Hospodářský cyklus – maturitní otázka z ekonomie (2)

 

Otázka: Hospodářský cyklus

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Katka

 

 

Hospodářský cyklus
• Vývoj hospodářství v tržním i smíšeném ekonomickém systému probíhá v cyklech
• Dlouhodobého hlediska má ekonomika tendenci růstu

 

Hospodářský cyklus je posloupnost 4 fází
1) Expanze (rozvoj) rozmach nabídky a poprávky
2) Vrchol
3) Krize-pokles nabídky i poptávky
4) Dno-vyrovnání i oživení nabídky, celý cyklus se opakuje a délka cyklu je odlišná

 

1) expanze-rozmach nabídky a poptávky
•subjekty hospodářství jsou firmy, domácnosti, stát
•rostou mzdy, zisky, daně do státního rozpočtu
•roste spotřeba statku a služeb
•všechny makroekonomické subjekty mají vyšší příjmy (strana agregátní nabídky) -mohou je utrácet-poptávka
• pokud firmy reálně odhadují vývoj trhu (potencionální poptávku) -nedochází k disproporcím
•když strana poptávky není schopná realizovat veškerou nabídku k vrcholu

 

2) vrchol
•převést agregátní nabídku na agregátní poptávku
•firmy produkují vysokým tempem nové statky a služby pak strana poptávky začíná zaostávat
•ekonomika se nachází za hranicemi svých produkčních možností
•dodatečné zdroje (výrobní faktory) získává ekonomika ze zahraničí, zvyšuje se riziko přehřátí ekonomiky a následně hospodářská krize

 

3) krize (deprese, recenze)
•pokles agregátní nabídky i poptávky
•poptávka se zabrzdila, firmy mají problém s projektem-krachují, zvyšuje se nezaměstnanost
•lidi mají existenční problémy, neutrácí, protože to krizi prohlubuje
•výkonnost ekonomiky neboli produkt klesá
•příliv zahraničního kapitálu se zpomaluje, zrovna tak příliv zahraničních pracovních sil
•ekonomika plně nevyužije své výrobní zdroje a dostává se pod hranici svých produkčních možností

 

4) dno (sedlo)
•je to vyrovnání agregátní nabídky a poptávky
•poptávka nikdy neklesne na 0
•firmy minimalizovaly náklady, ceny
•firmy sw dostanou do souladu s poptávkou

 

Ekonomická rovnováha
•nabídka s poptávkou v souladu, vše, co se vyrobí se také prodá je to ideální stav
•poptávka převyšuje nabídku zboží je na trhu málo-dochází k podplácení, tzn. vede k šedé ekonomice.
•nabídka převyšuje poptávku-přebytek zboží, firmy produkují na sklad, zvyšují se jejich náklady muže to vést k propouštění zaměstnanců až ke krachu.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!