Inventarizace – otázka z účetnictví (3)

 

Otázka: Inventarizace

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): I.B.

 

 

INVENTARIZACE

 kontrola majetků, zda stav skutečný odpovídá stavu účetnímu

– je povinná, přikazuje je zákon o účetnictví

 

Druhy:

-řádná-pravidelně k 31.12

-mimořádná-kdykoli v případě potřeby (př. zahajovací, podnik mění právní formu, změna majitele…)

-úplná-kontrola veškerého majetku

-dílčí-zaměřená jenom na část majetku (př. pokladna, sklady…)

 

Inventarizační komise

-jmenuje ji vedení podniku, má být nejméně 3 členná-ekonom, zbožíznalec, nestranná osoba

-komise dohlíží na řádný průběh inventarizace, rozdělí úkoly, stanoví termíny a vypracuje protokol o inventarizaci

 

Etapy:

 • Inventura -> zjištění skutečného stavu
  • fyzická-př. u peněz, u zboží, u materiálu (měříme, vážíme, počítáme)
  • dokladová-u peněz na účtě-podle dokladu výpis z BÚ
 • Porovnání stavu skutečného se stavem účetním a zjištění inventarizačních rozdílů
  • PŘEBYTEK -stav skutečný >stav účetní
  • SCHODEK-u peněz, cenin  stav skutečný < stav účetní
  • MANKO-u zásob, u DM     stav skutečný < stav účetní
  • MANKOdo normy-NEZAVINĚNÉ
   • může vzniknout (např. v masně, zelenině, seschnutí bez viny zam-ce)
   • jeho výše není určena žádným předpisem, podnik si sám musí vysledovat nebo zjistit podle podobného podniku
  • MANKOnad normu-ZAVINĚNÉ
   • vznikne špatnou péčí o zásoby nedbalostí, rozkrádáním

 

 • Vypořádání inventarizačních rozdílů
  • PŘEBYTEK-vyúčtujeme jako mimořádný výnos pro dobro podniku
  • SCHODEK-řešíme jako pohledávku za zaměstnancem
  • MANKO DO NORMY-vyúčtujeme u materiálu jako by se spotřeboval a u zboží jako by se prodalo
  • MANKO NAD NORMU-předepisujeme k náhradě odpovědné osobě
 • Celá inventarizace končí o vyhotovení protokolu o inventarizaci-účetní doklad  archivujeme ho 5 let

 

Protokol o inventarizaci

uvádí se v něm:

-kde se konala

-kdy se konala

-na co byla zaměřena

-kdo byl členem komise

-jaké inventarizační rozdíly byly zjištěny

-do kdy a jak budou vypořádány

-podpisy členů inventarizační komise

 

Lhůty inventarizace

-stanoví je zákon o účetnictví např. pokladna 4x do roka, z toho 2x nečekaně

-dlouhodobý majetek 1x do roka, zásoby 1x do roka

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!