Inflace a nezaměstnanost – maturitní otázka

 

Otázka: Inflace a nezaměstnanost

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): mimino94

 

 

INFLACE

 • Jeden z makroekonomických ukazatelů
 • Je nedílnou součástí tržní ekonomiky
 • Inflace
  •  nárůst
  • všeobecný růst cenové hladiny
  • pokles kupní síly peněz (za stejné množství peněz si toho koupím méně)
  • pokles hodnoty peněz

 

Měření inflace

 • Vyjadřujeme tzv. mírou inflace
 • K výpočtu používáme tzv. cenové indexy:
 • Index spotřebitelských cen
 • Index cen výrobků
 • Deflátor HDP

 

Index spotřebitelských cen

 • Zjišťován přímo v terénu s využitím tzv. spotřebního koše
 • 714 položek ve 12 oddílech
 • CPIt – index spotřebitelských cen v roce t
 • I = (CPIt – CPIt-1)/(CPIt-1) x 100

 

Deflátor HDP

 • Je to podíl nominálního a reálného HDP
 • Deflátor = (HDPN)/(HDPR)

 

Druhy inflace

 • Dělení podle rychlosti:
 • Inflace mírná – jednociferná, přirozená, ceny jsou prakticky stabilní
 • Inflace pádivá – dvojciferná, úspory ztrácí hodnotu, lidé upřednostňují spotřebu
 • Hyperinflace – trojciferná, peníze neplní své funkce
 • Dělení podle příčiny:
  • Tažená inflace
  • Tlačená náklady
 • Dělení podle formy:
  • Inflace zjevná – ceny viditelně rostou
  • Inflace skrytá – indexy cen nevykazují růst cen za služby
  • Inflace potlačená – vláda se jí snaží „zabrzdit“ ale to neodstraňuje problém

 

Důsledky inflace

 • Inflace snižuje reálné důchody a bohatství – při vysoké inflaci klesá hodnota peněz, reálné mzdy klesají. Pozornost se musí věnovat tzv. transferovým platbám – stát má povinnost je valorizovat
 • Vliv inflace na ekonomickou aktivitu – vyšší inflace vytváří prostředí nevhodné pro ekonomickou aktivitu, lidé se bojí vytvářet úspory, ale i dlouhodobé investice

 

Deflace

 • Všeobecný pokles cenové hladiny, vzniká, když je na trhu přebytek zboží a nedostatek peněz, za které by se nakupovalo
 • Zvyšuje se hodnota peněz, což je z krátkodobého hlediska dobré
 • V dlouhodobém období klesají ceny, tržby a zisky výrobců, tito musí snížit náklady a propouštějí; obyvatelstvo má méně peněz a klesá poptávka a proto se musí snižovat ceny

 

NEZAMĚSTNANOST

 • Základní makroekonomický ukazatel
 • Nedílnou součástí ekonomiky

 

Z hlediska nezaměstnanosti se obyvatelstvo dělí:

 • Ekonomicky aktivní
  • lidé zaměstnaní
  • lidé nezaměstnaní, kteří si práci aktivně hledají = registrováni na ÚP
 • Ekonomicky neaktivní – jsou ti, kteří svoji pracovní sílu nevyužívají
  • Z objektivních důvodů svoji pracovní sílu využívat nemohou (důchodci, tělesně postižení, děti, studenti, ženy na mateřské) – tihle lidé se nepovažují za nezaměstnané
  • Nevyužívají svou pracovní sílu, protože nechtějí (lenost, nechtějí akceptovat mzdu)

 

Míra nezaměstnanosti

 • Vyjádření nezaměstnanosti tzv. míra nezaměstnanosti
 • Přirozená míra nezaměstnanosti – pohybuje se v rozmezí  2-3 %
 • Plná nezaměstnanost neexistuje
 • u = L / EA x 100 [%]

 

Druhy nezaměstnanosti

 • Podle délky
  • dlouhodobá – nezaměstnaní déle než 1 rok
  • krátkodobá – nezaměstnaní do 1 roku
 • Nedobrovolná – vadí člověku, že je nezaměstnaný, hledá si práci
 • Dobrovolná – nechtějí práci, nehledají  ji

 

 • Podle příčiny
  • Frikční nezaměstnanost – ta nejběžnější
   • zpravidla krátkodobá
   • souvisí se změnou zaměstnání
  • Strukturální nezaměstnanost – souvisí s tím, že se mění struktura ekonomiky
   • zvyšuje se nezaměstnanost ve vybraném odvětví ekonomiky (hornictví, hutnictví, textilní průmysl)
   • řešením je rekvalifikace, ale také celoživotní vzdělání
  • Cyklická nezaměstnanost – souvisí s ekonomickým cyklem
   • vzniká v době, kdy se ekonomice nedaří,  tzn. prochází krizí
   • roste nezaměstnanost napříč všemi odvětvími (služby, zemědělství)
  • Sezonní zaměstnanost – zpravidla léto, zima (zemědělství, stavebnictví, lyžařská centra)

 

Řešení nezaměstnanosti

 • Vyplácení podpory v nezaměstnanosti
 • Podpora pro získávání nové kvalifikace
 • Aktivní politika zaměstnanosti
  • Stát určuje hranici pro odchod do důchodu
  • Stát stanovuje pracovní dobu
  • Vytváří podmínky pro získávání důchodů
  • Podporují vybraná pracovní místa ve vybraných regionech
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!