Hospodářská politika – otázka z ekonomie (2)

 

   Otázka:  Hospodářská politika

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Honza

 

-praktická činnost (ekonomická) státu, která má zajistit stabilitu a prosperitu státu

-činnosti při níž nositelé hospodářské politiky stanovují konkrétní ekonomické cíle a k jejich

dosažení používají svěřené nástroje

-nositelé jsou vláda, centrální banka a mezinárodní instituce (EU)

 

nástroje:

1) fiskální politika – rozhodují na co se dávají peníze ze státního rozpočtu (navrhuje

vláda a schvaluje poslanecká sněmovna), např.vláda zvedne daně, příjmy států s daní, a výdaje

největší představují důchody a placení státních zaměstnanců, např.vláda zvedne platy státních

zaměstnanců, mandatorní výdaje- výdaje dány zákonem (důchody)

 

2) monetární politika (úvěrová politika)- nejvíce se podílí ČNB-reguluje počet peněz

v oběhu (příklad monetární politiky) kvůli inflaci, jak to dělá? – a) povinná míra rezerv, jedná

se o rezervy komerčních bank (ČNB určuje jejich rezervy, jak budou vysoké), b) změna úrokové

sazby – ČNB rozhoduje jaký úrok dá komerční bance co chce půjčit, komerční banka má přebytky

a tak je uloží u ČNB a ta je potom vrací a rozhoduje jaký bude úrok, tím zase ovlivňuje počet peněz,

diskontní sazba a repo sazba,c)  operace na volném trhu – prodej a nákup cenných papírů

 

3) důchodová (sociální) politika) – provádí vláda,  např. rozhoduje jak vysoká bude minimální mzda

 

4) zahraničně obchodní politika – můžou být 2 přístupy ze strany státu

a)protekcionismus

např. zavádí cla, občas není dobré –  nesnaží se inovovat když jim nekonkoruje zahraniční zboží

b)otevřená politika

-cílem hospodářské politiky je magický čtyřúhelník – vyrovnanost zaměstnanosti a nezaměstnanosti,

inflace, vyrovnaná obchodní a platební bilance –jinak by sice lidé bohatli ale rostla by inflace, ekonomický

růst (teď v ČR něco kolem 0 procent, prosinec 2013 -1,2)

 

2 přístupy kdo se má starat o ekonomiku:

-keynesiánství – ekonomický přístup podle Johna Keynese, zastávají to že o ekonomiku se má starat stát,

má do ekonomiky hodně zasahovat, tíhne k tomu levice

-neoklasický přístup –  stát by neměl moc zasahovat do ekonomiky, tíhne k tomu pravice

 

Nezaměstnanost

-stav v tržní ekonomice, kdy část ekonomicky aktivního obyvatelstva, která chce pracovat nemá

odpovídající zaměstnání

-nepočítají se tam lidé co nechtějí nebo nemohou pracovat

-záleží na tom co se zahrne a nezahrne, podle něčeho se nepočítají vězni (nejsou připraveni

nastoupit do 14 dnů)

-nezaměstnaní jsou registrováni na úřadu práce, z toho se dělá statistika

– u=U/L . 100 u – míra nezaměstnanosti, U – počet lidí co nemají práci a shánějí, L – počet lidí co jsou

ekonomicky aktivní (15-65 let bez těch co nechtěj a nemůžou)

-nezaměstnanost zjišťuje český statistický úřad

 

-dělí se
– a)dobrovolnost – lidé chtějí/nechtějí pracovat

– b)délka trvání – čím déle je člověk bez práce tím těžší je si jí potom sehnat

– c)příčiny nezaměstnanosti – frikční nezaměstnanost (krátkodobá, jenom přechází z jednoho

do druhého), sezonní nezaměstnanost (stavaři, vlekař), strukturální nezaměstnanost (místa jsou ale

v daném sektoru nejsou lidi co na to mají kvalifikaci), cyklická nezaměstnanost (souvisí s hospodářským

cyklem, vrchol a pokles, např. různé krize), skrytá nezaměstnanost (uměle se vytvářejí pracovní místa,

práci pro jednoho dělají tři)

-hranice pobírání podpory – 15-50let – 5 měsíců, 50-55let – 8 měsíců, 55-více – 11 měsíců

-výše podpory – v prvních 2 měsících 65% předchozího průměrného výdělku za 2 roky (ale nesmí to

překročit 14 tisíc) v dalších 2 měsících 50% v dalších je to 40%

 

Daně

-povinná platba do státního rozpočtu

-daň přímá (platím já)  a nepřímá (zahrnutá ve službě,výrobku)

-základní je spotřební a z přidané hodnoty

-záloha na daň – platí se dopředu

-den daňové svobody – do kdy se dělá na stát – červen u nás

-soc.poj. 6,5 zdrav. poj. 4,5, daň z přijmu F.O. 15,  zaměstnavatel 34

-superhrubá mzda – so a zdrav a 34

-15 procent ze superhrubý, se odečte ze hrubý
Další podobné materiály na webu: