Hospodářská politika státu – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Hospodářská politika státu

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Kristýna

 

Je to  souhrn cílů, nástrojů a opatření státu zaměřených na kontrolu a ovlivňování ekonomického vývoje. Snaží se řešit ekonomické problémy ve státě k prospěchu společnosti.

Ekonomika a politika státu spolu úzce souvisí. Hospodářská  politika se dotýká denně všech lidi, firem přímo i nepřímo.

Její součástí je například zdravotní péče a úhrady z ní, výše školného, regulace výše nájemného, velikost daní, podmínky k přístupu k cizím měnám.

Funkce a nástroje hospodářské politiky

Mezi hlavní funkce hospodářské politiky patří:

Zajištění efektivnosti na všech úrovních ekonomiky (státní rozpočet, veřejné finance, produkce statků). Zajistit rovnost (redistribucí příjmů, přerozdělování důchodů, sociální pomoci, zdanění…) a také zajistit stabilitu makroekonomické rovnováhy v dané zemi (plná zaměstnanost, cenová stabilita, růst HDP).

Všechny cíle hospodářské politiky by měly být reálně sestaveny aby se mohly v praxi zrealizovat a jejich obsah nám určuje ekonomické zájmy vlády. Měly by být sestaveny tak, aby byla dodržena maximalizace společenského blahobytu.

Cíle hospodářské politiky státu

Mezi cíle hospodářské politiky se řadí maximalizace společenského blahobytu, základní společenské cíle a hlavní tradiční cíl hospodářské politiky.

Reguluje ekonomické dění subjektu a programuje budoucí hospodářský vývoj země.

Hlavní cíle hospodářské politiky je zajištění cenové stability, podpory zaměstnanosti, stimulace rovnoměrného růstu HDP, zajištění rovnováhy platební bilance a sociální mír.

Členění neboli druhy

Makroekonomickou hospodářskou politiku  – se zaměřuje na zabezpečování základních ekonomických cílů, na celkový rozvoj ekonomiky a zachování její stability. Cíle makroekonomické hospodářské politiky jsou zachycený v tzv. magickém čtyřúhelníky (často také Swanův diagram).

Mikroekonomickou hospodářskou politiku – se zabývá zvyšováním efektivnosti při alokaci zdrojů. Někdy bývá označována jako doplňující makroekonomická hospodářská politika.

Magický čtyřúhelník

Kritérium, na základě kterého se posuzuje výkonnost ekonomiky. Sleduje – HDP, míru inflace, míru nezaměstnanosti, zahraniční platební bilanci.

Tyto veličiny se navzájem ovlivňují, což znamená, ze naplní hospodářské politiky musí být hledání kompromisu při naplňování cílů pomoci těchto veličin.

Nástroje hospodářské politiky

Monetární (peněžní) systém – ČNB neboli CB (centrální banka), emisni banka, cedulova banka atd.

Základní úlohu hraje centrální banka ČNB – jejim hlavním cílem je udržet stabilitu měny.

Právní systém a legislativní proces – zákony schvaluje parlament ČR, preyitent se knim vyjadřuje, schvaluje a podepisuje.

Sociální politika – minimální mzda, životní minimum, platy ve státní sféře.

Hospodářský cyklus

Znázorňuje vývoj ekonomiky a pravidelné kolísání ekonomické aktivity. Fáze ekonomického cyklu jsou expenze, vrchol, recese a dno. Do příčin hospodářského cyklu řadíme vnitřní a vnější.

Expenze – období ekonomického růstu

Vrchol – maximální produkce podniku, vysoké zisky

Recese – o recesi se hovoří v případě, když ekonomika klesá 3 kvarty v radě

Dno – podniky snižují výkon či krachují

 

Hospodářská politika je činnost, při níž vláda používá určitých nástrojů, aby ovlivnila ekonomický a sociální vývoj dané země, přičemž se snaží dosáhnout určitých cílů. Dvě základní oblasti hospodářské politiky tvoří makroekonomická a mikroekonomická hospodářská politika. Základním cílem hospodářské politiky je maximalizace blahobytu. Problematičnost definice tohoto pojmu vede k tomu, že se odkazuje na tzv. základní společenské hodnoty.

 

 

 

 

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!