Hospodářská politika – otázka z ekonomie (2)

 

   Otázka: Hospodářská politika

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Honza

 

 

O co se jedná?

 • praktická činnost (ekonomická) státu, která má zajistit stabilitu a prosperitu státu
 • činnosti při níž nositelé hospodářské politiky stanovují konkrétní ekonomické cíle a k jejich dosažení používají svěřené nástroje
 • nositelé jsou vláda, centrální banka a mezinárodní instituce (EU)

 

Nástroje:

 • 1) fiskální politika – rozhodují na co se dávají peníze ze státního rozpočtu (navrhuje vláda a schvaluje poslanecká sněmovna), např.vláda zvedne daně, příjmy států s daní, a výdaje největší představují důchody a placení státních zaměstnanců, např.vláda zvedne platy státních zaměstnanců, mandatorní výdaje- výdaje dány zákonem (důchody)
 • 2) monetární politika (úvěrová politika)- nejvíce se podílí ČNB-reguluje počet peněz v oběhu (příklad monetární politiky) kvůli inflaci, jak to dělá?
  • a) povinná míra rezerv, jedná se o rezervy komerčních bank (ČNB určuje jejich rezervy, jak budou vysoké)
  • b) změna úrokové sazby – ČNB rozhoduje jaký úrok dá komerční bance co chce půjčit, komerční banka má přebytky a tak je uloží u ČNB a ta je potom vrací a rozhoduje jaký bude úrok, tím zase ovlivňuje počet peněz, diskontní sazba a repo sazba
  • c)  operace na volném trhu – prodej a nákup cenných papírů
 • 3) důchodová (sociální) politika) – provádí vláda,  např. rozhoduje jak vysoká bude minimální mzda
 • 4) zahraničně obchodní politika – můžou být 2 přístupy ze strany státu
  • a) protekcionismus, např. zavádí cla, občas není dobré –  nesnaží se inovovat, když jim nekonkuruje zahraniční zboží
  • b) otevřená politika -cílem hospodářské politiky je magický čtyřúhelník – vyrovnanost zaměstnanosti a nezaměstnanosti, inflace, vyrovnaná obchodní a platební bilance –jinak by sice lidé bohatli ale rostla by inflace, ekonomický růst (teď v ČR něco kolem 0 procent, prosinec 2013 -1,2)

 

2 přístupy kdo se má starat o ekonomiku:

 • keynesiánství – ekonomický přístup podle Johna Keynese, zastávají to že o ekonomiku se má starat stát, má do ekonomiky hodně zasahovat, tíhne k tomu levice
 • neoklasický přístup –  stát by neměl moc zasahovat do ekonomiky, tíhne k tomu pravice

 

Nezaměstnanost

 • stav v tržní ekonomice, kdy část ekonomicky aktivního obyvatelstva, která chce pracovat nemá odpovídající zaměstnání
 • nepočítají se tam lidé co nechtějí nebo nemohou pracovat
 • záleží na tom co se zahrne a nezahrne, podle něčeho se nepočítají vězni (nejsou připraveni nastoupit do 14 dnů)
 • nezaměstnaní jsou registrováni na úřadu práce, z toho se dělá statistika
 • u=U/L . 100 u – míra nezaměstnanosti, U – počet lidí co nemají práci a shánějí, L – počet lidí co jsou ekonomicky aktivní (15-65 let bez těch co nechtěj a nemůžou)
 • nezaměstnanost zjišťuje český statistický úřad

 

Dělí se

 • a) dobrovolnost – lidé chtějí/nechtějí pracovat
 • b) délka trvání – čím déle je člověk bez práce tím těžší je si jí potom sehnat
 • c) příčiny nezaměstnanosti – frikční nezaměstnanost (krátkodobá, jenom přechází z jednoho do druhého), sezonní nezaměstnanost (stavaři, vlekař), strukturální nezaměstnanost (místa jsou ale v daném sektoru nejsou lidi co na to mají kvalifikaci), cyklická nezaměstnanost (souvisí s hospodářským cyklem, vrchol a pokles, např. různé krize), skrytá nezaměstnanost (uměle se vytvářejí pracovní místa, práci pro jednoho dělají tři)
 • hranice pobírání podpory – 15-50let – 5 měsíců, 50-55let – 8 měsíců, 55-více – 11 měsíců
 • výše podpory – v prvních 2 měsících 65% předchozího průměrného výdělku za 2 roky (ale nesmí to překročit 14 tisíc) v dalších 2 měsících 50% v dalších je to 40%

 

Daně

 • povinná platba do státního rozpočtu
 • daň přímá (platím já)  a nepřímá (zahrnutá ve službě, výrobku)
 • základní je spotřební a z přidané hodnoty
 • záloha na daň – platí se dopředu
 • den daňové svobody – do kdy se dělá na stát – červen u nás
 • soc. poj. 6,5 zdrav. poj. 4,5, daň z přijmu F.O. 15,  zaměstnavatel 34
 • superhrubá mzda – so a zdrav a 34
 • 15 procent ze superhrubý, se odečte ze hrubý
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy