Definice a historie cestovního ruchu

 

Otázka: Definice a historie cestovního ruchu

Předmět: Cestovní ruch

Přidal(a): Kateřina.

 

 

 

Definice a historie CR

Definice:

 • dočasná změna místa pobytu mimo trvalé bydliště za účelem rekreace, poznání atd.
 • jedná se o jedno z odvětví průmyslu
 • podílí se na tvorbě HDP, tvoří příjmy státních rozpočtů

 

Historie:

Starověk – obchodní stezky (Egypťané, Féničané)

Antika – Řecko a Řím – lázeňství až do dnešní doby

Středověk, Po Kristu – poutní cesty (7. století – nové náboženství Islám – Mekka a Medina) křesťané do Říma, součástí poutních cest i křížové tažení (lidé se přidávali a chtěli poznávat nová místa

Novověk – renesance – cesty za poznáním – do Itálie, vznikali již průvodci a prováděli po nebezpečných cestách Itálie

Začátek 18. století – znovu prosazování lázeňství – hlavně Francie

19. století – století páry – obrovský vliv na cestovní ruch

 

Thomas Cook

 • po vynálezu parního stroje začal organizovat zájezdy (až 600 účastníků na 1 výpravu x boj s alkoholismem)
 • 1841 uspořádal 1. Zájezd pro 570 lidí
 • zřídil 1. cestovní kancelář
 • v 50. letech vypravil 1. zahraniční zájezd do Paříže na světovou výstavu

 

první alpinisté – výlety do přírody a hor (Rakousko a okolí, budovali se boudy, kapličky v Alpách atd.)

90. léta – v Česku 1. turisté (modré pondělí – volno)

 

Začátek 20.století – delší cestování – Parník (Titanic, Britanic) luxus pro smetánku, zábava všeho druhu až dodnes

1914-1918 – 1.světová válka, cestovní ruch zabržděn

20.léta 20.století

 • vznik 1.letecké společnosti
 • u nás Českobratrské aerolinky
 • kluby Československých turistů,
 • vznik cestovní kanceláře Čedok
 • hospodářská krize
 • vznikají trampské osady (Sázava, na Lužnici)

 

1933– nástup nacistů v Německu, umrtvení cestovního ruchu v celém světě až do roku 1945

Po 2. světové válce – svět se rozdělil na východní a západní. Západní část se vyvíjela déle a na východě vznikaly různé omezení (ROH, zotavovny)

1989 – zlomový rok pro cestovní ruch, vznik spousty cest. Kanceláří a agentur

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!