Dopravní obory – Doprava a zasílatelství (VŠ)

Téma: Dopravní obory

Předmět: Doprava a zasílatelství (VŠE)

Zaslal(a): BezvaStudent

 

Dopravní obory

 • Železniční
 • Silniční
 • Městská
 • Letecká
 • Říční
 • Námořní
 • Nekonvenční – lanovky, vleky, vlak-ne na kolejích, ale magnetickým polštářem, eskalátor
 • Kombinovaná
 • Potrubní

 

STARÉ – TRADIČNÍ

 • Vodní, železniční

 

NOVÉ – PROGRESIVNÍ

 • Silniční (schopnost od dveří ke dveřím), letecká doprava

 

Zvláštnosti dopravy

 • Produkt dopravy – nehmotný efekt
 • Časové nerovnosti (hodiny, den, týden, sezona)
 • Prostorové nerovnosti
  • Různý obrat cestujících v místech zastavení
  • Rozděleni cestujících podle směru jízdy
  • Různé zatížení jednotlivých úseků
  • Rozdělení cestujících u hrany nástupiště
  • Rozdělení obsazenosti jednotlivých vozů, dveří

 

Ceny dopravy

 • Úředně stanovené –státem regulované (Max, pevné, min) -> zpoplatnění dopravní infrastruktury
 • Věcně usměrňované ceny – závazný postup při tvorbě a kalkulaci ceny – osobní, veřejná, vnitrostátní, pravidelná, železniční a autobusová
 • Ceny smluvní, sjednané
  • Volná tvorba cen, tržní ceny….ostatní druhy dopravy

 

Ministerstvo financí

 • Osobní veřejná vnitrostátní pravidelná železniční doprava

 

Kraje a obce

 • Osobní vnitrostátní linková doprava (LINKOVÁ – nikde v zákoně není autobusová)
 • Osobní veřejná vnitrostátní pravidelná železniční a osobní veřejná vnitrostátní linková doprava provozovaná v rámci integrované dopravy
 • Městská a příměstská hromadná doprava osob provozovaná v rámci MHD

 

Věcně usměrňované ceny ŽD

 • Ekonomicky oprávněné náklady na
 • Přiměřený zisk, který
 • Kompenzace poskytnuté ze státního rozpočtu či rozpočtů krajů a obcí na běžný rok za plnění závazků veřejné služby

 

Věcně usměrňované ceny – SD

 • Ekonomicky oprávněné náklady linkové dopravy
 • Přiměřený zisk odpovídající podmínkám běžného roku
 • Prostředky poskytnuté z rozpočtu krajů a obcí za plnění smlouvy o závazku veřejné služby

 

Legislativní rámec

 • Občanský zákoník
 • Dopravní zákony
 • Přepravní řády
 • Smluvní přepravní podmínky

 

Přepravní řády

 • Osobní přeprava – o přepravním radu pro veřejnou řádu pro drážní a silniční dopravu; O leteckém přepravním řádu
 • Nákladní

 

Zavazadlo – cestuje s námi X  věc – cestuje sama (kurýr)

Zasílatelské služby

 • Zasílatel, speditér, zprostředkovatel – svým jménem na účet příkazce

 

Obstarání přepravy! – zprostředkování – zasílatelská smlouva – PŘÍKAZCE <-> ZASÍLATEL

Provedení přepravy – smlouva o přepravě věci – uskutečnění, realizace – smlouva přepravní, ODESÍLATEL <-> DOPRAVCE

 

Postavení zasílatele v přepravních vztazích

 • Čistý zasílatel (obstarává přepravu, jedná v zájmu zboží, obstarává (to není podepisuje) přepravní smlouvu, může provést i úkony s tím související (za jeho peníze), provedení vlastního vstupu zasílatele
  • Právo vlastního vstupu zasílatele –
   • zasílatel realizuje přepravu sám
   • na základě zasílatelské smlouvy uzavírá i přepravní smlouvu, stává se zasílatelem i dopravcem
   • odpovídá za provedení přepravy ve smyslu ustanovení přepravní smlouvy, tzn. Jako dopravce
   • provedení vlastního vstupu reálně..
  • Zasílatel jako smluvní dopravce
   • Uzavře smlouvu s přepravcem – přepravní
   • Na smluvním základě daným přepravní smlouvou, přebírá odpornost
   • Vlastní provedení přeprav
  • Zasílatel jako MTO
   • Organizátor, ale i realizátor systému multimodální přepravy
   • Provoz realizuje sám nebo s najatými dopravci a dalšími subjekty
   • Přepravy obstarává a provádí na základě multimodálních konosamentů (multimodální náložní list FIATA FBL – náložní list je obchodovatelný cenný papír)
  • , zasílatel s právem vlastního vstupu, zasílatel jako smluvní dopravce, zasílatel jako MTO (multi training operator) – kombinovaná přeprava

 

Kompenzace (dříve dotace) – poskytuje objednatel ze svého rozpočtu (Stát, kraj, obec, firma)

 • Stát – objednává vlaky v kategorii rychlík (NENÍ EXPRESS A UŽ VŮBEC NE LEO EXPRESS), express objednává taky
 • Inter city – RegioJet, Pendolino, –> Stát na ně nic neplatí
 • OS,SP (osobní a spěšný) – objednávají obce a kraje (spěšný může být úplně stejný trasově jako rychlík…jen rychlík objednává STÁT )
 • ZDO – základní dopravní obslužnost, ministerstvo (stát)
 • ODO – ostatní DO, kraje chtějí, aby to jezdilo víckrát, obce se domluví…žádný zákon na to není (u nás)

 

Standardy kvality a bezpečnosti (povinné)

 • Informační zařízení pro cestující, přeprava osob s omezenou schopností pohybu orientace, technické parametry vozidel

Dnes v podmínkách soutěží nízko podlažnost…atd

Základní standardy DO – VOLNÉ! (měkké – přizpůsobovány místním podmínkám)

 • Standard četnosti spojů (počet spojů)
  • Pracovní den x víkend (Ve Zlínském kraji jezdí o víkendu docela dost, jinde to nejede vůbec)
 • Standard dostupnosti veřejné osobní dopravy (pokrytí území zastávkami)…vzdálenost k zastávce (docházková)
  • V Praze vzdálenost do 500m, Na JM mělo být původně víc stanic, aby šlo chodit pěšky nebo jen 2, protože se stejně musí jezdit autobusem…jinde ten 1 km ideál – tj 15mim, standard Středočeského kraje 1,5 km – 3 přestupy maximálně, návaznost max 20 min v rámci závazku veřejné služby (tj když si ho někdo objednal)
  • Vysočina nechce spojovat s Jihlavou…že to nepotřebuje

 

Uspořádání trhu

 • Volná konkurence – u dopravy, kterou si nikdo neobjednává = dálková a mezinárodní, noční vlaky EuroNight +…nepravidelná doprava
 • Regulovaná konkurence – u nás jediná trať kde jde vydělat -> Praha – Ostrava…ale je zde masakr dopravců a nikdo nevydělá ( i pendolino – díly překlápění je o 6 min rychlejší), Pak Praha – Brno….ale zde CD to moc dobře neuchopily, Česká Třebová – Brno…taky se hodí
 • Uzavřený trh – darujeme dopravci ve výběrovém řízení -> autobus na 5 let smlouva, vlak dříve za 10 let…u nás se uvažuje o 12-15 let -> motivace, aby koupil nový vlak (pantak jezdí a je ze 60 let!!!! – to by bus byl dávno na šrot )

 

Praha – Ostrava – ztráta 225 korun pro zajímavost na 1 km – někde byznys dělat nejde

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!