Globální etický turistický kodex

marketing

 

Otázka: Globální etický turistický kodex

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

 

 • 1999, WTO, Santiago de Chile
 • ↓ sociálních, ekonomických a ekologických dopadů CR
 • nastolení rovnováhy mezi hospodářským růstem a stavem ŽP

 

1. Vzájemné porozumění a respekt

 • ctít náboženská, filozofická, kulturní, aj. specifika země, vč. Menšin
 • je povinností turisty seznámit se se zemí, kam cestuje
 • turisté se nesmějí dopouštět trestných činů
 • respektovat a chránit turisty + jejich majetek

 

2. CR = uspokojení potřeb

 • cestování rozvíjí osobnost, informovanost a toleranci turisty
 • ↑ význam výměn (jazykových aj.)

 

3. Trvale udržitelný rozvoj

 • chránit ŽP
 • prosazovat šetrné formy CR (ekoturistika apod.)
 • sladit časové a prostorové rozptýlení CR
 • ochrana pouští, pobřež. oblastí, hor

 

4. Kulturní dědictví

 • chránit, ale nestandardizovat
 • finanční zdroje získané z návštěv památek by měly být alespoň částečně využity k obnově památek

 

5. Prospěch pro hostitelskou zemi

 • CR přináší příjmy i zaměstnanost
 • využití CR na regionální úrovni

 

6. Závazky podnikatelů v CR

 • poskytovat turistům informace, pojištění
 • informace v př. katastrof apod.

 

7. Právo na turistiku

 • právo na volný čas a dovolenou
 • právo na využití volného času je jedním ze zákl. lidských práv
 • podpora CR rodin, mládeže, studentů, seniorů – tj. slevové systémy

 

8. Svoboda pohybu turistů

 • konzulární ochrana v místě pobytu
 • přístup ke zdravot. a práv. službám

 

9. Práva zaměstnanců v CR

 • omezit negativní dopady sezónní zaměstnanosti, rozšířit školení,…
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy