu

-> když nejsou vydáni, jsou v daňovém skladu

– benzín 12,80,- na 1l

 

Příklad

Pumpa koupila benzín za 1.200.000,- 100.000 l benzínu. Za kolik bude prodávat?

Spotřební daň je 12840,- na tisíc litrů.

 

1.200.000,- …….100 000l                                           12.840,- / 1 000 l

1.284.000,-          (100.000 x 12.840)

2.484.000,-          DPH 21%

21%

+ 521.640,-

3.005.640,- na 100 000 l   -> na 1l = 30 Kč

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!