Daňový systém – otázka z účetnictví

 

Otázka: Daňový systém

Předmět: Ekonome a účetnictví

Přidal(a): Klára Cornelly

 

 

Daňový systém – daně, daňová soustava, subjekt daně, předmět daně, sazba daně, základ daně, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, majetkové daně, DPH a spotřební daň

 

Daň – povinná platba, kterou platí domácnosti nebo firmy do rozpočtu státu nebo obce, ve stanovené výši a stanoveném čase

 

Základ daně – u příjmů ze zaměstnání. Je základem superhrubé mzdy, sociální a zdravotní pojištění. Základ daně zjistíme u příjmů z podnikání 2ma způsoby:

 • z účetnictví – výnosy mínus náklady = základ daně
 • z daňové evidence – příjmy mínus výdaje = základ daně

 

Daně přímé – poplatník je zároveň plátcem, který odvádí daň přímo do rozpočtu (důchodové a majetkové daně)

 

Daně nepřímé – zahrnuté v ceně zboží, poplatníkem je spotřebitel, ale daně odvádí výrobce jako plátce daně (DPH, spotřební daň)

 

Rozdělení daní:

Přímé

 • Důchodové (příjmové)
 • Majetkové (daň z převodu nemovitosti, daň dědická a darovací)
 • Daň z příjmu fyzických a právnických osob
 • Daň z převodu
 • Daň silniční

 

Nepřímé

 • Daň z přímé hodnoty – DPH
 • Spotřební daň
 • Daň pro životní prostředí (daň ze zemního plynu, pevných paliv, elektřiny)

 

DPH – daň z přidané hodnoty – od 1. 1. 1993 nahradila daň z obratu. Je zahrnuta do cen všeho zboží. Do rozpočtu ji odvádí každý, kdo prodává zboží obsahující tuto daň. Každý plátce DPH si odečítá od své daňové vinnosti částku daně, kterou zaplatil v cenách zboží. Sazba daně je 20% a snížená je 14%

 

Daně spotřební – odvádějí ji výrobci vybraných výrobků, jejichž spotřebu chce stát omezit (alkohol, pohonné hmoty, tabákové výrobky)

 

Universální daň – týká se všech poplatníků i plátců. Typická universální daň je DPH

 

Selektivní daň – týká se pouze určité části poplatníků a plátců. (spotřební a silniční daň)

 

Daň z příjmu fyzických osob – zdaňuje veškeré příjmy fyzických osob z podnikatelské činnosti i ze zaměstnaneckého poměru (včetně příjmu z umělecké a literární činnosti i příjmu z cenných papírů) sazba daně je 15%

 

Plátci daně

 • podnikatelé (OSVČ)
 • zaměstnanci (zálohově 1x měsíčně), na konci roku zúčtování

 

Zdaňovací období

 • je jeden rok (kalendářní nebo hospodářský)
 • splatnost daně 31. 3 za předcházející období

 

Předmět daně

 • jsou veškeré příjmy i nepeněžní příjmy
 • ze závislé činnosti (zaměstnání)
 • příjem z podnikání
 • příjem z kapitálového majetku (% úrok z cenných papírů)
 • příjmy z pronájmu a ostatní

 

Sazba daně

– 15% jedná se o takzvanou lineární sazbu daně (jednotnou) z výši příjmu se sazba mění

 

Daň z příjmu právnických osob – platí ji všechny právnické osoby, sazba daně je 20%.

 • Zdaňovací období – jeden rok kalendářní nebo hospodářský
 • Předmět daně – příjmy právnických osob
 • Základ daně – výnosy a náklady
 • Sazba daně – 20%

 

Zákon  dani z příjmu právnických osob:

Poplatníci daně – osoby, které nejsou fyzické osoby

 • Poplatníci daně jsou současně plátci daně
 • Jsou výnosy z veškeré činnosti a nakládání s majetkem
 • Je zisk a vypočteme je : výnosy mínus náklady = výsledek hospodaření a ten upravíme tak, že u nákladů vyjmeme neznatelné daně

 

Daň silniční – platí ji dopravci (i zahraniční) včetně občanů, kteří se zabývají dopravou nákladů a osob jako výdělečnou činností. Patří mezi přímé majetkové daně, selektivní.

Poplatník, plátce – majitel vozidla, který používá vozidlo k výdělečné činnosti

 1. předmět daně – hodnota motorového vozidla
 2. Zdaňovací období – rok (podnik může platit zálohy)
 3. Sazba daně – je podle obsahu motoru, u nákladních vozidel podle počtu náprav

Pozor!! Nezaměňovat s dálničním poplatkem (dálniční známka) Poplatník je zároveň plátcem

 

Daň dědická a darovací – je zavedena místo notářských poplatků z dědictví a darování. Patří mezi přímě majetkové daně, selektivní

 1. Předmět daně – dědictví
 2. Základ daně – výše zděděné částky
 3. Sazba daně
 • dědictví v první linii (manžel, děti)
 • sourozenci, bratranci
 • kamarádi, známí

 

Daň z převodu nemovitosti –Sazba daně činí 3% u odhadní nebo kupní ceny, podle toho která je vyšší. Nahradila notářské poplatky při prodeji nemovitosti

 

Daň z nemovitosti – týká se vlastníků pozemků, staven a budov

 1. Předmět daně – nemovitosti – budovy, stavby, pozemky
 2. Zdanitelné období – 1 rok )úhrada, splatnost do 31. 5.)
 3. Základ daně – hodnota nemovitosti
 4. Sazba daně – u pozemku podle m2 dle lokality a formy využití pozemku

Od roku 2009 mohou být osvobozeny vinice, chmelnice, ovocné sady a orná půda

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy