Fleet management – výpisky (VŠ)

Téma:  Silniční vozidla

Předmět: Fleet management (VŠE)

Zaslal(a): BezvaStudent

 

Kategorie vozidel (dané mezinárodně)

 • L – vozidla s méně než 3 koly, 4 kolky – řadí se mezi motocykly
 • M – 4 a více kol, pro přepravu osob, M1 (osobní automobily do 3,5t), M2 (3,5t – 5t, autobusy), M3 (těžší než 5t, autobusy)
 • N – nákladní automobily N1 (do 3,5t) N2 (3,5 – 12t), N3 (nad 12t)
 • O – přípojná vozidla = přívěsy a návěsy: O1 (do 0,75t, za auto) O2 (0,75 – 3,5t) O3 (3,5 – 10t) O4 (nad 10t)
 • T – zemědělské a lesnické traktory, (traktor spadá do zvláštních vozidel)
 • V ČR navíc S –pracovní stroje (Ss – samojízdné, Sp – přípojné, Sn – nesenné) a R – vozidla ostatní (jízdní kolo, potahová vozidla – kočár s koněm)

 

Druhy vozidel

 • SIV
  • motocykly
  • os. automobily
  • autobusy (mini, midi a velké autobusy)
  • nákladní automobily: pickup, valníkový (krytý s plachtou, skříňový, sklápěčkový, cisternový, chladírenský/mrazírenský/izotermický, domíchávač betonových směsí, automobily pro přepravu: dřeva, odpadu, vozidel, pro přepravu lodí, živých zvířat, kontejnerů a výměnných nástaveb (ISO – 20 – 1C = 1 TEW) VN – C715/745/782, B825.
  • Speciální automobily – autojeřáb, autorýpadlo (tj bagr), pojízdná dílna, obytný automobily, sanitní vozidla, hasičské automobily,
  • Přípojná vozidla – přívěsy a návěsy – druhy přípojných voz. Jsou analogické k druhům nákladních automobilů (přívěs cisternový, na přepravu dřeva…)
  • Tahače návěsů a tahače přívěsů
 • Celková = maximální přípustná = největší hmotnost

 

4 segment přeprav

 1. Long-haul – dálková
 2. Distribution – regionální
 3. Construction – stavební segment
 4. Special purposes – speciální použití, nadrozměrná vozidla s výkonným motorem, vozidla pro přepravu odpadu

 

Znak náprav

 • 2 nápravy: 4×2, 4×2;
 • 3 nápravy:
 • sunutá náprava:
  • 6×2/ hnací je poslední, vlečená náprava: 6×2– hnací je předposlední,
  • 6×2/2 počet řízených kol je 2, 6×2/4 počet řízených kol je 4
  • 6×4, 6×6, 8×8, 10×10 …. plně pohonná vozidla mají všechny hnací

 

Řiditelnost náprav

 • menší opotřebení gum v zatáčkách (aktivní podle zatáčení volantu, pasivní volně podle posunu vozidla), zdvíhatelné nápravy – při lehčím nákladu vytáhnu jednu nápravu nebo i 2.
 • Sunutá je řízena vždy aktivně pokud je řiditelná

 

Výška rámu vozidla:

 • Normální výška, snížená (low deck) – volná ložná výška je 3m – tj vnitřní výska – tam kam dáme náklad. U normální je to méně než 3, extra snížená, zvýšená – ne pro dálkovou dopravu, ale pro stavební stroje a doly – tkz. terénní vozidla.
 • Terénní vozidla N3G, M1G – džíp
 • Přívěs – můžou ho tahat i traktory, autobusy a tak, bagáž tahá všechno, ale nás to zajímat nebude

 

Souprava – motorové vozidlo + 1 nebo více přípojných vozidel (přívěs, návěs)

 • Kombinovaná souprava – do soupravy více přípojných vozidel –
 • Přívěsová
 • Návěsová

 

Kombinovaná:

 • ETT – 30m délka – vědět
 • EMS – až 25m

 

Smíšená souprava

 • motorové vozidlo pro přepravu osob + nákladní přívěs

 

Přípojná vozidla

 • Přívěs
  • S centrální nápravou nebo nápravami
   • Náprava nebo nápravy (2-3) jsou poblíž příčné osy rámu přívěsu
   • Nápravy jsou pevné (neřiditelné, mohou být zdvihatelné)
   • Oj má tvar I
   • 2 centrální nápravy – tandemový přívěs (18t)
   • 3 CN – tridemový přívěs (24t)
  • S rejdovnou nápravou (točnicový – ale ne jako točnice na autě)
   • Přípojné vozidlo s min. 2 nápravami – první je spojená s ojí přívěsu a je řiditelná! , druhá nebo další nápravy jsou v zadní části rámu přívěsu
   • Některá ze zadních náprav může být zdvihatelná či řízená
   • Oj má tvar A resp. V
   • Točnicový přívěs
  • Podvozek dolly

 

 • Sedlový návěs
  • Též návěs
  • Přípojné vozidlo, které má zpravidla 1-3 nápravy (existují specifické i s více)
  • V přední části má tkz. královský čep, který umožňuje připojení k točnici sedlového tahače návěsů (tahače)
  • Opěrné nohy v přední části – podepření návěsu když nemá tahač, aby to nespadlo na hubu

 

 • Sedlový návěs Interlink

 

Klouby – možnosti připojení

 • Koule ISO 50 – kulový kloub
 • Čep – oj s okem (pro naše potřeby FM)
 • Hák – oko ( u nás v zemědělství, vojáků nebo kamiony v USA)
 • (Existuje i koule pro kamiony – používají přepravníky aut – )

 

Návěsové soupravy = sedlový tahač návěsů + sedlový návěs

 

Kombinované soupravy EMS

 1. Motorové vozidlo + podvozek dolly + sedlový návěs
 2. Sedlový tahač návěsů + sedlový návěs + tandemový přívěs
 3. Motorové vozidlo + 2x tandemový přívěs
 4. Sedlový tahač návěsů + interlink návěs + sedlový návěs
 • Co mají společné? Maximální délku

 

ETT (1 souprava navíc v překladu)

 • Motorové vozidlo + dolly + interterlink + sedlový návěs – Švédsko a Finsko pro přepravu dřeva – 30m, MGW = 90t, Payload = 60t

 

EMS – European modular systém = dle literatury Eurokombi, EuroCombi,EcoCombi, LHV, LZV, Gigaliner

 • Původ –od 60s ve Skandinávii (S, Fin), současně: NL,D,N,DK,B,RUS,CZ

 

Charakteristika :

Jde o silniční nákladní soupravy

 • Návěsová souprava + tandemový přívěs
 • Nákl. Vozidlo + dolly + návěs
 • Tahač + návěs + návěs
 • NV + tandemový přívěs + tandemový přívěs

Kapacita – 3 TEU (normální kamion 2 TEU), 150-160m3, celková hmotnost 48t/60t, délka soupravy 25,25m

 

EMS varianty

 • Objemově orientovaná ; MGW:48t
 • Hmotnostně orientovaná; MGW:60t

 

Provoz v Evropě – všeobecně zatím nepovoleno – mluví se o tom, zatím to jezdí jen jako nadrozměr někde

 • Skandinávie – dlouholetý provoz, bez problémů
 • Nizozemí – několik let v testovacím provozu, spokojenost
 • Německo – testovací provoz – vybrané silnice, definované trasy a časy, speciální licence dopravců
 • ČR – 2008 testovací etapa v silničním provozu, cca 3 měsíce, Trasa: Rokycany – Mladá Boleslav ( Škoda Auto) – D5, Jižní spojka, R10, bezproblémový provoz, žádný závěr nebo doporučení.
 • Dnes společnost NYK Logistics Yussen Logistics, tahač + návěs + tandemový přívěs, KO( Ovčáry, PPCA) – D11

 

EMS – první kdo po nich šáhnul byly automobilky – hlavní je velký objem – třeba na autosedačky

 

Smíšené reakce různých skupin:

 • Strach z modal-shiftu: železnice -> silnice
 • Povolení provozu pod podmínkou omezení MGW na 48t (bez problému, v ČR už máme oproti jiným zemím 48 tun dávno, většinou je cílem objem, ne váha)
 • Strach z poškození silnic – nepodloženo – mnohdy jsou tlaky souprav EMS nižší než u standardních souprav
 • Odpočívadla jsou na 19m, ne na 25.

 

Budoucnost:

 • Dálková doprava na velké vzdálenosti
 • Očekáván nárůst truckingu o 40-50% za 10 let – EMS by to vyřešily
 • Dobré pro ŽP, 3 TEU – 2 EMS mají kapacitu jako 3 klasiky

 

Proč ano?

 • Ekologie – koho by tenkrát napadlo, že železnice nevyjde
 • Kongesce v silničním provozu
 • Třeba učinit opatření pro implementaci do logistických procesů

 

Co je třeba zajistit?

 • Adekvátní dálnice
 • Zajistit příslušenství PK (truckparky, odpočívá)
 • Vybudovat síť terminálů KP a logistických center u dálnic

 

Podvozek dolly

 • hmotnostně orientovaná varianta, u nás zpravidla 2 nápravové

2 typy:

 • S pevnou ojí a pevnými nápravami
 • S řiditelnou ojí a řiditelnou pevnou nápravou

 

Návěs interlink – První skříň skončí dřív a ve volném místě má točnici – tzn. Souprava má 2 točnice

2 tandemové přívěsy – takový vláček – □-□-□ ….když odpojím tandem, můžu s tím pak normálně jezdit

 

ROZMĚRY A HMOTNOSTI SILNIČNÍCH VOZIDEL A SOUPRAV

 • Směrnice 96/53/ES + 2002/7/ES
 • Délka – OA a NA = 12m
 • BUS:
  • 2np = 13,5m
  • 3npp = 15m
  • Kloubový = 18,75m
 • Přívěs – 12m
 • Návěs = 12m (královský čep > zadní čelo návěsu)
  • = vlnovka 1,6m (přední čelo > královský čep)
  • Šířka
   • 2,55m; v případě nástaveb (FRC – chladírny, mrazírny…) 2,6m – kvůli té izolaci
  • Výška
   • 4m
 • Souprava vozidel
  • Délka
   • návěsová souprava = 16,5m
   • Přívěsová souprava – 18,75m
  • Šířka, výška – viz sólo vozidla

 

Odlišnosti v legislativě ČR (Německo to má stejně – tak tam jde pak taky jet)

 • Délka soupravy – 20,75 pro soupravy s 04
 • Výška soupravy 4,2m s N3+04
 • Do celkové délky soupravy se nepočítá délka nakládacího satelitního vozíku, který je namontován vzadu na vozidle a nepřesáhne o 1,2m

 

Limity hmotností

 • 2np = 18 t
 • 3np = 25 t; 26 t (2-montáž + měchy)
 • Zatížení nehnané np = 10 t
 • Zatížení hnací np = 11,5 t
  • V soupravě s 2np nebo 3np přívěsem/návěsem !!!
 • Tandemová náprava – oscilace 11,5 t – 19 t (závisí na vzdálenosti náprav od sebe – rozvor náprav – čím blíže, tím je nižší)

 

Přívěsovky

 • 2np = 18 t; 3np = 24 t
 • 2np NA + 2np P = 36 t; 2np NA + 3np P = 40t
 • 3np NA + 2np P = 40 t, 3np NA + 3np P = 40t

 

Návěsovky

 • 2np T + 2np N = 36 t (38t)
 • 2np T+ 3np N = 40t
 • 3np T + 2np N = 40 t
 • 3np T +3np N = 44 t
 • 3np T +2np N =40 t (ctr ISO 1A)
 • 3np T +3np N = 44 t (ctr ISO 1A)

 

V ČR odlišnosti?

 • Motorové vozidlo se 4 np = 32 t
 • Přívěsy se 4 a více np = 32 t
 • NELZE SEČÍST – max oboje 48 t
 • Jízdní souprava = 48 t (EU 40 t)
 • Austrálie 120 t, severské země 90, 100 …kdo ví, kde se to zastaví
 • Hendotuto konec
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!