Informační soustava podniku – maturitní otázka

 

Otázka: Informační soustava podniku

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): I.B.

 

Podnik k řízení potřebuje dostatek informací

Požadavkyàpravdivost, včasnost a úplnost

Informaceàje to důležité sdělení, které znamená, že víc víme a můžeme podle toho objednat

 

Dělení informací

 1. Podle druhuàekonomické, technické, sportovní
 2. Podle rozsahu               
  • Makroekonomickéàtýkají se ekonomiky celého státu, oblasti (tempo růstu důchodu, růst ceny, ropy-inflace)                                
  • Mikroekonomickéàtýkají se podniku a jejich částí (produktivita práce v podniku)
 3. Podle času               
  • Poznávací-týkají se minulosti (statistika, výsledná kalkulace)   
  • Řídící-jsou zařazeny do budoucnosti (předběžná kalkulace)

 

INFORMAČNÍ SOUSTAVA PODNIKU

 • Je to souhrn všech ekonomických informací v podniku
 • Patří do nich tyto obory:
 1. ÚČETNICTVÍ -> povinný obor, je předepsán zákonem o účetnictví a statistice
 2. STATISTIKA -> povinný obor předepsaný zákonem o statistice -> podnik musí vyhotovovat výkazy a statistická hlášení na základě výsledků z účetnictví
 3. KALKULACE -> nepovinný ale nutný, slouží ke stanovení nákladů a ceny na jednu kalkulační jednici
 4. ROZPOČETNICTVÍ -> sleduje náklady a výnosy zaměřené do budoucna
 5. OPERATIVNÍ EVIDENCE -> je to souhrn prvotních záznamů o tom, co se v podniku přihodilo (docházkový lístek)

 

ÚČETNICTVÍ

 • Zabývá seànáklady, výnosy, hospodářský výsledek, majetek, pohledávky a závazky
 • Pro podnik je povine v tom, že podnik musí vést účetní knihy, doklady
 • Pravidelně provádí inventarizaci
 • Vzniklo v Itálii s rozvojem řemesel a obchodu z praktické potřeby drobných řemeslníků
 • Funkce ÚČT -> je to nástroj státu pro výpočet a výběr daní
  • Kontrolní-podle účetních knih lze kdykoliv zkontrolovat
  • Informační-podává informace managementu finančnímu úřadu, banka
  • Řídící-na účetnictví navazuje finanční analýza a ekonomické rozbory

 

ORGANIZACE A PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ

Organizace účetnictví

 • Podvojné účetnictví Vede ho FO s ročním obratem nad 25 000 000,- + všechny právnické osoby
 • Daňová evidence Vede jí FO s obratem za rok do 25 000 000,-

 

Právní úprava účetnictví

 • Účetnictví je právně upraveno, a protože jsme součástí EU naše právní úprava vychází z mezinárodních předpisů: Mezinárodní účetní standarty a Direktivy evropské unie -> z toho vychází naše právní úprava -> České účetní standarty, zákon o účetnictví, daňové zákony, účtová osnova

 

Finanční a vnitropodnikové účetnictví

 • Finanční účetnictví
  • Informují nás o podniku jako celku
  • Jeho informace se dostanou z podniku ven formou statistických výkazů a hlášení
  • Tyto informace zajímají FÚ, banky, statistický úřad a vedení podniku

 

 • Vnitropodnikové účetnictví
  • Sledují náklady, výnosy a hospodářský výsledek podle jednotlivých středisek
  • Zjistíme jak, se které středisko zasloužilo na dosaženém hospodářském výsledku
  • Jeho informace slouží pro management podniku
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy