Financování majetku – pasiva/cizí zdroje

 

Otázka: Financování majetku – pasiva/cizí zdroje

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Patrik

 

 

CIZÍ ZDROJE – neboli cizí kapitál udává výši majetku, který byl opatřen od jiných fyzických nebo právnických osob a který byl svěřen jen na určitou dobu (musí se vracet).

 

Dělí se na:

 • KRÁTKODOBÉ ZDROJE – mělo by se jimi zajišťovat krátkodobé financování např. dodavatelské úvěry apod.
 • DLOUHODOBÉ ZDROJE – mělo by se jimi zajišťovat dlouhodobé financování např. výstavba výrobní haly apod.

 

Mezi cizí zdroje patří:

a) ZÁKONNÉ REZERVY – patří mezi cizí zdroje, přestože jsou vytvářeny z vlastních peněz firmy. Jsou ukládány k předem určenému účelu budoucího použití (např. na opravy). Některé vytvořené rezervy nejsou daněny daní z příjmu (účetně se chovají jako daňový náklad).

 

b) ZÁVAZKY krátkodobé zdroje (forma bezúročného úvěru) např. pro financování oběžného majetku.

!! Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a státní politiku zaměstnanosti je trestným činem, který je postihován!

 • Jedná se o dluhy vůči různým osobám:
  • ZAMĚSTNANCŮM – firma je neustále v dlužnickém vztahu ke svým zaměstnancům → mzda je vyplácena zpětně s měsíčním zpožděním.
  • STÁTU, INSTITUCÍM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ DPH a daň z příjmu platí firma státu zpětně za určité období:
   • DPH (měsíc, čtvrt roku)
   • daň z příjmu (pokud neplatí zálohu na daň, pak až jedno zdaňovací období, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce až šest měsíců po skončení zdaňovacího období.
   • Stejně tak sociální a zdravotní pojištění je odváděno zpětně.
  • DODAVATELŮM – tzv. dodavatelský úvěr, nejběžnější cizí zdroj financování, který vzniká při dodavatelsko-odběratelských vztazích, kdy dodavatel umožní odběrateli uhradit fakturu s určitou dobou splatnosti (bezúročný úvěr). Běžná doba splatnosti je 14 dní, ale může být i delší (měsíc, tři měsíce) – pro dodavatele se jedná o důležitou konkurenční výhodu.

 

c) ZÁLOHY ODBĚRATELŮ – platba zálohy předem podle zálohové faktury (může být i 100 %), jedná se opět o bezúročný zdroj financování.! Ze záloh se odvádí DPH!

 

d) ÚVĚRY – nejvíce využívané, půjčky poskytované peněžními ústavy (banky, spořitelny apod.) nebo nebankovními institucemi – obvykle vyšší úrok.

 

e) DOTACE – týkají se pouze určitých oblastí.

 

f) EMISE CENNÝCH PAPÍRŮ – směnky – obvykle do jednoho roku, obligace (dluhopisy) – téměř se neobchodují, týkají se velkých objemů (500 milionů Kč a více).

 

g) PRODEJ NA SPLÁTKY

 

h) LEASING – rozlišuje se leasing:

 • OPERATIVNÍ zapůjčení DM, platí se pronájem po skončení nájemního vztahu se majetek vrací zpět leasingové společnosti, nestává se majetkem firmy.
 • FINANČNÍ – pronájem DM, splácí se, po skončení splátek se za předem dohodnutou cenu odkoupí do vlastnictví.

 

i) FAKTORING, FORFATING – jedná se o odkup pohledávek před dobou splatnosti bankou nebo specializovanou firmou za nižší cenu např. vystavená faktura 100 000Kč, prodej za 70 000Kč, splatnost 100 000Kč.

 • FAKTORING – odkup krátkodobých pohledávek (splatnost do 1 roku)
 • FORFATING – odkup dlouhodobých pohledávek (splatnost nad 1 rok).

 

j) VENTURE KAPITÁL – tzv. venturní kapitál (rizikový kapitál) pro financování zahájení činnosti společnosti, jejího rozvoje, expanze nebo odkupu celé společnosti. Investor získává dohodnutý podíl, který drží, než ho odprodá a realizuje zisk. Investor poskytuje finance bez jejich krytí pouze na základě dobrého podnikatelského projektu a očekávaného vysokého podílu na zisku.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!