Inventarizace – otázka z účetnictví (2)

 

   Otázka: Inventarizace

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): Lenka

 

INVENTARIZACE – podstata a význam, fáze, lhůty, dokumentace, inventarizační rozdíly a jejich účtování, důvody jejich vzniku

 

Inventarizace =ověření skutečného stavu majetku a závazku a porovnání se stavem účetním, a    to k určitému okamžiku = ke dni účetní uzávěrky

 

Invent. pro podnikatele:

-povinnost (prokázat FÚ)

-potřeba (ve vlastním zájmu)

 

Provádí – inventarizační komise

 

Provedení:

-zákon o účetnictví (jak často…)

-vnitřní předpisy

 

Druhy inventarizace:

a) podle rozsahu:

  • úplná
  • dílčí

 

b)podle času:

  • periodická -řádná, mimořádná
  • průběžná (pouze zásoby)

 

Lhůty inventarizace:

-většina majetku 1x ročně ( z pravidla k 31.12.)

-vyjímky: peníze – 4x ročně

hmotný dlouhodobý majetek (HDM) – 1x za 2 roky

 

Fáze inventarizace:

INVENTURA= neboli, zjištění skutečného stavu

výstup=inventurní soupis

a) fyzická inventura (počítám, měřím, vážím..)

b) dokladová inventura (pohledávky, bankovní účet)

 

ZJIŠTĚNÍ ÚČETNÍHO STAVU

-doklady

-účetní sestavy

 

POROVNÁNÍ STAVŮ A ZJIŠTĚNÍ INVENTA.ROZDÍLŮ

porovnáváme účetní a skutečný stav

-vztahujeme vždy k účetnímu stavu

účetní stav = skutečný stav

 

Inventarizační rozdíly:

účetní stav > skutečný stav = manko (schodek)

příčiny:

-přirozený úbytek

-běžná manipulace

-škody

-odcizení

-chyby v evidenci – běžná manipulace

účetní stav < skutečný stav = přebytek

 

VYPOŘÁDÁNÍ INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ

-doúčtování

-předpisy k úhradě

-zjištění příčin

-přijetí opatření

 

Účtování inventarizace:

MATERIÁL

přebytek – 112-MNS (MD) / 648-Ost.provozní výnosy (D)

manko do normy – 501-Spotřeba materiálu (MD) / 112 -MNS (D)

manko nad normu – 549-Manka a škody z prov.činnosti (MD) / 112-MNS (D)

předpis manka k úhradě – 335-Pohle.za zaměst. (MD) / 648-Ost.prov.výn. (D)

úhrada manka (PPD nebo VBÚ) – 221 nebo 211 (MD) / 335 (D)

 

ZBOŽÍ

přebytek –132-Zboží na skladě.. (MD) / 648-Ostat.provo.výnosy (D)

-manko do normy – 504–Prodané zboží (MD) / 132-Zboží na skladě.. (D)

-manko nad normu – 549-Manka a škody.. (MD) / 132-Zboží na skladě.. (D)

předpis manka k úhradě – 335-Pohle.za zaměst. (MD) / 648-Ost.prov.výn. (D)

úhrada manka (PPD nebo VBÚ) – 221 nebo 211 (MD) / 335 (D)

 

VÝROBKY

přebytek – 123-Výrobky (MD) / 648-Ost.prov.výnosy (D)

manko do normy – 613-Změna stavu výr. (MD) / 123-Výrobky (D)

-manko nad normu – 549-Manka a škody.. (MD) / 123-Výrobky (D)

předpis manka k úhradě – 335-Pohle.za zaměst. (MD) / 648-Ost.prov.výn. (D)

úhrada manka (PPD nebo VBÚ) – 221 nebo 211 (MD) / 335 (D)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!