Hospodářský proces – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Hospodářský proces

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): stachelovanela

 

 

Hospodářský proces 

Člověk a celá společnost musí neustále uspokojovat své potřeby, a to vede k nepřetržitě se opakující činnosti, které říkáme Hospodářský proces.  Jde tedy o neustále se opakující proces – sled činností – ve společnosti s rozvinutou dělbou práce a tržními vztahy – tím umožňuje společnost vyrábět statky a služby, kterými uspokojí jednotlivci i celá společnost své potřeby.  

 

Statky jsou produkty lidské práce, kterými jde uspokojit lidské potřeby. 

 • Hmotné – uspokojíme naše potřeby 
 • Nehmotné – duševní výtvory, znalosti a dovednosti

 

Služby jsou cizí činnosti, které uspokojí naše potřeby. 

 • Osobní – směřují přímo člověku – lékař, kadeřník
 • Věcné – cizí činnosti, které obnovují nebo zlepšují statky – autooprava, čistírna

 

Potřeby

 • Jde o vnitřní požadavky lidí, které vyplývají z vědomí určitého nedostatku. S rozvojem společnosti se mění potřeby. 
 • Jsou ovlivňovány faktory: sociálními – málo peněz = omezené potřeby, věk, povolání, vzdělání, místo žití, úroveň společnosti. Jsou neomezené a rostoucí 

Dělení: 

 • Biologické a kulturní – spánek, rozvoj člověka
 • Hmotné a nehmotné – auto, mobil, láska
 • Zbytné a nezbytné – mobil, jídlo
 • Individuální, společenské – spánek, mír

 

4 Fáze: 

 • Výroba
 • Rozdělování a přelozdělování
 • Směna 
 • Spotřeba

Výroba 

 • je činnost, při které člověk přetváří přírodu a její předměty na statky a služby. Výroba je závislá na spotřebě, a naopak pří výrobě dochází ke spoustě procesům a jsou za potřebí výrobní faktory. 

Procesy

 • Pracovní proces – člověk se účastní výroby a používá k tomu pracovní předměty – Kuchař – nůž, suroviny 
 • Mechanický proces – Práce člověka je částečně nahrazena strojem – mixér
 • Automatický proces – práce člověka je naprosto nahrazena strojem, člověk ho jen řídí a kontroluje – pračka
 • Přírodní proces – člověk nechává působit přírodu – počasí

 

Výrobní faktory:

Práce 

 • Je cílevědomá lidská činnost 
 • Nositelem je člověk
 • Cenou práce je mzda
 • Schopnost člověka pracovat se nazývá pracovní síla 
 • Množství práce je omezeno
 • Množství statků, které se při práci vytvoří závisí na množství činitelů:
 • Počet práce schopných osob
 • Délka pracovní doby
 • Intenzivita práce – vynaložena práce za jednotku času
  • Produktivita práce

 

Rozeznávané charaktery: 

 • a) Duševní – převládá činnost mozku CNS, např.: učitel, vědec 
 • b) Fyzická – převládá činnost svalů, např.: horník, zedník 
 • a) Řídící – vykonává manager 
 • b) Výkonná – vykonává podřízený manažera
 • a) Jednoduchá – méně kvalifikovaná (pásová výroba)
 • b) Složitá – vyžaduje více znalostí 
 • a) Kvalifikovaná – je potřeba určitá kvalifikace pro výkon práce
 • b) Nekvalifikované – není potřebná kvalifikace
 • a) Mechanické – neustále se opakující (pásová výroba)
 • b) Tvůrčí – nestereotypní, proměnlivá, např.: sochař, lékař  
 • a) Živá – průběh práce člověka, např.: kuchař vaří, učitel učí 
 • b) Zvěcnělá – práce obsažená již v hotových věcech 

 

Při vzniků statků a služeb dochází: 

 • k dělbě práce – je rozdělení pracovních činností mezi skupinu lidí 
 • ke specializaci – zaměření skupiny a jednotlivců na určitý druh práce
 • ke kooperaci – spolupráce při vytváření statků a služeb

 

Přírodní zdroje

 • Nenahraditelné 
 • Vzácné – omezené 

Zahrnují:

 • půdu
 • Přírodní bohatství 
 • Přírodní síly 

 

Půda

 • je orná a je to rozhodující výrobní činitel v zemědělství
 • vlastník půdy může půdu užívat, pronajímat nebo pronajmout
 • peněžní výnos plynoucí z půdy se jmenuje = pozemková renta
 • kvalita orné půdy = bonita, která je dána např.: úrodností, svažitostí nebo vzdáleností půdy, díky tomu tedy můžeme za stejnou námahu můžeme dosáhnout vyššího zisku než na jiné půdě 

 

Přírodní bohatství a síly 

 • Síly větrů, sluneční energie a nerostné bohatství

 

Kapitál

 • Jsou prostředky získané z předchozí výroby
 • Slouží k další hospodářské činnosti 
 • Hodnoty, které přináší jsou zpravidla vyšší než ty, které byly do hospodářské činnosti 
 • Výnosem z kapitálu je zisk
 • Cenou za pronájem kapitálu je úrok

Formy: 

 • Výrobní – Materiál, suroviny, zdroje, zařízení
 • Finanční – peníze v hotovosti nebo na účtu
 • Fiktivní – cenné papíry – směnky, dluhopisy

Zdroje: 

 • Vlastní – naše peníze
 • Cizí – dluhy, závazky 

 

Rozdělování a přelozdělování            

 • Účastnící výroby musí část svých peněz odvést do státního rozpočtu odkud jsou přerozděleny všem, kteří se neúčastnili výroby (= lékařům, vojákům, učitelům)

 

Směna 

odehrává se na trhu

 • firmy nabízejí výsledky své výroby (statky a služby) a domácnosti je poptávají (chtějí je směnit za peníze získané rozdělováním a přerozdělováním)

 

Spotřeba

Užívání statků a služeb 

 • Výrobní spotřeba – statky a služby jdou dále do spotřeby – Mouka – chleba 
 • Konečná spotřeba – využívá jí spotřebitel – Koupím rohlík – sním ho 
 • Individuální spotřeba – každý si nakupuje a hradí to co potřebuje sám 
 • Společná spotřeba – je uskutečňována pro společnost a financována státem ze státního rozpočtu nebo zdrojů k tomu určené – veřejné osvětlení.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!