Informační zdroje pro přípravu průvodce – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Informační zdroje pro přípravu průvodce

Předmět: Cestovní ruch a průvodcovství

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

 

INFORMAČNÍ ZDROJE PRO PŘÍPRAVU PRŮVODCE

KARTOGRAFICKÁ DÍLA

  • Kartografická díla jsou informační zdroje, které umožňují orientaci v prostoru a plánování optimálních tras nejen v cestovním ruchu. Takové to dílo představuje znázornění Země, její částí, objektů, jevů a jejich vztahů. Jeho součástí je textové nebo jiné doplnění. Kartografickým dílem je mapa, zeměpisný atlas, glóbus. Z hlediska využitelnosti v cestovním ruchu mají největší význam různé druhy map zejména turistické mapy (cyklotrasy, naučné stezky, lyžařské stopy, vodácké trasy, …), automapy a mapy /plány měst nebo lokalit.

 

KNIŽNÍ PRUVODCE

  • Knižní průvodce neboli cestovatelské příručky jsou hlavním zdrojem informací pro topografickou přípravu průvodce. Jejich předností je přehlednost, stručnost a zároveň výstižnost informací v závislosti na tom, zda se jedná o všeobecné nebo speciální průvodce. Všeobecné průvodce se zaměřují zejména na reálie jednotlivých zemí, měst a velkoměst a jsou určeny širokému okruhu uživatelů. Speciální průvodce se soustřeďují na informace určené zájemcům o cestovní, pěší turistiku, cykloturistiku, potápění, ale i umění, architekturu, dějiny, atd. Kvalitní průvodce obsahuje přehledně členěné, výstižné a praktické informace pro cestující, komentované návrhy a doporučení ubytovacích a pohostinských zařízení, důležité kontakty a je doplněn ilustračními fotkami. Informace musí být jasné, přesné a samozřejmě důvěryhodné.

 

INTERNET

  • Internet umožňuje přístup k rozsáhlým databázím ze všech oborů lidské činnosti, proto je nezbytným informačním zdrojem pro přípravu průvodce. Internet je schopen poskytnout informace nejen v textové a ilustrační (obrázky, plánky, …) podobě, ale i v audio-video podobě. Jedná se o moderní, rychlý, snadno použitelný a dnes i díky mobilním telefonům se dá říct vždy dostupný  – pohotový zdroj informací. Musíme však rozlišovat mezi kvalitními a nekvalitními zdroji informací, protože jak se říká: ´´ne vše, co se napíše na internetu, je pravda´´. Internet neslouží nejen k vyhledávání informací, ale jeho prostřednictvím se dají informace i sdílet (email, skype, …).

 

OSTATNÍ ZDROJE

  • Ostatními informačními zdroji pro přípravu původce jsou například různé lexikony a naučné i odborné slovníky, které slouží pro objasnění měně známých a neznámých pojmů. Pro doplnění aktuálního dění dobře slouží odborné noviny a časopisy. Mnoho užitečných informací lze získat z televizního nebo rozhlasového vysílání. Mezi ostatní zdroje se svým způsobem dá zařadit i beletrizovaná literatura.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!