Finanční strategie – maturitní otázka z ekonomie

 

   Otázka: Finanční strategie

   Předmět: Ekonomie a finance

   Přidal(a): Minninka

 

Inflace– všeobecný růst cenové hladiny (cen) v čase, inflace pokud je ekonomika v poklesu

Deflace- je opakem, všeobecný pokles cen v čase

Stagflace- v době kdy je ekonomika v úpadku, vysoká nezaměstnanost, méně se vyrábí a méně se kupuje

Dezinflace- je že se inflace snižuje, ale pořád ta inflace existuje, snižují se ceny (protiinflační opatření)

Taxflace- souvisí se mzdami, zvyšují se nominální mzdy a platí se vyšší daně

 

Projevy inflace

 

CPE

 • všechno stanovoval stát (5-ti leté plány)
 • ceny byly všude stejné a poměrně stálé
 • ceny nebyly určované podle nákladů
 • výrobci nezkrachovali, protože je dotoval stát
 • ceny se měnily skokem
 • byla skrytá inflace

 

cena

stát není schopen zvyšovat dotaci na určitý výrobek

 

TE

 • liberalizace cen (volné ceny- 1991)
 • výrobci si mohli stanovovat ceny podle nákladů
 • 56,6% inflace
 • další rok stát reguloval ceny (inflace začala klesat)
 • základní potraviny s určitou hodnotou
 • zjevná inflace (vidím, že se pohybují ceny)
 • pohyb cenové hladiny
 • otevřená inflace (peníze ztrácí svou hodnotu, něco si koupím za 2.000.000,- a za 5 let to bude stát třeba už 7.000.000,-)

 

Formy inflace podle velikosti v %

 

 • Mírná inflace– do 10%, lidi to nepociťují, zdravá inflace (2-3%), stát ještě nemusí nic dělat)
 • Prudká inflace– od 10% do 100%, lidi už začínají investovat, stát musí přijímat zásadní opatření, především se stát snaží snížit oběh peněz nebo upravit ceny u alkoholu, benzínu, může to zasáhnout i do mzdové politiky
 • Hyperinflace- 100% a více, to už je lidem k ničemu když mají peníze v bance, přechází se na jinou měnu, řeší se zásadní měnovou reformou, nebo se vůbec neplatí bankovkami ale třeba zbožím (zboží za zboží- Barter. Obchod)

 

Formy inflace podle vzniku (nabídková a poptávková) + inflační spirála

 

 • Inflace tažená (poptávková)– táhne ji poptávka, na trhu je mnoho peněz, ale málo statků a služeb, ↑ poptávka rychleji než je schopnost trhu ji uspokojit, ceny se zvyšují ↓
 • Inflace tlačená (nabídková)- zvyšování cen kvůli nákladům, vzniká když dochází ke zvyšování cen v důsledku zvýšení nákladů na výrobu,                          ↑ náklady když ↑ cena ropy

 

Cílování inflace ČNB

 • Aby měla inflace určitou hodnotu  a v tom případě se používá pojem inflační cíl (stanovuje na inflaci 3%), inflační pásmo– určité vychýlení od cíle,

 

inflace

3%                inflační pásmo

2%                zdravá inflace

1%               inflační pásmo

 

období

Spotřební daň:

 • Zvýšení tabákových výrobků (cigaret) u tabáku je poloviční spotřební daň
 • Pořád se zvyšují ceny benzínu

 

Spotřební koš:

 • kolem 800 položek (770)
 • cílový reprezentant
 • položky se vybírají podle toho co spotřebovává průměrná domácnost
 • co se nejčastěji kupuje
 • položky tam jsou zafixované třeba na 5 let (jejich váha)
 • váha vyjadřuje jakou část svých výdajů vynakládají domácnosti na nákup určitého statku nebo služby
 • fixace by neměla být u ničeho (když se mění ceny tak se něco nakupuje víc a něco míň, není to pravdivé)

 

Index CPI

 • Pro výpočet inflace
 • počítá se to podle jednotlivých položek
 • index spotřebitelských cen
 • CPI– materiály, polotovary, jiné spotřebitelské ceny

 

Deflátor HDP

 • slouží k vyjadřování cen
 • zahrnuje všechny statky vytvořené v ekonomice
 • porovnává nominální a reálné HDP
 • běžné ceny- aktuální rok
 • stálé ceny- zvolené, základní období

 

Povinné nominální reformy

 • platí pro obchodní, komerční banky
 • musí je mít každá komerční banka vložené do centrální banky
 • měnové politické nástroje

 

Inflační spirála

 • stoupne cena ropy, zvyšují se ceny, pracující požadují zvyšování platů vzhledem k stoupajícím životním nákladům a tak dále, tímto způsobem se roztáčí inflační spirála
 • nebo se může ještě roztočit i tím, že snaha výrobců zvýšit zisky tím, že zvednou ceny raději než aby snížily náklady

 

Liberalizace cen

 • nemůže být nulová inflace, protože by byli všude stejné ceny (nereálné

 

Výpočet a vyjadřování inflace

 

 • spotřebitelský koš
 • používáme indexy spotřebitelských cen, kdy je podmínkou jejich přesné- věcné, prostorové a časové vymezení
 • velmi nutné je uvést jednoznačné období za které je míra inflace uváděna a dále základ k němuž se vymezené období porovnává

 

Nominální mzda (NM)

 • je to co skutečně obdržím

 

Reálná mzda (RM)

 • vyjadřuje kolik prostředků (množství), v jaké ceně a v jaké kvalitě si mohu za tu nominální mzdu koupit

 

příklad:

mzda se zvýšila z 27.750,- na 21.470,- ceny vzrostly o 8 % co se stalo s RH?

 

NH- navýšila o 3,5 %

RH- snížila o 4,5 %

 

Příklad:

Termínovaný vklad s NH 10.000,- roční úroková míra 2,9 % p. a. inflace 2%, daň z úroku 15 %, uložení na 1. rok

 

Hrubý nominální úrok?

Hrubý nominální výnos?

Čistý nominální úrok?

Čistý nominální výnos?

Reálná hodnota čistého nominálního výnosu?

 

Jednoduché úročení=  na roky, kdyby to bylo na dny (30 dnů)

hrubý úrok=

daň=

čistý nominální úrok=

hrubý nominální výnos=

čistý nominální výnos=

reálná hodnota čistého nominálního výnosu=

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!