Hospodářský výsledek – účetnictví

 

Otázka: Hospodářský výsledek

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Tereza P.

 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

 • na konci účetního období zjišťují účetní jednotky svůj hospodářský výsledek, ten se v účetnictví zjišťuje porovnáním výnosů (6) a nákladů (5)
 • většinou převažují výnosy -> výsledkem hospodaření je tedy zisk; v opačném případě je výsledkem hospodaření ztráta
 • vše se zjistí převodem konečných zůstatků z výsledkových účtů na účet 710 – účet zisků a ztráty
 • výsledek hospodaření je nutno zjišťovat v předepsané struktuře (ta se následně promítá do výkazu zisků a ztráty)

 

Účetní hospodářský výsledek se zjišťuje ve struktuře:

 • 1) provozní – porovnáním obratů účtů 60-65 (provozní výnosy) a 50-55 (provozní náklady)
 • 2) finanční – porovnání obratů účtů 66,67 (finanční výnosy)a 56,57 (finanční náklady)
 • 3) mimořádný – porovnáním obratů účtů 68 (mimořádné výnosy) a 58 (mimořádné náklady)
 • 4) z běžné činnosti – (provozní + finanční výnosy) – (provozní + finanční náklady) -> výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním

 

Zjištění hospodářského výsledku a daně:

 • HV z běžné činnosti (60-67) + HV z mimořádné činnosti (50-57)

 

Výpočet DPPO:

V – N = hrubý účetní zisk
+ náklady daňově neuznatelné (513, 543, 545, 549, 554, 559, 538)
– výnosy daňově neuznatelné (665)
± rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy

 

Základ daně

 • odečitatelné položky od ZD (ztráta z minulých let, výdaje na podporu odborného vzdělávání)
 • Snížený základ daně o odečitatelné položky
  • dary
   • 1) musí být splněn účel (školství, věda, zdravotnictví, výzkum, kultura, policie, požární ochrana atd.)
   • 2) musí být splněna výše toho daru
    • FO: minimální výše za rok 1000 Kč, však maximálně 15% ze základu daně
    • PO: minimální výše 2 000 Kč, však maximálně 10% z upraveného základu daně před slevami

 

Základ daně na 1000↓ + sazba 19%

 • -> DPPO, která může být snížená o slevy na zaměstnance se změněnou pracovní schopností (60 000/1)
 • -> vznik daňové povinnosti -> zálohy = nedoplatek a tím vzniká daňová povinnost 591/341

 

Čistý zisk (disponibilní zisk)= Hrubý účetní zisk – daňová povinnost

Lze rozdělit:

 • fondy ze zisku 423, 427
 • zvýšení ZK 419 pak 411 – vypořádání ztráty 419/431
 • dividendy
 • tantiémy
 • uhrazení ztráty z minulých let 42. (rezervní fondy) – vypořádání ztráty 421/431
 • nerozdělený zisk z minulých let 428 – jde o A
 • vypořádání ztráty z minulých let 429 – vypořádání ztráty 429/431
 • čistý zisk se na konci roku převádí na konečný účet rozvážný 702 na stranu D -> začátkem následujícího období se převádí na 431 – hospodářský výsledek na D
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!