Distribuce a její charakteristika, podpora prodeje

 

   Otázka: Distribuce – její charakteristika, velkoobchod, maloobchod, podpora prodeje

   Předmět: Marketing a logistika

   Přidal(a): Mal

 

 

Distribuce = cesta produktu od výrobce ke konečnému spotřebiteli

 • cíl = správná chvíle, správné místo, co nejmenší náklady na distribuci

 

Obsahuje

 • logistiku (fyzické přemístění) – přeprava, skladování, řízení zásob (dodání výrobku včas na místo určení)
 • změnu vlastnictví
 • doprovodné činnosti – propagace, pojištění, marketingové informace

 

Funkce

 •  vyjednávání, samotný nákup – prodej, skladování, doprava, financování distribuce

 

Distribuční síť

 • vytvoření a udržení je velice náročné, jak finančně, tak i časově
 • subjekty
  •  výrobce
  • mezičlánky – prostředníci – firmy co nakupují zboží a dále ho prodávají, tzn. stávají se vlastníky (velkoobchody, maloobchody)
  • zprostředkovatelé – firmy co se na distribuci podílejí, ale výrobek nepřechází do jejích vlastnictví (obchodní firmy, které zajišťují větší množství zákazníků – kontakty mezi výrobcem a distributorem)
  • podpůrné mezičlánky – firmy nabízející dopravu, pojištění nákladu, propagační materiály atd. (nestávají se vlastníky – vstupují do distribuce pouze na přání výrobce)
  • distributor

 

Distribuční cesty

 • všechny cesty začínají u výrobce a končí u konečného spotřebitele
 • přímá – pouze mezi výrobcem a spotřebitelem (bez mezičlánků)
  • Výhody – kontrola nad prodejem, kontakt s konečným zákazníkem, rychlá zpětná vazba
  • Nevýhody – ne vždy efektivní, nákladný, náročný na čas a zaměstnance
 • nepřímá – výrobce, mezičlánek, spotřebitel
  • Výhody – lepší specializace na zákazníka
  • Nevýhody – ztráta kontroly nad výrobkem, závislost na mezičláncích
 • správní volba distribuční cesty – je nutné brát v potaz
  • spotřebitele (segment trhu)
  • produkt (cena, charakter, kvalita, obal)
  • skladování (místo skladování, doprava)
  • úroveň distribuce (přímá / nepřímá)
  • konkurenci (kolik, jak distribuuje, co nabízí)
  • legislativu
  • finanční prostředky

 

Distribuční strategie

 • intenzivní – používá všechny dostupné distribuční sítě
  • většinou se používá u produktů, které se spotřebovávají často
  • snaha o získání co největšího podílu na trhu
  • například – Coca-Cola (obchod, restaurace, stánek, automat, hotel)
  • nevýhody – omezená kontrola nad výrobkem (luxusní výrobky ☹)
 • exkluzivní – omezený počet distribučních míst (výhradní práva k prodeji)
  • snaha o udržení exkluzivity
  • méně produktů (vyšší cena)
  • kontrola prodejního prostředí
 • selektivní – kompromis mezi exkluzivní a intenzivní
  • určitý počet distribučních cest
  • místa jsou vybíraná na základě povahy produktu

 

VELKOOBCHOD – nakupuje velké množství výrobků za účelem jejich prodeje maloobchodům nebo jiným firmám

 • Funkce – zásobuje maloobchodní síť
  • přetváří sortiment (kompletace, dozrání)
  • skladování (vyrovnává časový nesoulad mezi výrobou a spotřebou)
  • vytváří zásoby nutné k průběžnému zásobování odběratelů
  • podílí se na stimulaci prodeje
  • přebírá riziko spojené s nákupem, skladováním a dopravou zboží
  • zajišťuje rozvoz do maloobchodní sítě
  • podílí se na dohotovení zboží [balení, označení pomocí EAN (čárový)kódu]
 • Druhy
  • Tradiční – zajišťuje pro výrobce všechny dostupné funkce
  • Cash and Carry – provádí přímé platby, neprovádí rozvoz, samoobslužný, určen pro menší podnikatele (Makro)
  • Rozvážkový – nakupuje, dodává, prodává (supermarketům, restauracím apod.)
   • omezený sortiment s krátkou dobou trvanlivosti (květiny, pečivo)
  • Agenti a komisionáři – zprostředkovávají zboží (nepřebírají ho do svého vlastnictví – nenesou riziko), například – brokeři, dealeři, aukční společnost, nákupní agenti
   • Výhody – široký sortiment od mnoha výrobců, šetří čas i náklady odběratelů
   • Nevýhody – zvyšuje cenu pro konečného spotřebitele

 

MALOOBCHOD – nakupuje od velkoobchodů či výrobců

 • prodává zboží konečnému zákazníkovi
 • snaží se využívat JUST IN TIME (skladování které nevyžaduje velké skladovací prostory)
 • podle typu prodeje rozlišujeme: – pultový
 • samoobslužný
 • pojízdné prodejny, stánkaři
 • internetový
 • zásilkový prodej – katalogový
 • pochůzkový – obchodní zástupci, dealeři

Typy MO:

 • speciální prodejny – př. knihkupectví
 • hobby market – př. OBI, Bauhaus
 • supermarket – samoobslužná prodejna s nabídkou potravin a doplňků pro domácnost
 • hypermarket – samoobslužná prodejna se širokým sortimentem zbožím, př. Tesco
 • diskontní prodejna – zaměřena na potravinové zboží a omezený sortiment jiného zboží, př. Lidl, Penny
 • obchodní centrum – př. Mercury, IGY
 • obchodní dům – př. Prior, Bílá labuť
 • specializovaná prodejna a velkoprodejna – zaměřena na vybraný sortiment
  • specializovaná – potravinový sortiment
  • velkoprodejna – na nepotravinový sortiment
  • př. Datart, Mountfield
 • prodejna se zbožím denní potřeby – potravinářský a nepotravinářský sortiment, př. večerky, koloniály, Jednota
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!