Hospodářský cyklus – maturitní otázka z ekonomie

 

Otázka: Hospodářský cyklus

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Martina Davidová

 

 

Teorie hospodářského cyklu

 • Zabývá se kolísáním skutečného produktu kolem úrovně potencionálního produktu
 • Průběh cyklu – má vliv na trh práce, na soc. podmínky ve společnosti, omezení výroby, pokles ziskovosti
 • Příčiny cyklického kolísání – mohou to být politické příčiny, které mají vliv na cykly, hospodářská politika vlády – centrální banky

 

Fáze hosp. cyklu

 • Na makroekonomické úrovni můžeme sledovat cyklické výkyvy HDP s následujícími fázemi
 1. Expanze – období růstu aktuálního produktu, pokud převyšuje vrchol předcházejícího cyklu
 2. Vrchol – aktuální produkt dosahuje maxima
 3. Krize – dochází –li k poklesu skutečného produktu, mluvíme o kontrakci – ovlivňuje pokles poptávky po investicích. Pokud délka nepřekročí 6 měsíců – recese, pokud pokles trvá delší dobu – deprese
 4. Sedlo – aktuální produkt dosahuje svého minima

 

Typy hosp. cyklů

 • Krátkodobé – okolo 3 let, výkyvy jsou způsobení v zásobách a rozpracovanosti výroby
 • Střednědobé – cca 10 let, spojeny s investicemi a nepravidelností investic
 • Dlouhodobé – i 50 let, spojeny s novými poznatky, změnami v technice, vědě a politice

 

Příčiny hosp. cyklů

 • Vnější – válečné konflikty, živelné pohromy, migrace obyvatel
 • Vnitřní – kolísání investic, rozsáhlejší změny ve mzdové politice

 

Inflace

 • Je projevem ekonomické nerovnováhy, jejímž vnějším znakem je vzestup cen v ekonomice

 

Příčiny inflace

Na straně poptávky – tažená poptávka

 • Vyšší poptávka = vyšší cena ->požadavek na růst mezd -> růst mzdových nákladů -> růst prodejních cen -> roztáčí se inflační spirála

Na straně nabídky – tažená nabídka

 • Příkladem je zvýšení cen na straně nabídky v selsku zdražení vstupů do výroby

 

Druhy inflace (stupně)

 • Inflace mírná – tempo růstu cen nepřesáhne 10 %, ekonomika funguje a plní své funkce
 • Inflace pádivá – růst nad 10% – 100 % (zlato, drahé kovy)
 • Hyperinflace – rozpad peněžní soustavy, přechází na naturální směnu

 

Důsledky inflace

 • Růst soc. nepokojů
 • Znevýhodňování věřitelů, zvýhodnění dlužníků
 • Zhoršení soc. situace pro ty, kteří pobírají fixní důchody

 

Indexy

 • Index spotřebitelských cen
 • Index cen výrobků
 • Deflátor HDP

 

Deflace– celkový pokles cenové hladiny

Reinflace – zpomalení inflace nebo deflace v čase

 

Nezaměstnanost

 • Vzniká nevyužitím pracovní síly
 • Dobrovolná – lidé nechtějí pracovat
 • Nedobrovolná – lidé chtějí pracovat, ale nemohou sehnat práci

 

Druhy nezaměstnanosti

 1. Frikční – obyvatelé přecházejí z jednoho zaměstnání do druhého se stejnou nebo podobnou kvalifikací
 2. Strukturální – vyvolána změnami v odvětvích eko
 3. Konjunkturální – vývoj eko. Růstu
 4. Sezónní – sezónní práce

 

Trh práce

 • Nabídku tvoří jednotlivec, který nabízí pracovní sílu
 • Poptávku tvoří firmy, které se poptávají po pracovní síle

 

Převis poptávky

 • Pokud je reálná mzda nižší než rovnovážná, zaměstnavatelé nejsou ochotni zaplatit rovnovážnou mzdu a zaměstnanci nechtějí za nižší cenu pracovat

 

Převis nabídky

 • Pokud je reálná mzda vyšší než mzda rovnovážná, zaměstnanci jsou ochotni pracovat, je nadbytek pracovní síly
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!